Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 2)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:194834
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek je součástí tři aktuální výpis čísla článku chyb, které byly opraveny v aktualizaci Service Pack 4 pro systém Windows NT 4.0 a systému Windows NT 4.0, Terminal Server Edition.

Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. To znamená opravených v aktualizaci service pack budou opraveny také v následných service Pack. Číslo předchází nadpis chyba oprava Microsoft Knowledge Base vyhledání článku o této chybě dotazu použít.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
150734Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 1)
224793Seznam chyb opravených aktualizací opraveny v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (3 části)
Nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition k chyby uvedené níže, řeší problémy popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

222970Seznam chyb opravených v Terminal Server Edition
Další informace o získání nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
152734Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0
Další informace

Service Pack 4, pokračování

177757 Nevytvoří Dr. Watson není hlásit Service Pack číslo
177868 SnmpMgrTrapListen API vrací ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE chyba Pokud není správce
177983 Stop 0xA v NetBT.sys s větší než 64 adaptéry
178109 Pohybliví profily přestanou klienti Windows 95
178110 Souboru a tiskové služby pro NetWare není umožňují klientům OS/2 otevřít soubory
178113 Určující název skupiny v souboru LMHOSTS způsobuje STOP 0xA
178202 Opravit ztráty dat záznamů nebo částečné záznamy zapsaných na disk potíže
178205 Připojení k serveru je nízká přes RAS použití souboru LMHOSTS
178208 CrashOnAuditFail s přihlášení či odhlášení auditování způsobuje modrá obrazovka
178302 XADM: inovace Exchange 5.5 selže, pokud virus software povolení
178364 Viz klienti Macintosh Files Windows NT Server neustále stěhování
178381 SNMP nevrací paměť Pokud nemůže být dekódovány OID
178393 Zablokuje SQL Server při odesílání zprávy pomocí SQLMail
178413 Systému WINDOWSNT může přestat reagovat (předsazení) při spuštění ovladač filtru, například McAfee Virus filtr
178414 Archivu Bit Is Not obnovit při je přejmenováno souboru
Odstranit 178471 STOP 0XA způsobil spor v VDM a proces
178546 CSNW nezobrazuje název adresáře s rozšířenými znaky
178550 Konflikt adres IP s adresou 0.0.0.0
178557 Dr. Watson může zobrazit zpráva uzlu i při vypnuto
Výpis nebyl správný při použití ruština znaky adresáře 178636
178723 "Potíže s""spustit pouze povolené aplikace Windows" ""
178741 Protokolu událostí počáteční potíže způsobuje selhání Services.exe
179092 NWLNKIPX odešle pakety RIPX vysílání přes síť
179107 STOP 0x0000000A v Raspptpe.sys Windows NT Server PPTP
179129 STOP 0x0000000A nebo 0x00000019 k vyřízení změny útok Teardrop
179147 Přístup odepřen Chyba spuštění programu při Directory pojmenované program existuje
179156 Aktualizovány TCP/IP pro Windows NT 4.0 SP3 a později možnosti tisku
179157 Stop 0xA Tcpip.sys při Token Ring zdroj směrování dat překročí 18 bajty
179187 Problémy použití TAPI 2.1
179190 NWRDR může odeslat nadměrné požadavky GetNearestServer
179433 Správce mezipaměti mohou způsobit poškození dat na serverech SMB na FAT
179553 Porušení přístupu v PolEdit při definování povolen Windows Applications
179741 Systém může přestat s STOP 0x0A k vyřízení duplicitní volných v Afd.sys
179827 Modré obrazovky způsobil poškození fondu splatné ke zpracování registru nevracení
179873 Otevřít soubory s cesta UNC může být zavřené předčasně
179983 RDR cvičení na obrázky název UNC může odhlásit předčasně
179995 Způsobuje nevracení paměti v FPNW Windows NT Server přestat reagovat
180168 Novell Client 32 pro Windows 95 zobrazuje duplicitní soubory v FPNW
180356 NWConv selže použít správné oprávnění skupiny
180532 Selže Xircom karty PC do funkce
180622 „ STOP: 0x0000001E s STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES s větší 800,000 soubory na svazku Macintosh "
Windows NT 4.0 180648 soutisk s stop 0x00000024 v NTFS nebo STOP 0x0000000a
180716 SFM selže k přijmutí přidružení s rozšířeními dvě znaků
180717 SFM: soubor datum a čas razítko změnit s Get Info
180718 SFM: odpojit klienty Macintosh před odpojením svazku
180854 Porušení přístupu v Winlogon s GINA.dll výrobců
180875 Může záznam ruština klienti mají soubor I/O problémy na serveru FPNW
180963 Způsobí odmítnutí služby Systems WINDOWSNT restartování
181022 Chybová: nemůže zapisovat LPTx tisku paralelního portu
Dialog Vytočit ruční 181120 selže zobrazují při přihlášení, při přihlášení pomocí telefonické připojení sítě
Poškození dat 181311 dochází podle uzamykání na serveru FPNW
181721 Zprávy nejsou doručovány prostřednictvím přidružení
181799 Pokus připojení RPC/TCP provedených pouze na první adresa
181859 Stop 0x0000000A při zálohování SQL Server nebo čtení z kanálu typ zpráv pomocí UltraBac
Uložit soubory zásad na serverech NetWare pomocí POLEDIT může selhání 181928
182005 Měny euro v WINDOWSNT znakové sady nejsou k dispozici
182047 Výkonu serveru DHCP sníženého velkého počtu oborů
182205 Klientů nelze odeslat přílohy pošty prostřednictvím sdílení modemu
182227 DNS Server není vyhledat delegování před přesměrování
182288 RPC způsobuje systému reagovat během vypnutí
182322 SNMP přidá paměti dat v odpovědi SNMP GET
182333 Nadměrné využití procesoru na tiskový server
182441 Úplné synchronizace z WINDOWSNT PDC k serveru LanMan může selhání.
182444 NBF MaxFrameSize nesprávně vypočtené na Token Ring
182540 WinNT x 86 MPS HAL může selhání chcete mapovat vzhledem IRQ systému
182644 DNR nyní seřadí adresy IP pro vícedomý provozování před vložení seznamu k Winsock aplikací
182781 Připojení klienta k serveru vícedomý server nelze načíst Balanced
182816 Parametr PriorityClassHigh WINS po nefunguje restartování
182817 CSNW: nelze přejmenovat soubor na serveru NetWare
182825 NET USE vrátí chyba 53 při hostitel má 3 nebo více nic
182918 Událostí uzamčení účtu také uložená v protokolu událostí zabezpečení na Domain Controller
183054 Převzetí vlastnictví vzdáleně může nastavit vlastníka nesprávně
Statická 183069 prostředí karty Ensoniq PCI zvuku při disku je přístup
183123 Najít soubory zobrazí zdeformované datum Pokud je rok 2000 nebo vyšší
183125 Prostředí vlastností dokumentu Dialog Vlastní datum nesprávná po rok 2000
Náhled tisku 183292 často způsobuje porušení v zařazování
183335 Volací karta a kód oblasti není vytáčení pomocí možnosti I TAPI
183419 Způsobuje nevracení paměti v Spoolss.exe zpomalení výkonu
183581 Mimo virtuální paměť zpráv během instalace WINDOWSNT
183651 Výchozí nastavení paměti Lexmark Optra S 1250 nesprávné
183652 Porušení přístupu při nainstalována větší 200 adaptéry
Jednotky kapacity 183654 IBM DTTA 351010 10.1 GB je nepřesné
183656 "XCOPY vrátí" "Neplatný parametr" "Při použití přepínače datum"
183657 Nelze vložit do dokumentů aplikace objekty OLE
183664 NDS přihlašovacích skriptů not spouštět správně při použití objekty z různých oddílů
183676 Okno pozice Windisk.exe způsobuje porušení
183677 Selhání ověřování klienta s osobní certifikáty
Výpis Ne VALUEOFF has 183704 skrýt jednotky zásad v Common.adm
183705 RPC Mishandles změny v počet adres IP
Tisk 183709 z Xerox 3006 způsobuje improvizace papír
183718 CACLS není správně řešení principu jména
183812 Potíže při připojení přes most ISDN není uzavřeno
183819 DCOM přes HTTP Metoda volání může přestat reagovat pro až 15 minut
183832 GetHostName() musí podpory alternativní názvy počítačů
183840 Stop 0xC000021A při spuštění Správce úloh s CTRL + ALT + DEL
Kontrola zabezpečené kanály s agendy integrity 183859
183875 Zapůjčení serveru DHCP vyloučené adresy Pokud je rozšířená oboru
183886 Narušení přístupu ve službě LSASS při přihlášení k systému
183930 Oprava: Při použití v počítačích vícedomý UDP je pozměnění IP
184017 Správci mohou zobrazit obsah hesla účtů služeb
184026 NetDDE způsobuje Dr. Watson při zavření nedokončené připojení
184072 HasOverlappedIoCompleted vrátí PRAVDA při GetOverlappedResult() vrátí 0 přenesené bajty
184101 Velmi malé Single a dvojitá přesnost hodnoty jsou Zaoblený nula v počítači alfa
184132 Zadaná hodnota není shoda s určená typem
184139 Zastavení služby RPC Locator způsobuje chybu 2186
184213 SystemFileCacheInformation může být změněn bez oprávnění
184219 Porušení přístupu v prohlížeči Microsoft TAPI 2.0
184228 Dr. Watson v Nwssvc.exe odstranění fronty a tiskáren z FPNW
184229 Kopírování souborů do Macintosh svazku změny data a časové razítko
184278 Serveru jedna doména může odpojit klienta v jiné doméně
184288 Může vyskytnout poruchy GP se službou IIS v systému s více procesory
184344 Odsouhlasit DHCP obor nefunguje správně pro klienty BOOTP
184350 WordPerfect Suite 6.0 instalace selže s více disky
184353 DHCP ALT + H klávesová zkratka pro HELP není dostupný
184414 Porušení přístupu při tisku PostScript SFM tiskový server
184537 Způsobit velmi velkých souborů s výkonem
184538 Chybová zpráva: řadič pro tuto doménu může být Nenalezeno
184744 DHCP Server úniku registru kvót na verzi Alpha WINDOWSNT
184752 Xerox PCL nelze tisknout na šířku
184754 Několik podprocesů vytvořena jeho spuštění Stress Test IIS
184758STOP 0x78 při NonPagedPoolSize > sedm osminy fyzická paměť
Může být 184794 STOP 0x50 způsobil podle položky registru PPTP
184832 Přerušované konfliktů názvů serverem WINS
184835 Explorer na květen předsazení DFS klienta Windows 95
184836 Porušuje aplikace Access, pokud je relace ukončené
184875 BroadcastSystemMessage() API funkce vždy vrátí 1 (Úspěch)
184879 Může zmizet WINDOWSNT přihlašovací dialog
184881 Zpětného vyhledávání s BIND dříve než 4.8.3 dojde Neznámý hostitel chybová zpráva
Rozšířené znaky Garbles server.HTMLEncode 184891
184937 Relace mezi počítači vícedomý může ukončit neočekávaně
184954 Počítač přestane reagovat při spouštění s HP 6 L tiskárny došel papír
184996 Neúplný seznam svazků na serveru NetWare s CSNW/GSNW
184998 RDR může číst nebo zapisovat ze souboru chybný soubor je mapované paměti A Transport chyba
185051 Restartování Clusterové služby způsobuje Services.exe Crash
Při přihlášení pomocí RAS nalezeny žádné servery 185081
Může být požadavek logických záznam protokolu 185137 odeslané k nesprávné serveru
Nesprávně následovat 185142 může NetWare API protokolu logických záznam
185203 Zablokuje SPOOLSS při tisku souboru s poškozený záznam EMF
185219 IIS 4.0 s více certifikátů mohou vrátit chybu
185260 Uživatelské účty může načíst locked out po zadání chybné heslo pomocí RAS
185300 STOP 0x24 NTFS.sys funkce NTFSMoveFile()
185323 Fond, nestránkovaný bajty není přesnější vypočtené pro uživatelský režim procesy podle čítače Perfmon
185349 Potíže vzdáleně k W3 nebo čítače FTP Perfmon
185355 Tiskárny zobrazí tiskárny Chyba složky při Busy tiskárny
185559 Zápornou hodnotu v NtGdiFastPolyPolyline způsobuje modré obrazovce
185568 WlxCloseUserDesktop funkce nedostupné GINA writers
Tisk 185571 Lotus Freelance 97 určuje tenká vodorovná čára
Chyba způsobila Neplatné použití popisovače ovladač Video Private stop 185605
185624 Způsobuje volání NtQueryVolumeInformationFile Stop 0x0000001E
185625 Přihlášení klienta WINDOWSNT selže s EnableSecuritySignature sada
185668 IntelliMouse TrackBall kolečkem nefunguje s aktualizací Service Pack 3
Kontrola chyb 185682 při IPX je vázaný k jen adaptér NDISWAN
185722 SFM sestaví indexy při restartování tohoto systému
185723 Explorer kopírovat soubor ze Windows 95 sdílení se nezdaří
Chyba 185727: closesocket() selže s 10038 po _open_osfhandle()
185729 Aktivaci počítače neodpovídá, a při testování Stress CGI
185736 Aplikací může mít nereagující nebo neodpovídá v systému Windows NT 4.0
185765 Je nesprávná HP LaserJet 4Si ovladač netisknutelná oblast
185773 Poškození NTFS na jednotky delších než 4 GB při použití WINDOWSNT ExtendOEMPartition
185787 STOP 0x0000002E v alfa s kartou ISA zvuku
185788 WINDOWSNT zablokuje na spuštění na serverech zařazených do clusteru DEC Alpha
185791 STOP v Miata DEC a použití grafického tabletu platformy Rawhide
185867 STOP 0x0000000A v souboru Win32k.sys po instalaci korejské Office 97
Chyba týkající se neshoda název sloupce vložit 185870 SQL Server
185892 Nežádoucích zpráv nabídka při tisku tiskárny LPR
185944 Stop 0x7B po instalaci WINDOWSNT na ST problematice V ALR
185945 Porušení přístupu v win32k! HMMarkObjectDestroy japonské a korejské WINDOWSNT
S soubor nebo přejmenovat adresář není nastaven bit archivu 186051
186078 Překlad může selhání li ASCII šestnáctý znak názvu NetBios
186081 STOP 0x0000000A při obnovení pásek
186101 Klient FTP nezobrazuje správnou velikost přenos souborů delších než 4 GB
186131 Aplikací MS-DOS použití Novell IPX API vyzradit paměti NTVDM
186150 NetBEUI může přestat reagovat při použití Arcnet ve vysokém provozu sítě
186158 Modrá obrazovka při vypínání pomocí vytvořeno připojení RAS
186217 3 C 509 není Autodetected během instalace ThinkPad 760EL a XL
186247 Uživatelé nelze tisknout na server
186339 Adobe ATM 4.0 OpenType písma není zobrazení nahoru v nabídce písmo
186357 UseWinsockForIP RPC je pouze příslušná UDP a IPX
186416 Systému zavěsit výsledky z velkého počtu oznámit synchronizace
186434 Pomalé sítě výchozí profil operace
186439 Odebrání Server Service výsledky v paměť
186455 Mgmtapi.dll otevře Socket depeše v výhradním režimu
186463 WINDOWSNT odpovědi na požadavky masky adres
186473, Lze odstranit všechny záznamy na serveru WINS pomocí SNMP
ID události 186494 517 není vytvořen po protokolu zabezpečení je zrušeno správcem Non systému
186495 Nevracení WOW spouštění mnoho instancí 16bitová aplikace
186669 "FPNW logout.exe nesprávně hlásí rok nebo za Jan. 1, 2000"
Mezinárodní znaky 186743 tisk nesprávně v Schedule Plus
186746 Mezinárodní volání kódy aktualizace Service Pack 4
SLS-120 Access SuperDisk diskové jednotky pokusu 186770 zablokuje WINDOWSNT
186805 Přerušované Stop 0xA v SRV.sys na vypnutí
186820 DNS vrací nesprávné odpověď serveru (rcode) při povolení vyhledávání WINS
186860 Aktualizovat nastavení paměti a přidat Exec papíru ostré modely
186873 Prodlevy odesílání a příjem paketů při ztraceny relace NetBIOS
186904 Porušení MPROUTER na neplatná odpověď poloměru
186905 Klienta radius využívá 100 procent PROCESORU v neplatná odpověď
186929 Klíče registru LowercaseFiles Has přidané funkce
186963 Nesprávná dimenze ve formuláři Executive s ovladačem Mannesmann
187277 Příkaz FTP PORT selže v IIS 3.0 při systému má více karty síťového rozhraní
Zastavit 0x00000040 protokol NetBT 187302
OPRAVA 187392: STOP 0x0000000A v Wind32k.sys xxxDDETrackWindowDying
Velmi dlouhé URL 187503 předané ASP způsobuje porušení
187508 Serveru FTP selže odpověď, pokud první vazby nefunguje.
187518 Může Crash aplikací pomocí ZvukovýSignál API v systémech s více procesory
187519 NTBackup se nespustí z příkazového řádku s prázdný prostor
187520 Tandberg SL5 páskové zařízení není Auto zjištěná v Windows NT 4.0
187555 Nesprávné ID verze Assigned během úklid záznamů WINS nebo Kontrola konzistence
V TCP/IP při zrušení platnosti položka mezipaměti směrovací tabulce může vyskytnout 187576 stop 0x0000000A
187577 STOP 0xA z důvodu uzamčení Otočný v Sfmatalk.sys DEC Alpha
187615 Nastavení zablokuje, pokud systém obsahuje větší Two RAW jednotky
187669 Nelze pomocí prostředky NetBIOS přes SLIP
187672 Porušení přístupu v použití Multilink RAS
187686 LookupAccountSid způsobuje porušení v vícedomý systému
187696 Změny Kalkulačka Service Pack 4
187705 Chyba aplikace v CorelWEB.GALLERY
187708 Nelze připojit k SQL Virtual Server prostřednictvím Sockets v clusteru
187709 Odpovědi mezipaměti překládání názvů domény Windows NT 4.0 bez ohledu na nastavení registru
187769 Chyba aplikace v NTVDM spuštění nástroje cc: Mail
187802 "DHCP přiřazení""Bad_Address" """host unreachable" ""
187830 Výkonu zmenšit přenos dat přes sítě
187856 Omezit velikost zpráv SSL na 16 KB Netscape
187884 CoCreateInstance vysokém více podprocesů v čase stejné způsobuje Long zablokuje nebo Neúspěšný vrátí
187936 Aplikace může přestat reagovat volání API LogonUser()
187939 IPX nefungují při delších než Buffer přijmout velikost paketu
187941 Vysvětlení CHKDSK a nová /C a /I přepínače
187947 100 Procent PROCESORU systému zpracování potíže
187964 Může záznam server společnosti MGI PhotoSuite vložit kopie obrazovek jako paměti nebo aplikace Access porušení
187999Přístup odepřen dochází systémem Server System & Membership přizpůsobení
188000 Nelze zadat samostatný znak dieresi na švýcarská klávesnice
188027 "Výkonu, protokolování auditu a oprav služby DHCP"
188303 Náhodné Stop 0x50 chyby na adaptéry Video Cirrus
188312 Lexmark Optra E + netisknutelná oblast je nesprávný
Chybová zpráva v SfmSrv.sys 188315 zastavit
188414 Náhodné Stop 0x0000000A při spuštění IPX přes Token Ring
188424 WD97: Multilayered ovladač zobrazení vytvoří Černá čára v aplikaci Word při instalaci NetMeeting
STOP 0x0000000A NetBT.sys způsobil neplatný záznam DNS 188571
Chyba 188652 replikace klíčů registru
188700 Heslo spořiče obrazovky funguje i v případě, že účet je uzamčen.
servpack SP1 SP2 SP3 SP4 chyba oprava qfe kompaktní disk nt4sp4fixlist

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 194834 - Poslední kontrola: 12/05/2015 09:32:09 - Revize: 8.3

Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB194834 KbMtcs
Váš názor