Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak odstraňovat potíže způsobující chyby programu Spool32

Tento článek byl dříve publikován CZ191949
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:Pokud tento článek nepopisuje chybové zprávy, které se zobrazily ve vašem případě, naleznete další články popisující chybové zprávy na webu na adrese:
Souhrn
Tento článek popisuje odstraňování potíží s následujícími chybami, ke kterým může docházet při pokusu o tisk nebo operaci související s tiskem:
Aplikace SPOOL32 porušila obecnou ochranu v modulu Kernel32.dll na adreseadresa.

Aplikace SPOOL32 způsobila neplatnost stránky v modulu Kernel32.dll na adreseadresa.

Aplikace SPOOL32 způsobila chybu zásobníku v modulu Kernel32.dll na adreseadresa.
Další informace
Spool32.exe je 32bitová součást systému Windows 95 či Windows 98určená ke správě zařazování tiskových úloh. Zařazování umožňuje procesorupočítače rychlé zpracování tiskové úlohy jejím uložením na pevný disk před jejím odesláním do tiskárny. Takto může procesor vrátit řízení programu, ze kterého byl tisk vyvolán, mnohem rychleji, než kdyby musel celou tiskovou úlohu a její odeslání zpracovat program. K chybám procesu Spool32 dochází tehdy, pokud nějaké potíže brání ve správném zpracování a zařazení tiskové úlohy.

Při odstraňování chyb popsaných výše postupujte podle pokynů v kroku 1 a poté se pokuste opakovat tisk. Pokud znovu dojde k některé z těchto chyb, postupujte podle pokynů v bodu 2 a znovu opakujte tisk. Postupně vyzkoušejte všechny kroky, dokud se nepodaří potíže odstranit.
 1. Zakažte všechny ovladače a programy, které nejsou nezbytně nutné (tato procedura je známá jako tzv. čisté spuštění). V závislosti na operačním systému, který používáte, postupujte podle pokynů v jednom z následujících oddílů.

  Windows 95

  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNajíta poté klepněte na položkuSoubory či složky.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčkaZahrnout podsložky.
  3. Do poleNázevzapište názvyconfig.sys autoexec.bata poté klepněte na tlačítkoNajít.
  4. V seznamu nalezených souborů klepněte pravým tlačítkem myši na souborAutoexec.bat, klepněte na příkazPřejmenovata poté zadejte nový název souboru (například Autoexec.xxx).
  5. Opakujte krok d pro soubor Config.sys.
  6. Ukončete nástroj Hledání a poté restartujte počítač.

  Windows 98

  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuProgramy, dále na položkuPříslušenství, dále na položkuSystémové nástrojea poté klepněte na položkuSystémové informace.
  2. V nabídceNástrojeklepněte na položkuPomůcka systémové konfigurace.
  3. Klepněte na přepínačVýběrové spuštěnína kartěObecnéa poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
   Zpracovat soubor Config.sys
   Zpracovat soubor Autoexec.bat
   Zpracovat soubor Winstart.bat
   Zpracovat soubor System.ini
   Zpracovat soubor Win.ini
   Načíst položky skupiny Po spuštění
   Poznámka: Po zakázání souboru Win.ini musíte přeinstalovat ovladač tiskárny, protože tento soubor obsahuje informace o tiskárně a portu tiskárny.
  4. Klepněte na tlačítkoOKa poté ukončete nástrojSystémové informace.
  5. Restartujte počítač.
  Poznámka: Čisté spuštění počítače vylučuje možnost, že by chybu způsoboval antivirový program nebo jiný nástroj. Také by tak mělo být zakázané spuštění tiskových nástrojů jiných výrobců, například Hewlett-Packard Port Monitor či Epson Spooler.

  Další informace o čistém spouštění počítače se systémem Windows 98pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace naleznete v oddílu "Zúžení výběru" následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

  Windows Millennium

  1. Klepněte na tlačítkoStarta poté klepněte na příkazSpustit.
  2. Zadejte příkazmsconfig.
  3. Klepněte na přepínačVýběrové spuštěnína kartěObecnéa poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
   Zpracovat soubor System.ini
   Zpracovat soubor Win.ini
   Načíst statické ovladače VxD
   Načíst položky skupiny Po spuštění
   Načíst systémové proměnné
   Poznámka: Po zakázání souboru Win.ini musíte přeinstalovat ovladač tiskárny, protože tento soubor obsahuje informace o tiskárně a portu tiskárny.
  4. Klepněte na tlačítkoOKa poté ukončete nástrojSystémové informace.
  5. Restartujte počítač.
  Poznámka: Čisté spuštění počítače vylučuje možnost, že by chybu způsoboval antivirový program nebo jiný nástroj. Také by tak mělo být zakázané spuštění tiskových nástrojů jiných výrobců, například Hewlett-Packard Port Monitor či Epson Spooler.

  Další informace o čistém spouštění počítače se systémem Windows 98pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace naleznete v oddílu "Zúžení výběru" následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  267288 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows Millennium pomocí čistého spuštění počítače
 2. : Čisté spuštění počítače vylučuje možnost, že by chybu způsoboval antivirový program nebo jiný nástroj. Také by tak mělo být zakázané spuštění tiskových nástrojů jiných výrobců, například Hewlett-Packard Port Monitor či Epson Spooler.Změňte zařazovací formát z Enhanced Metafile (EMF) na RAW a poté zkuste vytisknout úlohu přímo na tiskárnu bez zařazování. Postupujte podle následujících pokynů:

  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavenía poté klepněte na položkuTiskárny.
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou používáte, a poté klepněte na položkuVlastnosti.
  3. Na kartěPodrobnostiklepněte na tlačítkoNastavení zařazování.
  4. Klepněte na přepínačTisknout přímo na tiskárnu.
  5. V seznamuFormát dat pro zařazováníklepněte na položkuRAW.
  6. Klepněte na tlačítkoOK, poté znovu klepněte na tlačítkoOKa poté zavřete dialog Tiskárny.
 3. : Čisté spuštění počítače vylučuje možnost, že by chybu způsoboval antivirový program nebo jiný nástroj. Také by tak mělo být zakázané spuštění tiskových nástrojů jiných výrobců, například Hewlett-Packard Port Monitor či Epson Spooler.Některé ovladače tiskáren obsahují chybu kódu, která může způsobit některou z výše uvedených chyb. To můžete zjistit aktualizací nebo změnou ovladače.Další indormace o této operaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  128345 Odstraňování potíží s tiskem v systémech Windows 95, 98 a Millenium Edition
 4. : Čisté spuštění počítače vylučuje možnost, že by chybu způsoboval antivirový program nebo jiný nástroj. Také by tak mělo být zakázané spuštění tiskových nástrojů jiných výrobců, například Hewlett-Packard Port Monitor či Epson Spooler.Je možné, že spuštění programu Spool32.exe při spouštění systémuWindows 95 či Windows 98 znemožňuje rezidentní program. Toto chování můžete obejít jedním z následujících postupů:

  • Vytvořte zástupce souboruWindows\System\Spool32.exe ve složce Po spuštění, kdeWindowsje složka, ve které je nainstalovaný systém Windows 95 či Windows 98. Další informace o vytváření zástupců: Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na položkuNápověda, klepněte na kartuRejstřík, zadejte heslozástupcia poté poklepejte na témaVytvoření.
  • Spusťte textový editor (například program Poznámkový blok) a do oddílu [Windows] souboru Win.ini přidejte na řádek "Load=" či "Run=" následující příkaz, kdejednotkaje jednotka, na které je nainstalovaný systém Windows 95 či Windows 98, awindowsje složka, ve které je nainstalovaný systém Windows 95 či Windows 98:
   disk:\windows\system\spool32.exe
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
HWPRNEM kernel32 dll gp chyba ipf w98hem w98hemmay w98hemjun w98hemjul
Vlastnosti

ID článku: 191949 - Poslední kontrola: 12/05/2015 09:11:58 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfaq kbgpf kbhowto kbinvalidpagefault kbkern32dll kbtshoot win95 win98 win98se KB191949
Váš názor