Informace o použití Oracle s komponenty serveru Microsoft Transaction Server a modelu COM +

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:193893
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek nahrazuje předchozí dokumenty, které je popsáno použití Oracle s komponenty Microsoft COM + a Microsoft Transaction Server (MTS), včetně dokumentaci k uvolnění z Microsoft Transaction Server (MTS) 2.0.
Souhrn
Model COM + a komponenty serveru MTS umožňuje přístup k systému Oracle 7, Oracle 8, Oracle 8i a Oracle 9i databázových serverů. Můžete získat přístup k databázové servery Oracle v systému Microsoft Windows NT, Windows 2000, UNIX a jiné operační systémy. Přístupem servery Oracle pracovní skupiny, Oracle Enterprise servery a servery řady Oracle Parallel Server.

Poznámka: Minimální verze klienta Oracle, která je nyní podporována z důvodu potíží s modelu COM + a MTS ve starších verzích klienta Oracle je 8.1.7. Klienta Oracle 8.1.7 stále přístup starších verzí serveru Oracle. Podpora systému Oracle je však musí obrátit na Další informace.
Další informace
V následujících částech jsou uvedeny doporučené pořadí instalace softwaru pro model COM + a komponenty serveru MTS pracovat s databází Oracle. Pokud neprovedete zařízení v tomto přesné pořadí, součásti nefunguje očekávaným z důvodu potíží s konfigurací.

Systém Windows 2000

Ujistěte se, že transakční komponenty modelu COM + práce s Oracle, postupujte takto:
 1. Instalace systému Windows 2000.
 2. Instalace klienta Oracle 8.1.7 s aktualizací 8.1.7.1.5. Informace o instalaci nejnovější aktualizace obraťte se na Oracle.
 3. Nainstalujte nejnovější aktualizace Oracle Net8.
 4. Instalace aktualizace Service Pack 1 (SP1) Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 nebo novější.
 5. Aktualizace klíče registru softwaru klienta. Další informace naleznete v tématu "krok 7: klíče registru klienta Oracle aktualizace softwaru."

Systém Windows NT 4.0

Ujistěte se, že transakční komponenty serveru MTS pracovat s Oracle, postupujte takto:
 1. Instalace systému Windows NT s SP6a nebo novější.
 2. Instalace klienta Oracle 8.1.7 s aktualizací 8.1.7.1.5. Informace o instalaci nejnovější aktualizace obraťte se na Oracle.
 3. Nainstalujte nejnovější aktualizace Oracle Net8.
 4. Instalace sady Windows NT Option Pack.
 5. Instalace systému Windows NT s aktualizací SP6a.
 6. Nainstalujte součásti MDAC 2.6 SP1 nebo novější.
 7. Aktualizace klíče registru softwaru klienta. Další informace naleznete v tématu "krok 7: klíče registru klienta Oracle aktualizace softwaru."
Další informace o těchto krocích naleznete v části "Instalace podpory systému Oracle".

Poznámka: Všechna čísla verzí, které jsou uvedeny v tomto článku byly aktuální v době vzniku článku. Důrazně doporučujeme používat nejnovější verze a aktualizace všech softwaru Oracle a Microsoft. Starší verze některých součástí, které jsou uvedeny v tomto článku mohou pracovat dostatečně za určitých okolností však nikoli.

Instalace podpory systému Oracle

Chcete-li nastavit Oracle pro práci s transakční komponenty modelu COM + a komponenty serveru MTS, postupujte takto.

Krok 1: Instalace Oracle databázový server software

Nainstalujte software serveru Oracle databáze na serveru s databází. Pokud vaše COM +/ aplikace serveru MTS přistupuje k databázi Oracle v systému Windows NT, Windows 2000 nebo systému UNIX, zkontrolujte zda nainstalovanou nejnovější aktualizaci Oracle v systému. Chcete-li získat nejnovější aktualizace Oracle pro systém Windows NT nebo Windows 2000, naleznete na následujícím webu Oracle: Přihlaste se k webu a potom vyberte opravy na levém navigačním panelu. Chcete-li vyhledávat nejnovější aktualizace, klepněte na tlačítko Serveru Oracle Server Co Skupina výrobkůa pak vyberte MS Windows NT/2000 jako operační systém. Informace o instalaci nejnovější aktualizace obraťte se na Oracle.

Poznámka: Doporučujeme nainstalovat Oracle Server a COM +/ MTS na oddělených počítačích.
Povolení podpory transakcí protokolu XA systému Oracle
Používáte-li Oracle 8 nebo Oracle 8i, zvažte následující informace:
 • Ujistěte se, že zobrazení V$ XATRANS$ a DBA_PENDING_TRANSACTIONS zobrazení byly vytvořeny v databázi Oracle 8i nebo Oracle 8.Pokud toto zobrazení neexistuje, vytvořte ji spuštěním skriptu dodávané Oracle s názvem XAVIEW musí správce systému Oracle.SQL. Tento soubor lze najít v Instalační složkaSložka \ADMIN. Tento skript SQL musí být provedeny jako uživatele Oracle "sys."
 • Správce systému Oracle musí udělit vyberte přístup veřejnosti pro zobrazení DBA_PENDING_TRANSACTIONS.
Konfigurovat dostatečné souběžných distribuovaných transakcí
V systému Oracle Instance správce, postupujte takto:
 1. V Zobrazení příkaz Rozšířený režima klepněte na tlačítko Inicializační parametry v levém podokně.
 2. V pravém podokně vyberte Další optimalizacea poté zvyšte distributed_transactions Parametr více souběžnými transakcemi serveru MTS současně aktualizovat databázi.
Další informace naleznete v tématu "Configure Oracle podporuje mnoho připojení" části.
Nakonfigurujte integrované zabezpečení.
Poznámka: Pokud vaše COM +/ komponenty serveru MTS vždy zadejte ID přihlášení a hesla při připojení k databázím Oracle, které nepoužíváte integrované zabezpečení. Toto je true, určuje, zda aplikace zadat přihlašovací ID a heslo přímo nebo nepřímo prostřednictvím názvu DSN. V obou případech nepoužíváte integrované zabezpečení a můžete tento krok přeskočit.

Pokud používáte integrované zabezpečení, je nutné nakonfigurovat Microsoft distribuované transakce koordinátoru MSDTC () spustit pod přihlašovacím ID a heslo, které se smí připojit k databázi Oracle. Toto je vyžadováno, protože během obnovy databáze koordinátor MSDTC otevře databázi Oracle ověření pravosti výstup nejistých transakcí.

Integrované zabezpečení umožňuje databázi Oracle spoléhat na ověřování systému Windows NT nebo Windows 2000 k ověřování uživatelů databáze. To umožňuje uživateli přihlásit se k systému Oracle bez nutnosti zadávat odlišné přihlašovací ID nebo heslo. Uživatelům můžete udržovat jedno přihlašovací ID a jedno heslo pro systém Windows NT nebo Windows 2000 a Oracle.

Poznámka: Integrované zabezpečení ID uživatele v připojovacím řetězci musí být lomítko (/). V opačném případě selhání všech přihlášení:
cn.Open "PROVIDER=MSDAORA.1;DATA SOURCE=TESTORA;USER ID=/;PASSWORD=;"
Spustíte-li koordinátor MSDTC / COM + systému v clusteru Microsoft Cluster Server, na účet, kde MSDTC výběhy musí také být členem skupiny Správce clusteru pro Microsoft Cluster Server.

Chcete-li konfigurovat ID přihlášení pro koordinátor MSDTC, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nastavenía klepněte na tlačítko Ovládací panely.
 2. Spustit Služby nástroj.
 3. Poklepejte na položku KOORDINÁTOR MSDTC.
 4. Klepněte na tlačítko Přihlaste se jakoa zadejte přihlašovací ID a heslo.

  Poznámka: Ujistěte se, že zadané ID přihlášení je oprávněna otevřít databázi Oracle pomocí nástroje pro správu zabezpečení systému Oracle.
Další informace o systému Oracle integrovaného systému Windows NT a Windows 2000 zabezpečení zařízení, naleznete v dokumentaci Oracle.
Nakonfigurujte podporu modelu serveru Oracle
Chcete-li otevřít databázové propojení ke vzdálené databázi Oracle, je nutné nakonfigurovat funkci modelu serveru Oracle. Tento krok je třeba provést, protože databáze Oracle používá podpory transakcí protokolu XA. Databáze Oracle musí být schopen přesunout transakce XA mezi procesy (obecně), tak, že nemůže mít žádné popisovače souboru operačního systému, otevřete. Místo toho používaly virtuální okruh pro připojení ke vzdálené databázi. Virtuální okruhy jsou podporovány pouze pro Server Oracle modelu.

Pokud funkce serveru Oracle modelu není správně nakonfigurován, Oracle zprávy následující chybová zpráva:
ORA-24777: Nelze vytvořit transakce migratable
Poznámka: Oracle odkazuje na funkci serveru modelu s akronym MTS. Microsoft někdy dokumentace odkazuje na serveru MTS Microsoft s akronym serveru MTS.
Konfigurace systému Oracle pro podporu více připojení.
Chcete-li vytvořit více než několik desítek připojení k databázi Oracle, je nutné nakonfigurovat server Oracle podporovat další databázové připojení. Další informace naleznete v tématu "Konfigurace podpory systému Oracle mnoho připojení" v části "Správa Oracle a MSDTC".

Krok 2: Oracle nainstalujte klientský software s nejnovějšími aktualizacemi

Nainstalujte klientský software Oracle s nejnovějšími aktualizacemi na vašem modelu COM +/ MTS systému. Oracle 8.1.7, s nejnovější aktualizací, 8.1.7.1.5, pracuje správně s transakční COM +/ komponenty serveru MTS.

Důležité Přesvědčte se, zda nainstalovat Oracle Net8, při instalaci klienta Oracle 8.1.7. Navíc při použití databází Oracle 8.1.7 neinstalujte služby Oracle u serveru MTS používáte ovladače Microsoft OLEDB ODBC. Služby Oracle u serveru MTS není vyžadováno pro COM +/ komponenty serveru MTS správně pracovat s databází Oracle.

Zákazníci často upgradovat tato vydání aktualizace Oracle v systému, který obsahuje jejich databáze Oracle, ale jejich nelze nainstalovat tuto aktualizaci databáze Oracle v systému, který obsahuje jejich COM +/ komponenty serveru MTS. Oracle bylo opraveno několik chyb, které ovlivňují transakční podpora XA. Je nutné nainstalovat nejnovější aktualizaci verze Oracle na vašem modelu COM +/ MTS systému. Chcete-li získat nejnovější aktualizace Oracle pro systém Windows NT, naleznete na webu Oracle: Přihlaste se k webu a potom vyberte opravy na levém navigačním panelu. Chcete-li vyhledávat nejnovější aktualizace, klepněte na tlačítko Serveru Oracle Server Co Skupina výrobkůa pak vyberte MS Windows NT/2000 jako operační systém. Informace o instalaci nejnovější aktualizace obraťte se na Oracle.

Krok 3: Instalace serveru MTS 2.0

Instalaci serveru MTS 2.0. To provedete instalaci systému Windows NT 4 Option Pack. Při instalaci serveru MTS 2.0 je nainstalován následující software:
 • Server MTS 2.0 včetně rozhraní OCI (Microsoft Oracle Call Interface) souboru DLL (Mtxoci.dll)
 • Správce ovladačů Microsoft ODBC 3.5
 • Ovladač Microsoft ODBC for Oracle
 • Datové objekty ActiveX (ADO)
Poznámka: Přeskočte tento krok pro systém Windows 2000.

Krok 4: Instalace systému Windows NT 4.0 SP 6a

Nainstalujte systém Windows NT 4.0 SP 6a, která zahrnuje opravy pro některé problémy související s protokolem XA koordinátoru MS DTC.

Důležité Před instalací systému Windows NT 4.0 SP 6a, protože okno NT 4.0 Service Pack instalační program aktualizuje pouze serveru MTS a koordinátoru MS DTC v případě, že již byl nainstalován systém Windows NT 4.0 Option Pack, je třeba nainstalovat systém Windows NT 4.0 Option Pack.

Poznámka: Přeskočte tento krok pro systém Windows 2000.

Krok 5: Instalace součástí MDAC 2.6 SP1 nebo novější

Nainstalujte součásti MDAC 2.6 SP1 nebo novější pro počítače se systémem Windows 2000. Chcete-li získat aktualizaci SP1 pro součásti MDAC 2.6 nebo novější, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Krok 6: Použití Component Checker a zda jsou všechny problémy s instalací

Po instalaci součástí MDAC, můžete zjistit, zda jsou všechny problémy s instalací nástroje Component Checker. Které vám pomohou zjistit informace o verzi a diagnostikovat problémy s instalací v součástech MDAC je určen nástroj Component Checker. Nástroj Component Checker lze spustit v následujících operačních systémech:
 • Systém Windows 95
 • Systém Windows 98
 • Systém Windows NT 4.0
 • Systém Windows 2000
Jsou podporovány pouze 32bitové a 64bitové operační systémy. Zahrnout data MDAC 2.6 byl aktualizován nástroj Component Checker. Chcete-li tento nástroj stáhnout, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Krok 7: Klíče registru pro software klienta Oracle aktualizace

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Informace o úpravách registru naleznete v následujících tématech nápovědy pro Editor registru:
 • Změna klíčů a hodnot
 • Přidání a odstranění informací v registru
 • Upravit data registru
Poznámka: Před úpravou, je nutné zálohovat registr. Pokud používáte systém Windows NT nebo Windows 2000, je nutné také aktualizovat záchrannou opravnou disketu (ERD).

Používáte-li klientský software Oracle 8.1.7, změňte hodnoty následujících klíčů registru, zda že odpovídají těch, které jsou určeny takto:
Oracle  Windows NT or Windows 9x      Windows 2000 Client8.1.7  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE     \Microsoft\Transaction Server   \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]     \Local Computer\My Computer]    "OracleXaLib"="oraclient8.dll"     "OracleXaLib"="oraclient8.dll"   "OracleSqlLib"="orasql8.dll"      "OracleSqlLib"="orasql8.dll"    "OracleOciLib"="oci.dll"     "OracleOciLib"="oci.dll" Oracle  Windows Server 2003 Client9i    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE     \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]     "OracleXaLib"="oraclient9.dll"     "OracleSqlLib"="orasql9.dll"     "OracleOciLib"="oci.dll"

Otestovat instalaci a konfiguraci COM +/ MTS podporu pro Oracle

Po instalaci a konfiguraci podpory systému Oracle, je třeba ověřit instalaci systému Oracle. Ověřit konfiguraci můžete použít následující nástroje:
 • Nástroj Oracle Stress
 • Testovací program Oracle
Obě použití Protokolu XA systému Oracle OCI rozhraní jako že COM +/ MTS je používá. Oracle testovací program Určuje, zda je možné použít zařízení protokolem XA systému Oracle pro připojení k databázi Oracle. Tyto programy používají standardní rozhraní Oracle a transakční služby. Nepoužívejte COM +/ MTS nebo MSDTC. Proto poruchy kterékoli testovacích programů označuje systém Oracle je nesprávně nainstalována nebo nakonfigurována. Pokud test programy selhání, musíte přeinstalovat a překonfigurovat Oracle nebo kontaktovat službu podpory systému Oracle pro další informace.

Po úspěšném dokončení testů, můžete pomocí aplikace Sample Bank otestovat nastavení (viz oddíl "Použít ověření Oracle instalace a konfigurace aplikace Sample Bank" "). Můžete také napsat vlastní aplikaci vzorku testování nastavení.

Nástroj Oracle Stress

Nástroj Oracle Stress proveďte následující:
 • Zkontrolujte konfiguraci klienta a serveru Oracle.
 • Zátěžový test serveru Oracle.
Získat nástroj Oracle Stress
Následující soubor je k dispozici ke stažení z centra pro stahování Microsoft Download Center:
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Byl zkontrolován na tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.

Kompilátor C++ lze kompilovat zdrojový kód. Nové kompilaci nástroj Oracle stresu, doporučujeme, aby byl název Výsledný program OracleStress.exe.
Spusťte nástroj Oracle Stress
Chcete-li spustit nástroj Oracle stresu, postupujte takto.

Poznámka: Následující postup předpokládá, že program s názvem OracleStress.exe.
 1. Zkontrolujte, zda jsou nainstalované všechny doporučené software.
 2. Otevřete příkazový řádek.
 3. Další informace o použití nástroje, změna aktuální pracovní složku do složky, kde je umístěn OracleStress.exe zadejte následující příkaz: OracleStress.exe na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER.

  Na obrazovce se zobrazí následující informace:

  Syntaxe pro použití s nástrojem OracleStress:
  OracleStress.exe -S<server> -Q<SQL> [-U<username>] [-P<password>][-T<threads>] [-I<iterations>] -[V<version>] [-N] [-W] [-O][-F<Log File Name>]-S - Name of oracle server to connect to.-Q - SQL statement that each thread will execute.-U - Optional. Username. Defaults to "scott".-P - Optional. Password. Defaults to "tiger".-T - Optional. Number of threads to apply stress with. Defaults to "1".-I - Optional. Number of iterations per thread. Defaults to "100".-V - Optional. Version. Specifies Oracle version number. Can be one of: 7, 8, 8i, or 9i. Defaults to 8.-N - Optional. If specified, disables the use of XA transactions.-W - Optional. If specified, disables the display of warning level XA error messages.-O - Optional. If specified, open and close connection at each iteration.-F - Optional. Log file name. Defaults to "Ostress.txt". 
  Příklad:
  C:>OracleStress -SMyOracleServer -Q"Insert into Order Values (1, 'My order')" -UMyUserName -PMySpecialPassword -T10 -V8i
  Poznámka: MyOracleServer je název serveru, který používáte. Uživatelské_jméno uživatelské jméno a MySpecialPassword je heslo pro server.
 4. Výchozí výstup generovaný soubor Ostress.txt. Můžete otevřít soubor v programu Poznámkový blok a zobrazit, pokud úspěšně provedena.
 5. Pokud obdržíte všechny soubory trasování, které zahrnují Oracle chyby, obraťte se na služby podpory Oracle vyřešit problémy před použitím modelu COM +/ MTS aplikace.
Tipy pro použití nástroje Oracle Stress zátěžového testu serveru Oracle
Při použití nástroje Oracle stresu, zvažte následující tipy:
 • Příkaz SQL musí být stejný nebo podobný nejsložitější dotazů v aplikaci.
 • Počet podprocesů (-T) musí být třikrát odhadované maximální počet souběžných připojení, které jsou otevřené v aplikaci. Například pokud maximální počet souběžných připojení otevřené v aplikaci je 10, počet podprocesů musí být 30.
 • Zadejte vysoký počet iterací zachovat počet podprocesů zaneprázdněn testovat spolehlivost a výkon serveru.
Poznámka: Pokud nástroj Oracle Stress můžete připojit k databázovému serveru Oracle bez chyby, je velmi pravděpodobné že COM +/ MTS bude také pracovat v databázi Oracle. Nástroj Oracle Stress oznámí všechny chyby, postupujte takto:
 1. Dokument přesnou chybovou zprávu, která se zobrazí nástroj Oracle stresu.
 2. Zkontrolujte trasovací soubor systému Oracle, bylo vyrobeno, když jste spustili nástroj Oracle stresu. Informace o trasování systému Oracle je umístěn v souboru *.trc. Trasovací soubor systému Oracle obsahuje rozšířené informace o chybě, je velmi užitečné při diagnostikování problémů.
 3. Obraťte se na služby podpory systému Oracle pro další informace.

Testovací program Oracle

Po instalaci a konfiguraci podpory systému Oracle, musíte použít k ověření instalace Oracle Oracle testovacího programu. Oracle testovací program je k dispozici ve dvou verzích, jednu pro systém Windows NT s názvem TestOracleXAConfig.exe a jiný pro systém Windows 2000 s názvem Msdtcora.exe.
Získat Oracle testovací program pro COM + v systému Windows 2000
Zdrojový kód a objektového kódu můžete získat ze sady Platform SDK nebo z centra pro stahování Microsoft Download Center.

Následující soubor je k dispozici ke stažení z centra pro stahování Microsoft Download Center:
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Byl zkontrolován na tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.

Poznámka: Nástrojem TestOracleXAConfig.exe ověření konfigurace systému Oracle a řešení problémů, které souvisejí s Oracle, pokud používáte operační systém, který je starší než Windows 2000. Pokud používáte systém Windows 2000, použijte nástroj Msdtcora.exe. Nástroj Msdtcora.exe používá klíče registru, které jsou zadány v kroku klíče registru software klienta Oracle aktualizace pro systém Windows 2000.
Získat program Oracle Test u serveru MTS v systému Windows NT
Chcete-li získat zdrojový kód a kód objektu Oracle testovací program Oracle 8 a Oracle testovací program Oracle 7.3, naleznete na webu služby Stažení softwaru:Poznámka: Oracle testovací program Oracle 7 je nainstalován automaticky při instalaci serveru MTS. Kompilátor C++ můžete použít ke kompilaci zdrojového kódu pro Oracle 8. Kompilovat Oracle Test doporučujeme pojmenování Výsledný program TestOracleXaConfig.exe.
Spusťte program Oracle Test
Poznámka: Následující postup předpokládá, že program s názvem TestOracleXaConfig.exe.
 1. Zkontrolujte, zda jsou nainstalované všechny doporučené software.
 2. Vytvořte název zdroje dat ODBC (DSN) odkazující na databázi Oracle. Ujistěte se, že vaše DSN používá ovladač Microsoft Oracle ODBC.
 3. Ujistěte se, že je povolena podpora protokolu XA systému Oracle.
 4. Odstranit všechny existující trasovací soubory z počítače, který obsahuje COM +/ komponenty serveru MTS, které pro přístup k databázi Oracle. To provedete pomocí Průzkumníka Windows vyhledejte a odstraňte všechny soubory *.trc. Pokud program Oracle Test nezdaří, můžete pomocí trasovacích souborů určit příčinu problému. Po odstranìní všech zastaralých trasovacích souborů usnadníte vyhledání všech nově vytvořených trasovací soubory.
 5. Na příkazovém řádku spusťte program Oracle Test (Msdtcora.exe nebo TestOracleXaConfig.exe) a zadejte své ID uživatele serveru Oracle, heslo a název_služby. Používáte-li soubor Msdtcora.exe, například zadejte následující informace:
  C:>msdtcora.exe - Uid uživatele> -PHeslo> -SSERVICE_NAME obsažené v souboru TNS>
  Používáte-li soubor TestOracleXaConfig.exe můžete zadat následující informace:
  C:>TestOracleXAConfig.exe - Uid uživatele> -PHeslo> -SSERVICE_NAME obsažené v souboru TNS>
Pokud spustíte testovací program bez parametrů, program poskytuje informace nápovědy popisující požadované parametry. Testovací program obsahuje informace o každé operaci Oracle, který provádí a označuje, zda byla příslušná operace úspěšná.

Poznámka: Oracle testovacího programu se můžete připojit k databázovému serveru Oracle bez chyby, je velmi pravděpodobné že COM +/ MTS bude také pracovat v databázi Oracle. Pokud program Oracle zkoušky oznámí všechny chyby, postupujte takto:
 1. Přesnou chybovou zprávu, která se zobrazí program Oracle Test dokumentu.
 2. Zkontrolujte trasovací soubor systému Oracle, vytvořený při spuštění programu Oracle Test. Informace o trasování systému Oracle je umístěn v souboru *.trc. Trasovací soubor systému Oracle obsahuje rozšířené informace o chybě, je velmi užitečné při diagnostikování problémů.
 3. Obraťte se na služby podpory systému Oracle pro další informace.

Ověření konfigurace a instalace systému Oracle pomocí aplikace Sample Bank

Po ověření Oracle instalace a konfigurace pomocí Oracle testovací program, musíte pomocí aplikace Sample Bank, která je dodávána se serverem MTS a ujistěte se, že serveru MTS můžete databázi Oracle.

Ověření podpory systému Oracle pomocí aplikace Sample Bank

 1. Ověřte, zda systém Oracle je nainstalován a správně nakonfigurován pomocí Oracle testovací program serveru MTS poskytuje. Pokud program Oracle zkoušky oznámí všechny chyby, musíte problém opravit dříve než budete pokračovat.
 2. Na serveru s databází Oracle vytvořte tabulku. Název tabulky Účet. Následující příklad ukazuje, jak lze nastavit účet tabulku:
  Owner			  scottName of Table       AccountColumn 1 Name       AccountNo of type NUMBERColumn 2 Name       Balance of type NUMBER 
 3. Nejméně dva řádky v tabulce účet vytvořte. Následující příklad ukazuje, jak vyplnit tabulku:
  AccountNo         Balance   1           1000   2           1000 
 4. Na serveru s databází Oracle vytvořte tabulku. Název tabulky Příjem. Následující příklad ukazuje, jak nastavit příjem tabulku:
  Owner            scottName of Table        ReceiptColumn 1 Name        NextReceipt of type NUMBER 
 5. Alespoň jeden řádek v tabulce příjmu vytvořte. Následující příklad ukazuje, jak vyplnit tabulku:
  NextReceipt1000 
 6. Pomocí nástroje pro konfiguraci rozhraní ODBC vytvořte souborové DSN. Název DSN souboru MTSSamplesa potom ručně aktualizujte soubor DSN přidat heslo uživatele. Následující příklad ukazuje, jak lze přidat heslo uživatele do souboru DSN:
  [ODBC]DRIVER=Microsoft ODBC for OracleUID=scottPWD=mypasswordConnectString=myserverSERVER=myserver
 7. Uložit souborový zdroj DSN a potom spusťte klienta Sample Bank.

Spravovat Oracle a koordinátoru MS DTC

Změnit ID uživatele koordinátoru MS DTC

Koordinátor transakcí MSDTC (Microsoft Distributed) udržuje informace o zabezpečených část registru systému Windows NT nebo systému Windows 2000. Koordinátor MSDTC používá tyto informace při provádění obnovení s databází kompatibilních s protokolem XA, včetně Oracle. Pokud změníte ID uživatele v rámci kterého pracuje MSDTC, musíte přesvědčit, koordinátoru MS DTC může nadále přistupovat informace, které jej dříve uloženy v zabezpečené části registru. Pokud změníte ID uživatele koordinátoru MS DTC a koordinátor MSDTC nelze získat přístup k informací v registru zabezpečených, zobrazí se následující chybová zpráva v protokolu událostí systému Windows NT:
Objektu protokolu XATM se nepodařilo nastavit klíč šifrování protokolu.
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Stop MSDTC.
 2. Změňte ID uživatele koordinátoru MS DTC zpět na původní hodnotu. Můžete také přiřadit ID uživatele, který je členem skupiny pro správu. Chcete-li změnit ID uživatele a heslo, postupujte takto:
  1. V ovládacím panelu Služby program.
  2. Poklepejte na položku pro KOORDINÁTOR MSDTCa potom změňte Přihlaste se jako hodnota.
 3. Restartujte koordinátor MSDTC.

Konfigurace systému Oracle podporuje mnoho připojení

Chcete-li vytvořit více než několik desítek připojení k databázi Oracle, je nutné nakonfigurovat server Oracle podporovat další databázové připojení.Pokud to neprovedete, může vyskytnout jeden nebo více z následujících problémů:
 • Selhání při volání SQLConnect.
 • Selhání při zařazení transakce volání objektů, který může v trasovacím souboru systému Oracle způsobit jeden nebo více z následujících chyb:
  • Příliš mnoho relací.
  • TNS server vyhledejte název serveru se nezdařilo.
  • Příliš mnoho distribuovaných transakcí.
 • Časové limity, může dojít při čekání na uzamčení databáze. Tento problém se může vyskytnout, pokud není nastavený počet uzamčení dostatečný počet aktivních transakcí.
 • Záznam srážky z důvodu uzamčení, které jsou v držení nejistých transakcí.
Pokud se setkáte s některým z těchto problémů, zvažte zvýšení následujících parametrů konfigurace serveru Oracle:
Oracle Configuration Parameter            RecommendedProcesses                        Three times the maximum number                                                      of connections you expect to make                             to the databaseSessions                         (1.1 * PROCESSES) + 5Transactions                       (1.1 * SESSIONS)Distributed_transactions                 TransactionsDml_locks                        (4 * TRANSACTIONS)MAX_TRANSACTION_BRANCHES                 32 (OBSOLETE in Oracle 8i)Open_cursors                       1000distributed_lock_timeout                 300 (OBSOLETE in Oracle 8i)Queuesize                        Read Queuesize section 

Nastavte hodnoty relace

Hodnota pro relace musí být obvykle třikrát celkový počet očekávaných aplikací k připojení databáze.

Konfigurace parametru QUEUESIZE

Pokud hodnotu parametru QUEUESIZE procesu aplikaci Oracle Listener není dostatečné, proces posluchače někdy zpozdit a požadavky na otevření databáze. K tomuto problému dochází, pokud proces Listener obdrží příliš mnoho požadavků na připojení a přetečení fronty. Klient, který zjistí tuto chybu se následující chybová zpráva:
ORA-12541: Žádný Listener
Klientské soubory protokolu nebo trasovacích souborů zobrazit následující chybová zpráva:
ECONREFUSED
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Zastavte aplikaci Oracle Listener proces v systému, který obsahuje databázový server Oracle.
 2. Zvyšte hodnotu parametru QUEUESIZE v soubor Listener.ora, Tnsnet.ora soubor nebo soubor Names.ora v systému Oracle databázový server.

  Poznámka: Hodnotu parametru QUEUESIZE založené na počtu současných nebo téměř současných připojení, které očekáváte. Doporučujeme vybrat hodnotu parametru QUEUESIZE, protože systém Oracle 7.3 obvykle otevře tři relace databáze a Oracle 8 nebo Oracle 8i otevře dvě relace databáze pro každé transakční databázové připojení aplikace. Proto lze aplikaci Oracle Listener fronty zaplnění a potom přetečení. Například chcete-li zpracovávat požadavky na 100, změňte soubor Listener.ora takto:
  QUEUESIZE = 100 
 3. Restartujte aplikaci Oracle Listener proces.

Známá omezení COM +/ MTS podporu pro Oracle

COM +/ MTS a Oracle Services pro server MTS.

Služby Oracle u serveru MTS není vyžadováno pro COM +/ aplikací serveru MTS. Pokud používáte Microsoft OLEDB ODBC provider. Při instalaci klienta Oracle 8i, Oracle Services pro server MTS neinstalujte. Nepodporujeme tuto konfiguraci a aplikace nemusí pracovat správně po instalaci služby Oracle u serveru MTS pomocí zprostředkovatele Microsoft ODBC nebo OLE DB. Obraťte se na podporu Oracle pro všechny problémy, které souvisí s používáním služby Oracle pro server MTS.

Transakce OLE a Oracle 8i

Oracle 8i podporuje transakce OLE. Tato funkce vyžaduje použití ovladače ODBC pro Oracle. Informace o doporučenou konfiguraci pro použití této funkce požadované aktualizace a všechny související problémy, obraťte se na Oracle.

Ovladač Microsoft Oracle ODBC a Oracle 8

Ovladač Microsoft Oracle ODBC (Msorcl32.dll) v současné době nefunguje s klientským softwarem Compaq Alpha Oracle 8. Toto omezení může být změněno v budoucí verzi.

Knihovna Oracle Ociw32.dll poškodí během spouštění koordinátoru MS DTC

Tomuto problému dochází, protože server MTS a koordinátoru MS DTC musí zavést soubor knihovny Oracle Ociw32.dll na jejich hlavní podproces před provedením jakékoli operace, které mohou získat přístup k databázi Oracle. Server MTS musí načíst soubor Mtxoci.dll, protože aplikace může otevřít připojení k databázi Oracle. Koordinátor MSDTC musí načíst soubor Mtxoci.dll, protože je pravděpodobně nutné provést obnovení databáze Oracle. Protože není možné předvídat zda aplikaci chtít použít databázi Oracle, vždy načte soubor knihovny Ociw32.dll. Ociw32.dll, soubor musí bezpodmínečně načíst při inicializaci z důvodu způsobu, Oracle je implementována na implementaci systému Windows NT. Oracle v systému Windows NT sleduje všechny přikládá podprocesu. Oracle insists na zobrazení všech bylo vidět podproces, který jsou připojeny a přijímá pouze požadavky na otevření databáze z vlákna, jehož počáteční podproces ji připojit.

Chcete-li tento problém vyřešit, můžete přejmenovat nebo odstranit soubor DLL pro podporu databáze Microsoft Oracle (Mtxoci.dll), pokud nikdy Oracle serveru MTS nebo MSDTC. Zahájí serveru MTS a koordinátoru MSDTC, vyhledejte a načtěte soubor Mtxoci.dll. Soubor Mtxoci.dll pak načte soubor knihovny Oracle Ociw32.dll. Server MTS a koordinátoru MSDTC nadále pracovat správně, pokud nelze vyhledat a načíst soubor Mtxoci.dll. Nemohou však přístup nebo obnovení databáze Oracle, pokud není tento soubor DLL.

Poznámka: Zkontrolujte, že nemáte více kopií souboru knihovny Ociw32.dll na vašem modelu COM +/ MTS systému. Pokud máte více kopií, nesprávnou verzi souboru DLL může být načtena a způsobit neočekávané chování.

Společnost Microsoft poskytuje informací o technické podpory. Tyto kontaktní informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Odkazy
Další informace získáte klepnutím na tlačítko naleznete v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
246006Soubory TRC Oracle a serveru MTS
230145 Oprava: Podpora protokolování Mtxoci.dll povoleno
191168 Chyba "-2147168246 (8004d00a)" zařazení transakce volajícího objektu se nezdařilo.
193941 Umístění veřejné FTP serveru Oracle
kbMTS kbOracle KbClientServer orastress

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 193893 - آخر مراجعة: 04/23/2011 14:36:00 - المراجعة: 10.0

Microsoft Transaction Services 2.0, Microsoft COM+ 1.0

 • kbdatabase kbinfo kboracle kbmt KB193893 KbMtcs
تعليقات