Ovládací prvky v jazyce Visual Basic 6.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:194784
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam všech vnitřních a ovládací prvky ActiveX dodáno v jazyce Visual Basic. Seznam obsahuje název souboru komponenty ActiveX zobrazte název, číslo verze, datum, velikost a ovládací prvky v komponentě.

Nainstalované soubory komponenty ActiveX závisí na možnostech zvolených během instalace. Mnoho souborů nejsou nainstalovány s produktem a musí být nainstalovat samostatně. Pokyny k instalaci tyto ovládací prvky budou Soubor Readme.txt ve stejném adresáři jako nenainstalovaná ovládací prvky.
Další informace

Shrnutí řízení

Následuje shrnutí řízení soubory součástí ActiveX Různé edice jazyka Visual Basic:
  ActiveX Control             FileName   Version  Edition*  ------------------------------------------------------------------------  ADO Data Control 6.0 (OLEDB)      MSADODC.ocx  6.00.8171 L,P,E  AXBrowse                VCMAXB.ocx  6.00.8169 P,E  Cdlg                  RepCdlg.ocx  6.00.8161 P,E  Chart Control 6.0           MSChart.ocx  6.00.8079 P,E  Chart Control 6.0 (OLEDB)       MSChrt20.ocx 6.00.8177 P,E  Comm Control 6.0            MSComm32.ocx 6.00.8169 P,E  Common Controls-3 6.0         ComCt332.ocx 6.00.8169 P,E  Common Dialog Control 5.0 (SP2)    Comdlg32.ocx 5.01.4319 E  Common Dialog Control 6.0       ComDlg32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Data Bound Grid Control 5.0(SP3)    DBGrid32.OCX 5.1.814  P,E  Data Bound List Controls 6.0      DBList32.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataGrid Control 6.0 (OLEDB)      MSDatGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataList Control 6.0 (OLEDB)      MSDatLst.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)    MSDatRep.ocx 6.00.8169 P,E  Desaware Animated Button Control    AniBtn32.OCX 1.00.036  P,E  FlexGrid Control 5.0 (SP2)       Msflxgrd.ocx 5.01.4319 E  FlexGrid Control 6.0          MSFlxGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.0.2908  P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.00.2930 P,E  Hierarchical FlexGrid Control 6.0   MSHFlxGd.ocx 6.00.3005 L,P,E  Internet Transfer Control 6.0     MSInet.ocx  6.00.8169 P,E  MAPI Controls 6.0           MSMAPI32.ocx 6.00.8169 P,E  Masked Edit Control 6.0        MSMask32.ocx 6.00.8169 P,E  MicroHelp Gauge Control        Gauge32.ocx  1.00.0024 P,E  MicroHelp Key State Control      KeySta32.ocx 1.00.0024 P,E  MSFlexGrid Wizard           FlexWiz.ocx  6.00.8169 P,E  Multimedia Control 6.0         Mci32.ocx   6.00.8169 P,E  Outline Control            MSOutl32.ocx 1.00.2922 P,E  Outrider SpinButton Control      Spin32.ocx  1.00.0044 P,E  PictureClip Control 6.0        PicClp32.ocx 6.00.8169 P,E  Pinnacle-BPS Graph Control       Graph32.ocx  1.00.047  P,E  RemoteData Control 6.0         Msrdc20.ocx  6.00.8169 E  Rich TextBox Control 6.0        RichTx32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Script Control 1.0           MSScript.ocx 1.0.02604 P,E  SysInfo Control 6.0          SysInfo.ocx  6.00.8169 P,E  Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)    Tabctl32.ocx 5.01.4319 E  Tabbed Dialog Control 6.0       TabCtl32.ocx 6.00.8169 L,P,E  THREED32                Threed32.ocx 1.00.0041 P,E  Vbsql OLE Custom control module    Vbsql.ocx   6.50.163  E  VisModelBrowser            VCMVMB.ocx  6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 Application Wizard  AppWiz.OCX  6.00.8177 L,P,E  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard    DataForm.ocx 6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard    ChartWiz.ocx 6.00.8177 P,E  Windowless Controls 6.0        MSWLess.ocx  6.00.8169 P,E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   Comctl32.ocx 5.1.4319  E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   ComCtl32.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls 6.0      MSComCtl.ocx 6.00.8177 L,P,E  Windows Common Controls        Comctl32.ocx 1.00.2415 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  Comct232.ocx 5.01.4319 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  ComCt232.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls-2 6.0     MSComCt2.ocx 6.00.8177 L,P,E  Winsock Control 6.0          MSWinsck.OCX 6.00.8169 P,E				


* L = učení Edition
* P = Professional Edition
* E = Enterprise Edition

Vnitřní ovládací prvky

Následující ovládací prvky jsou obsaženy v jazyce Visual Basic spustitelný soubor a budou vždy zobrazeny v panelu nástrojů:
 • Zaškrtávací políčko
 • Pole se seznamem
 • Příkazové tlačítko
 • Data
 • Seznam adresářů
 • Seznam jednotek
 • Seznam souborů
 • Rámeček
 • Vodorovný posuvník
 • Obrázek
 • Popisek
 • Řádek
 • Rozevírací seznam
 • Nabídka
 • Kontejner OLE
 • Přepínač
 • Pole Obrázek
 • Tvar
 • Textové pole
 • Časovač
 • Svislý posuvník

Komponenty ActiveX

Následující součásti jsou uspořádány podle vydání, ve kterém součást lodí a název souboru. Každý název souboru obsahuje následující položky:
 • Zobrazovaný název
 • Číslo verze
 • Datum souboru
 • Velikost souboru
 • Umístění souboru na disku distribuce
 • Ovládací prvky zahrnuté komponenty.

Learning Edition

Následující součásti ActiveX expedice Learning Edition:
  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCt232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 164,144 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CommonDialog  DBList32.ocx  Microsoft Data Bound List Controls 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 200,496 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DBCombo              DBList  MSADODC.ocx  Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8171         Size: 118,064 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ADODC  MSComCt2.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 644,400 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown              MonthView              DTPicker              FlatScrollBar  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  MSDatGrd.ocx  Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 260,920 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataGrid  MSDatLst.ocx  Microsoft DataList Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 232,248 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataCombo              DataList  MSFlxGrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 244,024 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSFlexGrid  MSHFlxGd.ocx  Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.3005         Size: 407,104 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSHFlexGrid  RichTx32.ocx  Microsoft Rich TextBox Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 203,576 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: RichTextBox  TabCtl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 209,192 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SSTab				

Professional Edition

Vedle všech komponent v edici učení Professional Edition zahrnuje následující součásti ActiveX:
  AniBtn32.OCX  Desaware Animated Button Control         Version: 1.00.036         Size: 149,552 bytes         Source Directory: \Common\Tools\VB\Controls         Controls: AniPushButton  AppWiz.OCX   Visual Basic 6.0 Application Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 831,488 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ChartWiz.ocx  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 147,456 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ComCt332.ocx  Microsoft Common Controls - 3 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 369,696 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CoolBar  DataForm.ocx  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 541,728 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: ctlWizards  DBGrid32.OCX  Microsoft Data Bound Grid Control 5.0(SP3)         Version: 5.1.814         Size: 525,352 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: DBGrid  FlexWiz.ocx  MSFlexGrid Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 226,328 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: SubWizard  Gauge32.ocx  MicroHelp Gauge Control         Version: 1.00.0024         Size: 68,640 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Gauge  Graph32.ocx  Pinnacle-BPS Graph Control         Version: 1.00.047         Size: 216,096 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Graph  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.0.2908         Size: 94,744 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Grid  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.00.2930         Size: 92,160 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls\bidi         Controls: Grid  KeySta32.ocx  MicroHelp Key State Control         Version: 1.00.0024         Size: 123432 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MhState  MSChart.ocx  Microsoft Chart Control 6.0         Version: 6.00.8079         Size: 97,9728 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MSChart  MSChrt20.ocx  Microsoft Chart Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8177         Size: 1,008,432 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSChart  Mci32.ocx   Microsoft Multimedia Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 198,456 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MMControl  MSComm32.ocx  Microsoft Comm Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 103,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSComm  MSDatRep.ocx  Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 187,712 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataRepeater  MSInet.ocx   Microsoft Internet Transfer Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 115,016 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Inet  MSMAPI32.ocx  Microsoft MAPI Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 137,000 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MAPIMessages              MAPISession  MSMask32.ocx  Microsoft Masked Edit Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 166,200 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MaskEdBox  MSOutl32.ocx  Microsoft Outline Control         Version: 1.00.2922         Size: 84,000 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Outline  MSScript.ocx  Microsoft Script Control 1.0         Version: 1.0.02604         Size: 133,392 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\script         Controls: ScriptControl  MSWinsck.OCX  Microsoft Winsock Control 6.0>         Version: 6.00.8169         Size: 108,336 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Winsock  MSWLess.ocx  Microsoft Windowless Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 386,872 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\winless         Controls: WLCheck              WLCombo              WLCommand              WLFrame              WLHScroll              WLList              WLOption              WLText              WLVScroll  PicClp32.ocx  Microsoft PictureClip Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 82,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: PictureClip  RepCdlg.ocx  Cdlg>         Version: 6.00.8161         Size: 119,848 bytes         Source Directory: \os\msapps\repostry         Controls:  RepCdg  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 57,880 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SpinButton  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SysInfo  Threed32.ocx   Version: 1.00.0041         Size: 205,848 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SSCheck              SSCommand              SSFrame              SSOption              SSPanel              SSRibbon  VCMAXB.ocx   AXBrowse         Version: 6.00.8169         Size: 74,792 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: AxBrowser  VCMVMB.ocx   VisModelBrowser         Version: 6.00.8169         Size: 95,264 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: VMBrowser				

Enterprise Edition

Vedle všech komponent v Professional Edition následující součásti ActiveX jsou součástí Enterprise Edition. Pokud uvedeno jinak, jsou uloženy následující ovládací prvky v Disk 1:
  Comdlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 129,808 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: CommonDialog  Comct232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 58.0(SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 155,920 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: Animation             UpDown  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls         Version: 1.00.2415         Size: 330,752 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 5.1.4319         Size: 604,432 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: CommonDialog  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  Msflxgrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 227,600 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: MSFlexGrid  Msrdc20.ocx  Microsoft RemoteData Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 176,440 bytes         Source Directory: \os\system and \disk2\ape_ss\os\system         Controls: MSRDC  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: SysInfo  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 52,736 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: SpinButton  Tabctl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 192,784 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: SSTab  Vbsql.ocx   Vbsql OLE Custom control module         Version: 6.50.163         Size: 43,520 bytes         Source Directory: \disk2\sql\ptk\i386         Controls: Vbsql				

Ovládací prvky ActiveX aplikace Internet Explorer 4.01

Následující ovládací prvky jsou součástí aplikace Internet Explorer verze 4.01:
  ActiveX Control               FileName   Version  ------------------------------------------------------------------------  ActiveMovie Control             Amovie.ocx  5.01.18.1024  Active Setup Control Library         Asctrls.ocx  4.72.3110.6  DirectAnimation Media Controls        Daxctle.ocx  2.0.0.7310  FlUpl Control Library            Flupl.ocx   7.0.794.27  Intel Procedural Effect Library       Proctexe.ocx 2.0.0.7310  Internet Controls              Shdocvw.dll  4.72.3110.3  NetShow File Transfer Control Type Library  Nsfile.ocx  2.0.0.912  NetShow Player                Nsplay.ocx  2.0.0.912  ShockWave Flash               Swflash.ocx  2.1.0.12  Tabular Data Control 1.1 Type Library    tdc.ocx    1.2.0.0031				
Odkazy
Další informace naleznete v tématu Books Online pro Microsoft Visual Základní verze 6.0.

Další informace o souboru Obecné Správa verzí, navštivte následující Web společnosti Microsoft: Další informace o tom, jak hledání Knowedge základu pro články v aplikaci Internet Explorer, klepněte na následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
168243Hledání Knowedge základu pro články v aplikaci Internet Explorer

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 194784 - Poslední kontrola: 12/05/2015 09:31:17 - Revize: 5.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcompatvers kbctrl kbFAQ kbinfo kbtophit kbmt KB194784 KbMtcs
Váš názor