Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Shromáždění informací o chybě na modré obrazovce po vytvoření výpisu stavu paměti v systému Windows 2000 či Windows NT

Tento článek byl dříve publikován CZ192463

Souhrn
Tento článek popisuje, jak získat více informací o chybě na modré obrazovce. Tyto kroky nemusí vždy vést k získání požadovaných výsledků a mohou pouze představovat příznaky jiných potíží.
Další informace

Zprávy v protokolu událostí

 • Nakonfigurujte systém Windows tak, aby do protokolu událostí zapisoval zprávy s informacemi o kontrole chyb. Systém Windows NT Server 4.0 je takto nastavený již ve výchozím nastavení. Systém Windows NT Workstation tak ve výchozím nastavení nastavený není. Pro toto nastavení zaškrtněte políčkoZapsat událost do systémového protokolu, které naleznete v částiObnoveníkartySpouštění / vypínánína panelu Vlastnosti systému. Takto bude každá událost zapsána do systémového protokolu.
 • Popis a formát protokolu událostí se liší od formátu zobrazovaného,když počítač zapisuje soubor Memory.dmp, ale většina těchtoinformací je stejná. Níže je uvedený příklad protokolu událostí:
  ID události: 1001
  Zdroj: Save Dump
  Popis:
  Počítač se znovu spustil z kontroly chyb. Kontrola chyb byla: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Výpis byl uložen do: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Tyto informace obsahují kód chyby STOP 0xc000021a a čtyři parametry. Tyto parametry mohou být užitečné při odstraňování určitých typů chyb STOP. V závislosti na typu chyby STOP mají tyto parametry různý význam. Další informace o významu jednotlivých parametrů naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Nejsou v ní ovšem uvedeny všechny parametry chyb STOP.

  Znalostní bázi Microsoft Knowledge Base naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Získání výpisu stavu paměti pomocí programu Dumpchk.exe

Pokud použijete program Dumpchk.exe, který je k dispozici na disku CD-ROMaktualizace Service Pack 3, můžete získat všechny výše uvedené informacea také adresu ovladače, který danou chybu STOP vygeneroval. Tyto informacevám často mohou pomoci při odstraňování souvisejících potíží.Před spuštěním programu Dumpchk.exe nastavte příkazový řádek tak, abyvelikost vyrovnávací paměti obrazovky byla 999 řádků. Takové nastaveníumožní pohodlně listovat ve výpisu programu. Program Dumpchk.exe spusťte z příkazového řádku pomocí následujícího příkazu:
dumpchk.exe Memory.dmp
Následující text představuje příklad nejužitečnějších částívýstupu:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Jednotlivé části obsahují podle typu chyby STOP vždy různé informace. Výše uvedené informace obsahují kód chyby STOP (0xc000021a) a její parametry (0xe1270188, 0x00000001,0x00000000, 0x00000000) a dále adresu ovladače, který vyvolaldanou výjimku (0x8014fb84). Tato adresa může být užitečná pro určení názvuovladače pomocí programu Pstat.exe, který je k dispozici v příručceResource Kit.

Program Dumpchk.exe také ověřuje platnost výpisu stavu paměti.

Nalezení informací o ovladači pomocí programu Pstat.exe

Program Pstat.exe, který je k dispozici v sadě Resource Kit, poskytuje informaceo procesech a ovladačích aktuálně běžících v počítači. Nejužitečnější informace bude představovat seznam načtených ovladačů, který je na konci výstupu. Spusťte programPstat.exe z příkazového řádku. Výstup programu může být přesměrován do souboruzadáním následujícíhopříkazu:
pstat.exe >název_souboru
Toto je příklad seznamu ovladačů uvedeného na konci výstupu programu:
   ModuleName Load Addr  Code  Data  Paged      LinkDate  ----------------------------------------------------------------------  ntoskrnl.exe 80100000 270272  40064 434816 Sun May 11 00:10:39 1997    hal.dll 80010000  20384  2720  9344 Mon Mar 10 16:39:20 1997  aic78xx.sys 80001000  20512  2272    0 Sat Apr 05 21:16:21 1997  SCSIPORT.SYS 801d7000  9824   32  15552 Mon Mar 10 16:42:27 1997    Disk.sys 80008000  3328    0  7072 Thu Apr 24 22:27:46 1997   CLASS2.SYS 8000c000  7040    0  1632 Thu Apr 24 22:23:43 1997  INO_FLPY.SYS 801df000  9152  1472  2080 Tue May 26 18:21:40 1998    Ntfs.sys 801e3000  68160  5408 269632 Thu Apr 17 22:02:31 1997   Floppy.SYS f7290000  1088   672  7968 Wed Jul 17 00:31:09 1996   Cdrom.SYS f72a0000  12608   32  3072 Wed Jul 17 00:31:29 1996  Cdaudio.SYS f72b8000   960    0  14912 Mon Mar 17 18:21:15 1997    Null.SYS f75c9000    0    0   288 Wed Jul 17 00:31:21 1996   KSecDD.SYS f7464000  1280   224  3456 Wed Jul 17 20:34:19 1996    Beep.SYS f75ca000  1184    0    0 Wed Apr 23 15:19:43 1997  cs32ba11.SYS fcd1a000  52384  45344  14592 Wed Mar 12 17:22:33 1997  msi8042.SYS f7000000  20192  1536    0 Mon Mar 23 22:46:22 1998  mouclass.sys f7470000  1984    0    0 Mon Mar 10 16:43:11 1997  kbdclass.sys f7478000  1952    0    0 Wed Jul 17 00:31:16 1996  VIDEOPRT.SYS f72d8000  2080   128  11296 Mon Mar 10 16:41:37 1997    ati.sys f7010000   960  9824  48768 Fri Dec 12 15:20:37 1997    vga.sys f7488000   128   32  10784 Wed Jul 17 00:30:37 1996    Msfs.SYS f7308000   864   32  15328 Mon Mar 10 16:45:01 1997    Npfs.SYS f7020000  6560   192  22624 Mon Mar 10 16:44:48 1997    NDIS.SYS fccda000  11744   704  96768 Thu Apr 17 22:19:45 1997   win32k.sys a0000000 1162624  40064    0 Fri Apr 25 21:17:32 1997    ati.dll fccba000 106176  17024    0 Fri Dec 12 15:20:08 1997    Cdfs.SYS f7050000  5088   608  45984 Mon Mar 10 16:57:04 1997  INO_FLTR.SYS fc42f000  29120  38176  1888 Tue Jun 02 16:33:05 1998    TDI.SYS fc4a2000  4480   96   288 Wed Jul 17 00:39:08 1996   tcpip.sys fc40b000 108128  7008  10176 Fri May 09 17:02:39 1997   netbt.sys fc3ee000  79808  1216  23872 Sat Apr 26 21:00:42 1997   el90x.sys f7320000  24576  1536    0 Wed Jun 26 20:04:31 1996    afd.sys f70d0000  1696   928  48672 Thu Apr 10 15:09:17 1997  netbios.sys f7280000  13280   224  10720 Mon Mar 10 16:56:01 1997  Parport.SYS f7460000  3424   32    0 Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parallel.SYS f746c000  7904   32    0 Wed Jul 17 00:31:23 1996   ParVdm.SYS f7552000  1312   32    0 Wed Jul 17 00:31:25 1996   Serial.SYS f7120000  2560    0  18784 Mon Mar 10 16:44:11 1997    rdr.sys fc385000  13472  1984 219104 Wed Mar 26 14:22:36 1997    mup.sys fc374000  2208  6752  48864 Mon Mar 10 16:57:09 1997    srv.sys fc24a000  42848  7488 163680 Fri Apr 25 13:59:31 1997  PSCRIPT.DLL f9ec3000    0    0    0  Fastfat.SYS f9e00000  6720   672 114368 Mon Apr 21 16:50:22 1997   NTDLL.DLL 77f60000 237568  20480    0 Fri Apr 11 16:38:50 1997  ----------------------------------------------------------------------     Total     2377632 255040 1696384
Pomocí spouštěcí adresy uvedené výše ve sloupci "load addr"můžete podle adresy výjimky najít název ovladače. Napříkladpodle adresy 8014fb84 můžete určit, že výjimku pravděpodobně vyvolalovladač Ntoskrnl.exe, protože jeho spouštěcí adresa je nejblíže pod adresou výjimky.Na základě těchto informací pak můžete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base hledat podobné události či potíže.

Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129845 Příprava před kontaktováním společnosti Microsoft z důvodu chyby na modré obrazovce
Vlastnosti

ID článku: 192463 - Poslední kontrola: 01/07/2004 17:41:16 - Revize: 3.1

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kbinfo KB192463
Váš názor