Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zpoždění připojení k serveru NetWare v kombinovaném sítě

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:194827
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při práci v kombinovaném prostředí serveru sítě připojení serverů Novell NetWare (pomocí Novell IntraNetWare Client [Client32] verze 2.2) a Microsoft Windows NT a jiné servery SMB založené (pomocí společnosti klient sítě Microsoft) připojení k serveru NetWare může někdy trvat dlouho.
Příčina
Tento problém může dojít, pokud existují všechny následující podmínky:

 • TCP/IP se používá k připojení k serverům sítě.
 • Protokol kompatibilní s IPX/SPX a Novell IntraNetWare Client 2.2 slouží k připojení k serverům NetWare.
 • Domain Name Service (DNS) se používá k překladu názvů sítě TCP/IP.
 • NetWare server je spuštěna TCP/IP k protokol kompatibilní s IPX/SPX.
 • Adresu TCP/IP serveru NetWare je registrována s serveru DNS s názvem DNS identické název serveru NetWare.Za těchto podmínek systém Windows pokusí přeložit název serveru nejprve pomocí klienta sítě NetWare a poté pomocí klienta sítě Microsoft. Při serveru NetWare nereaguje na požadavek na překlad názvu serveru pomocí Service Advertising Protocol (SAP), pokusí se klient sítě Microsoft přeložit název DNS pomocí. Protože serveru NetWare je registrována s serveru DNS, může být DNS server moci přeložit název serveru NetWare dříve, než samotný server NetWare může odpovídat na požadavek SAP.

Pokud k tomuto chování dochází, když neexistuje podmínek uvedených výše, název serveru NetWare může být nesprávně označen jako název serveru (SMB založené) Microsoft při uložení v místním registru. Následně pokusy o připojení k serveru názvem odkazují informace uložené v registru a nejprve použít klienta sítě Microsoft a pokusu o připojení pomocí klienta NetWare po první pokus o časy out. Z důvodu Délka časové limity pro překlad názvů DNS a operace připojení TCP/IP zadán může trvat jednu minutu nebo více pro první pokus připojit k serveru NetWare časový limit, po kterém systém Windows se pokusí připojit pomocí Klient NetWare.
Řešení
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


Tento problém lze vyřešit pomocí následujících metod:

 • Připojení NetWare použít klienta Microsoft pro sítě NetWare serverů namísto Novell Client IntraNetWare. (Inovace Novell Client IntraNetWare může také vyřešit problém způsobuje pomalé odezvy na požadavky SAP.)
 • Není zaregistrovat serveru NetWare s názvem DNS identické název serveru NetWare.
 • Upravit hodnotu registru název položky v mezipaměti nesprávně serveru tak, aby správně rozpoznán jako server NetWare namísto Microsoft Networking (založené na SMB) serveru.

  Tyto hodnoty jsou umístěny pod následujícím klíčem registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCACHE\Lookup\ServerNameCache
  Tento klíč obsahuje počet hodnot s názvy formuláře "Key < # >" kde < # > je číslo od 0000 až maximální počet jmen v mezipaměti serveru.

  1. V Editoru registru vyhledejte tento klíč a tyto hodnoty, poklepejte na každou hodnotu zase a prozkoumejte hodnotu data. Neprovádějte žádné změny dat hodnotu.
  2. Při identifikaci hodnota obsahující název serveru, který máte potíže s připojením k Poznámka: číselná část název hodnoty (kláves < # >).
  3. Ve stejném klíči registru vyhledejte hodnotu s názvem formuláře "Data < # >" kde < # > je číselná část klíče < > #value z kroku 2 výše. Každý z těchto hodnot obsahovat čtyři bajty dat reprezentovány jako čtyři dvojice šestnáctkové číslice. Poznamenejte si hodnotu třetí tyto čtyři dvojice. Hodnota tohoto bajtu označuje, které klient sítě je přidružen tento název serveru. Hodnota 02 označuje server sítě Microsoft. Hodnota 03 označuje serveru Novell NetWare.
  4. Pokud je typ serveru v datech < > #value nesprávné (02 namísto 03 serveru NetWare), poklepejte na data < > #value upravovat jeho hodnotu data. Poklepejte na třetí dvojici číslic Zadejte 03, vyberte jej a klepněte na tlačítko OK.
  5. Ukončete Editor registru a restartujte systém Windows se změna projeví.
  Jakmile je název serveru správně mezipaměti, normálně nezmění na nesprávnou hodnotu.
 • Podporovaná oprava pro systém Windows 95 a Windows 95 OEM Service Release 2, 2.1 a 2.5, která opravuje tento problém je nyní k dispozici od společnosti Microsoft, ale nebyl plně regresní testovány a použito pouze u počítačů, ve kterých k popsanému problému. Chcete-li vyřešit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu Microsoft opravu získat.

  Tato oprava pro systém Windows 95 (prodejní verze) by měla mít následující atributy souborů (nebo novější):

     File name  Version  Date    Time   Size   --------------------------------------------------------   Vcache.vxd  4.00.950  11/18/97  7:58pm  19,590 bytes						


  Tato oprava Windows 95 OEM Service Release 2, 2.1 a 2.5 by měla mít následující atributy souborů (nebo novější):

     File name  Version   Date    Time   Size   ---------------------------------------------------------   Vcache.vxd  4.00.1111  10/31/97  4:09pm  41,752 bytes						


  Tato oprava umožňuje mezipaměti název serveru zakázat zcela, pokud následující hodnota registru nastavena na hodnotu dat nula:

     Key:  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\         VCACHE\Lookup\ServerNameCache   Value: MaxElements   Data: 00 00 00 00  (to disable Server Name Cache)						


  Balíček, který instaluje tuto opravu hotfix automaticky nastaví tuto hodnotu registru nula zakázat mezipaměť název serveru.

  Tato hodnota nastavena na nulu mezipaměti název serveru nepoužívá při překladu názvů serveru sítě a nové položky nebudou přidány do mezipaměti název serveru jako serveru jsou překládány názvy.Tato funkce je zahrnuta v systému Microsoft Windows 98 a může být povoleno nastavením hodnoty registru "MaxElements" nula, jak je uvedeno výše.

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se to být problém v systému Microsoft Windows 95 a OEM Service Release 2 (OSR2).
Další informace
Tento problém je v databázi Novell Knowledge Base dokumentovány jako dokument 2929988, "pomalý klient výkon k vyřízení dotaz DNS. „ Novell znalostí lze přistupovat z následujícího umístění v Internetu:

Kontaktní informace výrobců zahrnuty v tomto článku jsou poskytovány pomoci najít potřebujete technickou podporu. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.

Další informace o opravách hotfix pro systémy Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
206071Obecné informace o hotfixech pro systémy Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání
Další informace o opravách hotfix systému Windows 95 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
161020Implementace aktualizací systému Windows 95

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 194827 - Poslední kontrola: 02/07/2014 09:43:51 - Revize: 1.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kb3rdpartynetclient kbnetwork kbprb KB194827 KbMtcs
Váš názor