Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Soubory mohou být ztraceny při kopírování souborů ze zdroje, který používá krátké názvy souborů a dlouhé názvy souborů

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:195144
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při kopírování souborů ze zdroje, který používá i krátké názvy souborů adlouhé názvy souborů, soubory mohou být ztraceny.

Tento problém může nastat při provádění operace kopírování pomocíNásledující programy:
 • KOPÍROVAT
 • XCOPY
 • Průzkumník Windows NT
 • Zálohování systému Windows NT
Příčina
Tento problém se stane při kopírování a nový soubor, který má dlouhý název souborukrátký název souboru je generován pro soubor v cílové složce. Pokudsoubor existuje ve zdrojové složce a má odpovídající název nověgenerovaný krátký název souboru, bude tento soubor nahradit první soubor aobsah prvního souboru dojde ke ztrátě. Například:
  Source Directory :  C:\source> dir /x  08/21/98 02:03p    <DIR>             .  08/21/98 02:03p    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17        YXXXXX~1.XXX  08/20/98 02:32p           7 YXXXXX~2.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   4 File(s)       14 bytes  C:\source> copy *.* c:\dest  yxxxxxxxxx.xxx  YXXXXX~1.XXX    2 file(s) copied.  C:\source> dir c:\dest  09/15/98 09:27a    <DIR>             .  09/15/98 09:27a    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17 YXXXXX~1.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   3 File(s)       17 bytes				
Poznámka: Yxxxxxxxxx.xxx soubor je zkopírován první a krátké názvy souborů generované pro který je YXXXXX~1.XXX. Při kopírování zkopírujeYXXXXX ~ 1.XXX do místa určení, jej nalezne odpovídající název souboru a nahradíexistující soubor s jeho obsahem.

V NTBackup, pokud krátká s názvem souboru a NTFS převede dlouhé názvy souborů jsou stejné, zobrazí se výzva zda chcete nahradit existující soubor nebo ne. Přepsání souboru může způsobit ztrátu dat jako názvy souborů bude stejný, ale obsah nebude.
Řešení

Systém Windows NT 4.0

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT 4.0. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows NT 4.0

Systém Windows 2000 s aplikací Internet Explorer

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows 2000. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, je převeden na místní čas. Pomocí vyhledat rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete Časové pásmo Karta v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date   Time   Version     Size    File name------------------------------------------------------------- 5/11/2001  10:51a  5.0.3315.1000  2,337,552  Shell32.dll				

Systém Windows 95 s aplikací Internet Explorer 4.0

Podporovanou opravu hotfix, je nyní k dispozici od společnosti Microsoft, ale je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky za podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu se bude u dalších otázek a problémů, které nemohou být zařazeny v dané konkrétní aktualizaci.Verze této aktualizace Service pack systému Windows NT 4.0 má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, je převeden na místní čas. Pomocí vyhledat rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.
  Date   Time   Size    File name   Platform  -------------------------------------------------------------  03/02/99 06:40p 1,431,264  Shell32.dll  (Windows 95)				
Poznámka: Tyto opravy hotfix opravit pouze operace kopírování, které jsou prováděny pomocí Průzkumníka systému Windows NT. Podle návrhu je chování COPY a XCOPY beze změny.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte automatické generování krátkých názvů souborů. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
210638Jak zakázat automatické generování krátkých názvů souborů

Zálohování systému Windows NT

Soubory, které mají krátké názvy souborů vytvořených starších aplikací a tyto aplikace nelze inovovat, použití tuku formátovat oddíly na serverech Windows NT pro kompatibilitu s těmito aplikacemi. Použijte zabezpečení na úrovni sdílené položky. Můžete také různé složky pro soubory, které obsahují dlouhé názvy souborů a souborů, které mají krátké názvy souborů.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Service Pack 5 pro systém Windows NT 4.0 a Windows 2000 Service Pack 3.
kbShell 4.00

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 195144 - Poslední kontrola: 12/05/2015 09:35:32 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000sp3fix kbmt KB195144 KbMtcs
Váš názor