Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

Tento článek byl dříve publikován CZ192926
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98pomocí čistého spuštění.

Další informace o odstraňování potíží se systémem Windows Millennium Edition (ME) pomocí čistého spuštění naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition
Další informace
Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být vyřešeny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

Odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače je soubor metod, které omezují možnost výskytu potíží způsobených prostředím počítače. K mnoha potížím dochází z důvodu konfliktu ovladačů, rezidentních programů (TSR) či jiných nastavení, která jsou načítána při spuštění počítače. Mezi prostředí počítače patří nastavení v následujících souborech:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Tyto soubory jsou načítány jako součást spouštěcího procesu systému Windows a napomáhají vytvářet prostředí používané operačním systémem a programy.

Další informace o těchto souborech naleznete v oddílu "Poznámky" v tomto článku.

Jak používat nástroj Pomůcka systémové konfigurace

Systém Windows 98 obsahuje nástroj Pomůcka systémové konfigurace (Msconfig.exe),který usnadňuje čisté spouštění počítače.

Další informace o odstraňování potíží se systémem Windows 98 pomocí nástroje msconfig naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 281965 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí nástroje Msconfig
Nástroj Pomůcka systémové konfigurace můžete spustit podle jedněch z následujících pokynů:
 • Spusťte nástroj Systémové informace a poté spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuProgramy, dále na položkuPříslušenství, dále na položkuSystémové nástrojea poté klepněte na položkuSystémové informace.
  2. V nabídceNástrojeklepněte na položkuPomůcka systémové konfigurace.
 • Nástroj Pomůcka systémové konfigurace spusťte pomocí příkazuSpustit. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfig.exedo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
Pro použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace k čistému spuštění počítačejej spusťte výše uvedeným postupem a poté pokračujte podle následujících pokynů:
 1. Na kartěObecnéklepněte na přepínačVýběrové spuštěnía poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
  • Zpracovat soubor Config.sys
  • Zpracovat soubor Autoexec.bat
  • Zpracovat soubor Winstart.bat(pokud je v počítači přítomen)
  • Zpracovat soubor System.ini
  • Zpracovat soubor Win.ini
  • Načíst položky skupiny Po spuštění

 2. Klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
Každé z uvedených zaškrtávacích políček (kromě políčkaNačíst položky skupiny Po spuštění) představuje soubor, který je po zrušení zaškrtnutí políčka přejmenován na soubor s příponou .tsh. PolíčkoNačíst položky skupiny Po spuštěnípředstavuje zástupce ve složce Po spuštění a položky v následujících klíčích registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-a-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Po zrušení zaškrtnutí políčkaNačíst položky skupiny Po spuštěníjsou tyto položky registruzapsány do následujících klíčů:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-a-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices--a-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Zástupci ve složce Po spuštění jsou přesunuti do složky Nepřístupné položky nabídky Po spuštěníve složce Windows\Start Menu\Programs.

Při zrušení zaškrtnutí políčka některého ze souborů je na začátek každého řádku v daném souboru doplněn příkaz poznámky. Na řádky souborů Config.sys a Autoexec.bat je doplněn příkaz "rem tshoot" následovaný mezerou. Na řádky souborů System.ini a Win.ini je doplněn příkaz "; tshoot" následovaný mezerou. Tyto příkazy jsou při zaškrtnutí políčka daného souboru opět odstraněny. Při zaškrtnutí políčka položky na kartěPo spuštěníje odpovídající položka registru přesunuta do původního klíče.

Při každé změně v kterémkoli spouštěcím souboru je nutné restartovat počítač, protože jsou načítány pouze v okamžiku jeho spouštění.

Pokud není nástroj Pomůcka systémové konfigurace k dispozici, proveďte čisté spuštění počítače ručně.Další informace o ručním čistém spouštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
243039 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows 95

Jak zúžit rozsah při hledání chyby

Pokud již k předchozím potížím nedochází, můžete se pokusit zúžit rozsahhledání dané chyby. Pomocí nástroje Pomůcka systémové konfiguraceobnovujte soubory či položky v souborech a určete tak konkrétní položku, kterápotíže způsobuje. Tento postup se obecně nazývá "obnovování pomocí půlení", protože je povolena vždy polovina zakázaných položek, restartován počítač a poté testováno, jestli stále ještě dochází k potížím:
 1. Zrušte zaškrtnutí všech políček ve skupiněVýběrové spuštěníkartyObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 2. Pokud nebyly potíže odstraněny, použijte kartuUpřesnit nastavení Poradce při potížíchv nástroji Pomůcka systémové konfigurace. Další informace naleznete v oddílu "Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače" v tomto článku.
 3. Pokud nebyly potíže stále odstraněny, restartujte počítač v Nouzovém režimu. Pokud ani nadále nejsou potíže odstraněny, obraťte se na službu odborné pomoci. Pokud chcete počítač spustit v Nouzovém režimu, restartujte jej, stiskněte a podržte klávesu Ctrla v zobrazenéspouštěcínabídce vyberte možnostNouzový režim. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  180902 Jak spustit počítač se systémem Windows 98 v Nouzovém režimu
 4. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Pokud po zrušení zaškrtnutí všech políček k potížím nedochází, zaškrtněte políčkaZpracovat soubor System.iniaZpracovat soubor Win.ini, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda k potížím dochází.
 5. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Pokud po zpracování obou souborů dochází k potížím, jsou způsobeny jedním z těchto souborů. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka jednoho z těchto souborů. Takto zjistíte, který ze souborů je příčinou potíží. Příčinou potíží je některá z položek daného problematického souboru. V takovém případě přejděte ke kroku 9.
 6. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Pokud po zaškrtnutí políčekZpracovat soubor System.iniaZpracovat soubor Win.inik potížím nedochází, zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Autoexec.bat, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ne, je příčinou potíží některá z položek v souboru Autoexec.bat. V takovém případě přejděte ke kroku 9.
 7. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Pokud ani po zaškrtnutí políčkaZpracovat soubor Autoexec.batk potížím nedochází, zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Config.sys, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ano, je příčinou potíží některá z položek ve složce Po spuštění nebo v souboru Winstart.bat.
 8. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Winstart.bat, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ano, je příčinou potíží některá z položek ve složcePo spuštění.
 9. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Na kartěObecnézaškrtněte políčko souboru, který jste určili jako příčinu potíží, klepněte na kartu odpovídající tomuto souboru, zrušte zaškrtnutí poloviny políček v seznamu, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny.

  Pokud je příčinou potíží například položka v souboru Config.sys, zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Config.sysna kartěObecné, klepněte na kartuConfig.sys, zrušte zaškrtnutí čtyř z osmi uvedených políček, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 10. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Pokud dále dochází k potížím, je příčinou jedna ze zaškrtnutích položek. Pokud k potížím nedochází, je příčinou jedna z položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili.

  Pokud je příčinou potíží jedna se zaškrtnutých položek, zrušte zaškrtnutí poloviny zaškrtnutých položek, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda dochází k potížím. Pokud ano, jedna z položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili, je příčinou potíží. Zaškrtněte polovinu položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda stále dochází k potížím.
Tímto postupem naleznete konkrétní položku, která způsobuje potíže. Po jejím nalezení je vhodné tuto položku ze souboru nebo registru odstranit a poté vrátit nástroj Pomůcka systémové konfigurace zpět do režimuNormální spuštění.

Při navracení nástroje Pomůcka systémové konfigurace zpět do režimuNormální spuštěnípostupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfigdo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
 2. Na kartěObecnéklepněte na přepínačNormální spuštěnía poté klepněte na tlačítkoOK.
 3. Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítkoNe.
Pokud se položka způsobující potíže nachází v souboru Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini nebo System.ini, zakažte v daném souboru pomocí nástroje Editor systémové konfigurace (Sysedit.exe) odpovídající řádek či řádky:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazsyseditdo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
 2. V nabídceOknoklepněte na název požadovaného souboru (napříkladC:\Windows\System.ini).
 3. Na začátek řádku způsobujícího potíže zapište příkazremnásledovaný mezerou.
 4. V nabídceSouborklepněte na příkazUložit.
 5. V nabídceSouborklepněte na příkazKonec.
 6. Restartujte počítač.
Pokud se položka způsobující potíže nachází na kartěPo spuštění, odeberte daný program ze složky Po spuštění nebo jej odstraňte z registru. Při odstraňování programu ze složky Po spuštění postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavenía poté klepněte na položkuHlavní panel a nabídka Start.
 2. Klepněte na kartuNabídka Starta poté klepněte na tlačítkoOdebrat.
 3. Poklepejte na položkuPo spuštění, klepněte na požadovanou položku a poté klepněte na tlačítkoOdebrat.
 4. Klepněte na tlačítkoZavřít, dále klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
Pokud se položka způsobující potíže nenachází ve složce Po spuštění, je daný program načítán z registru. Při odebírání dané položky z registru postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazregeditdo poleOtevříta poté stiskněte klávesu Enter.
 2. V programu Editor registru postupně najděte a klepněte na následující klíče a poté klepněte na příkazExportovat klíč registruv nabídceRegistr(z důvodu zálohování).
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -a-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Odstraňte hodnotunázev_souboru.exe v pravém podokně klíče registru, kdenázev_souboruje název programu způsobujícího potíže.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -a-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -a-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -a-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Ukončete program Editor registru a poté restartujte počítač.

Příklad postupu při odstraňování potíží

Tento příklad je uveden jako popis postupu při odstraňování potíží a znázorňuje, jakurčit konkrétní položku, která dané potíže způsobuje:
 1. Po zrušení zaškrtnutí všech políček ve skupiněVýběrové spuštěnírestartujete počítač a k potížím již nedochází.
 2. Pokud k potížím dochází i nadále, nebude pravděpodobně možné potíže odstranit pomocí čistého spuštění počítače. Další informace naleznetev oddílu "Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače" v tomto článku, ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base nebo vám je poskytne služba odborné pomoci společnosti Microsoft.
 3. Na kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace klepněte na přepínačVýběrové spuštění, zaškrtněte políčkaZpracovat soubor Win.iniaZpracovat soubor System.ini, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 4. Testem zjistíte, že k potížím již nedochází. Dále zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Autoexec.bat, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač. Testem zjistíte, že nyní již opět k potížím dochází. V takovém případě zaškrtněte políčkoZpracovat soubor System.ini, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 5. Testem zjistíte, že k potížím již nedochází. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:
  1. Zaškrtněte políčkoZpracovat soubor Config.sysa poté klepněte na kartuConfig.sys.
  2. Na kartěConfig.syszrušte zaškrtnutí první poloviny políček v seznamu. V tomto příkladu tedy zrušte zaškrtnutí prvních čtyř z osmi políček. Každé políčko představuje jeden řádek v souboru Config.sys.
  3. Klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 6. Testem zjistíte, že k potížím nyní nedochází. Zaškrtněte tedy první polovinu zbývajících políček (v tomto příkladu tedy první dvě políčka), klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 7. Testem zjistíte, že k potížím stále nedochází. Zaškrtněte tedy první polovinu zbývajících políček (v tomto příkladu tedy první políčko), klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
 8. Testem zjistíte, že k potížím stále nedochází. V tomto případě jste tedy zjistili konkrétní položku, která způsobuje dané potíže. Pro dokončení tohoto procesu klepněte na přepínačNormální spuštění - načíst ovladače zařízení a službyna kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace, klepněte na tlačítkoOKa poté klepněte na tlačítkoAnojako odpověď na výzvu k restartování počítače.
 9. Určená problematická položka je pravděpodobně požadovaná z důvodu spuštění nějakého programu nebo přístupu k hardwaru počítače. Pokud je tomu tak, prostudujte dokumentaci daného programu nebo zařízení nebo se obraťte na jeho výrobce se žádostí o aktualizovaný ovladač.

Tipy pro odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače

Zrušením zaškrtnutí následujících políček je obvykle možné zmenšit počet kroků potřebných k odebrání všech spouštěcích souborů uvedených ve skupiněVýběrové spuštěníkartyObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace a poté jejich postupnému obnovování po polovinách:
 • Zrušte zaškrtnutí položek ovladačů jiných výrobců, které jsou uvedené v souborech Config.sys a Autoexec.bat.
 • Zrušte zaškrtnutí položek končících příponou .386 v oddílu [386Enh] v souboru System.ini.
 • Pokud jsou přítomny, zrušte zaškrtnutí položek Load= a Run= v oddílu [Windows] v souboru Win.ini.
Další informace o zakazování řádků ve spouštěcích souborechnaleznete v oddílu "Jak používat nástroj Pomůcka systémové konfigurace"v tomto článku.

Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače

Pokud použijete přepínačVýběrové spuštěnína kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace ke zrušení zaškrtnutí všech položek spouštěcích souborů, ale potíže nejsou odstraněny, postupujte podle následujících pokynů:
 • Zaškrtněte všechna políčka na kartěUpřesnit nastavení Poradce při potížíchnástroje Pomůcka systémové konfigurace. Ověřte položky na kartěUpřesnit nastavení Poradce při potížích:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfig.exedo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
  2. Na kartěObecnéklepněte na tlačítkoUpřesnit, zaškrtněte všechna políčka, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
  3. Pokuste se nalézt potíže postupem obnovování po polovinách, o kterém naleznete další informace v oddílu "Jak zúžit rozsah při hledání chyby" v tomto článku. Většina potíží, které je možné tímto postupem nalézt, je způsobena nekompatibilitou hardwaru nebo ovladačů. Pokud naleznete příčinu potíží, obraťte se na výrobce daného hardwaru či softwaru se žádostí o aktualizovaný ovladač nebo informace o kompatibilitě se systémem Windows 98. Další informace o upřesněném nastavení Poradce při potížích v nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 • Změňte ovladač grafické karty na ovladač Standardní VGA:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
  2. Klepněte na kartuNastavení, klepněte na tlačítkoUpřesnit, klepněte na kartuAdaptéra poté klepněte na tlačítkoZměnit.
  3. Klepněte na tlačítkoDalší, klepněte na přepínačZobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladača poté klepněte na tlačítkoDalší.
  4. Klepněte na přepínačZobrazit všechna zařízení, klepněte na položkuStandardní typy adaptérův seznamuVýrobci, klepněte na položkuStandardní grafický adaptér (VGA)v seznamuModelya poté klepněte na tlačítkoDalší.
  5. Klepněte na tlačítkoAno, dále klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoDokončit.
  6. Klepněte na tlačítkoZavřít, poté znovu klepněte na tlačítkoZavříta poté klepněte na tlačítkoAnojako odpověď na výzvu k restartování počítače.

   Pokud nejsou potíže změnou ovladače grafické karty odstraněny, obraťte se na výrobce karty se žádostí o aktualizovaný ovladač pro systém Windows 98. Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
 • Klepněte na přepínačDiagnostické spuštěnína kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace a poté nenačítejte statické soubory .vxd.Diagnostické spuštěnía zakázání načtení statických ovladačů .vxd proveďte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfig.exedo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
  2. Na kartěObecnéklepněte na přepínačDiagnostické spuštění - interaktivně načíst ovladače a softwarea poté klepněte na tlačítkoOK.
  3. Restartujte počítač.
  4. Vespouštěcínabídce vyberte možnostPotvrzovat krok za krokema poté stiskněte klávesu Enter.
  5. Následující tabulka obsahuje zobrazené možnosti a doporučené odpovědi:
   Dotaz                       Odpověď   ---------------------------------------------------------------Chcete zavést DoubleSpace?            AnoChcete zpracovat registr systému?         AnoChcete zapsat protokol o startu (BOOTLOG.TXT)?  AnoChcete zpracovat soubor CONFIG.SYS?        NeDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS            AnoDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS           AnoDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS         AnoChcete zpracovat soubor AUTOEXEC.BAT?       NeChcete zavést grafické rozhraní systému Windows? AnoNačíst všechny ovladače Windows?         Ano
   Umístění složky Windows se může lišit. Některé z uvedených možností se nemusí v závislosti na spouštěcích souborech v počítači zobrazit. Stisknutí klávesy Enter znamená odpověďAno, stisknutí klávesy Esc znamená odpověďNe.
  6. Poznamenejte si jednotlivé statické ovladače .vxd a odpovědí Ne zakažte jejich načtení. Následující tabulka obsahuje seznam některých statických ovladačů .vxd společnosti Microsoft:
   Statický soubor .vxd   Podpora pro modul  ----------------------------------------------Vnetsup.vxd        Microsoft NetworkingNdis.vxd         Microsoft NetworkingNdis2sup.vxd       Microsoft NetworkingJavasup.vxd        Microsoft JavaVrtwd.386         HodinyVfixd.vxd         Podpora pro Video PhoneVnetbios.vxd       Microsoft NetworkingVserver.vxd        Microsoft NetworkingVredir.vxd        Microsoft NetworkingDfs.vxd          Microsoft NetworkingNdiswan.vxd        Microsoft NetworkingMsmouse.vxd        Microsoft Mouse
  7. Pokud jsou takto potíže odstraněny, opakujte kroky 1 až 6, ale postupně odpovídejteAnopro načtení jednotlivých souborů ve výše uvedeném seznamu. Pokud k potížím nedochází, nesouvisí se žádným souborem .vxd v seznamu.
  8. Postupným obnovováním po polovinách se pokuste nalézt statický ovladač .vxd, který způsobuje potíže.
  9. Nalezený nekompatibilní ovladač odstraňte z registru z klíčeHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Poznámky

Msdos.sys

Soubor Msdos.sys obsahuje základní informace o umístění složky Windowsa spouštěcích souborů a další možnosti. Některé z těchto možností je možné upravovat na kartěUpřesnit nastavení Poradce při potížíchnástroje Pomůckasystémové konfigurace.

Další informace o souboru Msdos.sys naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
118579 Obsah souboru Msdos.sys systému Windows

Config.sys

Soubor Config.sys je používán z důvodu zpětné kompatibility s programy pro systémMS-DOS a staršími programy pro systém Windows. Soubor Config.sys nemusí být v počítači přítomen. Soubor Config.sys načítá nízkoúrovňové ovladače pro systém MS-DOS, které mají obvykle příponu .sys.

Autoexec.bat

Soubor Autoexec.bat je také používán z důvodu zpětné kompatibility s programy pro systémMS-DOS a staršími programy pro systém Windows. Soubor Autoexec.bat nemusí být v počítači přítomen. Soubor Autoexec.bat načítá programy pro systém MS-DOS, které mají obvykle příponu .com nebo .exe.

Winboot.ini

Soubor Winboot.ini je dočasnou verzí souboru Msdos.sys, která může býtvytvořena, pokud některý program mění nastavení počítače tak, že tím ovlivní spouštěcí proces. Soubor Winboot.ini je obvykle po ukončení takového programu odstraněn, je uložený v kořenové složce a má větší prioritu než soubor Msdos.sys.

Winstart.bat

Soubor Winstart.bat nemusí mít na kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace odpovídající políčko. Soubor Winstart.bat je vytvářen pro programy, které potřebují pro správnou funkci programu pro systém Windows spustit určitý program pro systém MS-DOS. Většina uživatelů takové programy nemá.

System.ini

Soubor System.ini obsahuje informace o nastavení počítačepro hardware. Aby bylo možné systém Windows spustit, musí býttento soubor přítomen ve složce Windows. Soubor System.ini je používán k načítání různých ovladačů, jako například ovladačů zvukových a grafických karet. Může také obsahovat 16bitové ovladače pro hardware, který nepoužívá 32bitové ovladače.

Po zrušení zaškrtnutí políčkaZpracovat soubor System.iniv nástroji Pomůcka systémové konfigurace a následném restartování počítače dojde k následujícím změnám:
 • Rozlišení zobrazení je nastaveno na 640 x 480 pixelů se 16 barvami. Pokud bylo předtím rozlišení větší, budou se ikony na ploše pravděpodobně překrývat.
 • Přestane fungovat zvuková karta.

Win.ini

Soubor Win.ini obsahuje informace ovlivňující celkový vzhled systému Windows. Soubor Win.ini musí být přítomen ve složce Windows. Pokud v této složce není, je systémem znovu vytvořen. Tento soubor je načítán při spouštění počítače z důvodu zpětné kompatibility se systémem Windows 3.x a množství nastavení, které obsahuje, je duplikováno v registru. Po zrušení zaškrtnutí políčkaZpracovat soubor Win.iniv nástroji Pomůcka systémové konfigurace je vytvořena obecná verze tohoto souboru.

Wininit.ini

Soubor Wininit.ini je používán pro ukončování instalace různýchsoučástí systému Windows a produktů jiných výrobců. Vždy, když nějaký program potřebuje zkopírovat nebo odebrat používaný soubor, jsou do souboru Wininit.ini zapsány určité pokyny. Systém při spouštění kontroluje přítomnost souboru Wininit.ini a pokud je nalezen, zapsané pokyny provede. Při odstraňování potíží přejmenujte soubor Wininit.ini na soubor s příponou .old, pokud je v počítači přítomen.

System.dat

Soubor System.dat je jeden ze dvou souborů registru požadovaných ke spuštění systémuWindows. Soubor System.dat je podobný souboru System.ini a obsahujenastavení počítače a softwaru. MožnostNačíst položky skupiny Po spuštěníobsahuje položky načítané ze souboru System.dat registru.

User.dat

Soubor User.dat je druhým ze souborů registru požadovaných ke spuštění systémuWindows. Soubor User.dat je podobný souboru Win.ini, protože obsahujeinformace o spouštění programů a o celkovém vzhledu systému Windows.

Jak vytvořit zálohu spouštěcích souborů

Pro vytvoření zálohy spouštěcích souborů popisovaných v tomto článku můžete použít nástroj Pomůcka systémové konfigurace. Klepněte na příkazVytvořit zálohuna kartěObecnénástroje Pomůcka systémové konfigurace. Soubory je možné uložit do složky na pevném disku nebo na disketu, která je doporučeným záložním médiem.

Statické soubory .vxd jsou používány k načítány ovladačů virtuálního hardwaru a softwaru.Mnoho výrobců dodává své vlastní statické soubory .vxd.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Vlastnosti

ID článku: 192926 - Poslední kontrola: 12/15/2004 20:58:29 - Revize: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbenv kbhowto kbtool kbtshoot win98 KB192926
Váš názor