Při pokusu o odeslání nebo přijetí e-mailu v klientovi serveru Exchange se zobrazí chyba „Chyba zásuvky: 10061, číslo chyby: 0x800ccc0e“

Tento článek byl dříve publikován CZ191687
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Poznámka: Antivirový program napomáhá ochraně počítače před viry. Pokud je antivirový program vypnutý, neměli byste stahovat a otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné weby ani otevírat přílohy e-mailů.
Příznaky
Pokud se pokusíte odeslat nebo přijmout zprávy pomocí klienta serveru Exchange, může se zobrazit chybová zpráva. Pokud se pokusíte odeslat zprávu na server SMTP, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: váš_účet,
Server:server_SMTP, protokol:SMTP, port: 25, zabezpečení (SSL): NO,
Chyba zásuvky: 10061, číslo chyby: 0x800ccc0e
Podobně se může při spuštění e-mailového klienta nebo při pokusu o přijetí zprávy ze serveru POP3 zobrazit následující chyba:
Připojení k serveru se nezdařilo. Účet: váš_účet,
Server:server_POP3, protokol:POP3, port: 110, zabezpečení (SSL): NO,
Chyba zásuvky: 10061, číslo chyby: 0x800ccc0e
Příčina
Klient se připojí k portu na poštovním serveru, který je zablokován nebo není k dispozici. Pokud se klient pokouší odeslat zprávu, je blokovaným portem port 25, a jestliže se klient pokouší načíst zprávu, je blokovaným portem port 110. Informace o protokolech a číslech portů jsou uvedeny v chybové zprávě.
Jak potíže obejít
Následující řešení by mělo být prováděno pouze na serveru Exchange. Pokud se vám zobrazuje jedna z chybových zpráv uvedených v části Příznaky, ale nejste v podnikové síti, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který obsahuje informace o řešení tohoto problému v aplikacích Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express:
813514 Jak vyřešit potíže s chybovými zprávami, které se zobrazí při pokusu o odeslání a přijetí e-mailu v aplikacích Outlook a Outlook Express
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, zpřístupněte porty 110 a 25. Ve výchozím nastavení jsou porty 110 a 25 při spuštění služeb serveru Exchange Server k dispozici. Porty 110 pro protokol POP3, 119 pro protokol NNTP (Network News Transfer Protocol) a 143 pro protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) jsou automaticky otevřeny a zpřístupněny v počítači se serverem Exchange Server po spuštění služby Úložiště informací. Port 25 je automaticky zpřístupněn při spuštění služby Internet Mail Service. Jestliže tyto služby nejsou spuštěny, nejsou porty přístupné.

Pokud jsou služby spuštěny, můžete ověřit, zda tyto porty naslouchají (jsou otevřené), pomocí nástroje Netstat:
 1. Otevřete příkazový řádek v počítači se serverem Exchange Server. Vlastnosti příkazového řádku bude třeba upravit, protože data se přesunou mimo obrazovku. Otevřete příkazový řádek, klepněte pravým tlačítkem myši na levý horní roh okna a pak klepněte na příkaz Vlastnosti Klepněte na kartu Rozvržení a pak změňte velikost vyrovnávací paměti obrazovky na 1 000. Použijte změnu. Zobrazí se výzva k úpravě aktuálního okna nebo zástupce, pomocí kterého jste spustili příkazový řádek. Zástupce můžete upravit pro použití v budoucnu.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz netstat -an. Přejděte zpět na začátek výstupu dat a vyhledejte následující položky.
  Proto Local Address     Foreign Address    State TCP  0.0.0.0:25       0.0.0.0:0       LISTENING TCP  0.0.0.0:110      0.0.0.0:0       LISTENING   
Pokud jsou tyto položky zobrazeny, naslouchá Exchange Server na portech 110 a 25 u všech rozhraní. Toto chování je obvyklé. Jestliže tyto porty nejsou k dispozici, bude zřejmě nutné vyřešit další potíže s následujícími službami nebo systémy. Následující obecné příčiny mohou tyto porty „zablokovat“ nebo k nim zakázat přístup.
 • Služba Úložiště informací serveru Exchange Server není spuštěna nebo protokol POP3 není povolen a nenaslouchá na portu 110. Ověřte, zda je služba Úložiště informací spuštěna. Další informace o řešení potíží s protokolem POP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  161118 XCLN: Odstraňování potíži při připojení k serveru Exchange Server pomocí protokolu POP3
 • Služba Internet Mail Service není spuštěna nebo nenaslouchá na portu 25. Ověřte, zda je služba Internet Mail Service spuštěna. Další informace týkající se testování služby Internet Mail Service a portu 25 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  153119 XFOR: Test komunikace služby SMTP pomocí programu Telnet na portu 25
 • Server proxy umístěný mezi klientem a serverem může blokovat přístup k těmto portům v počítači se serverem Exchange Server. Další informace o konfiguraci serveru Exchange Server prostřednictvím proxy serveru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  176466 XGEN: Porty TCP a Microsoft Exchange: Podrobný popis
 • Jiný program, například software pro vyhledávání virů, změnil přiřazení portu 25 k jinému portu. Zakažte veškeré služby, které nejsou nezbytné, včetně antivirového softwaru, a pak restartujte server.
Další informace
Tato chybová zpráva se může zobrazit také v případě, že jste v počítači povolili antivirovou ochranu e-mailů nebo software osobní brány firewall.

Další informace o počítačových virech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení
exfaq
خصائص

رقم الموضوع: 191687 - آخر مراجعة: 01/05/2011 06:28:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbresolve kbemail kberrmsg kbprb KB191687
تعليقات