Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace: Nejčastější dotazy týkající se nastavení SQL v případě serveru SQL Server 7.0

Tento článek byl dříve publikován CZ195759
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o změnách registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek odpovídá na nejčastější dotazy týkající se nastavení a instalace serveru SQL Server 7.0.
Další informace
 1. Dotaz: Jaké operační systémy podporují SQL Server 7.0?

  Odpověď: Nejnovější informace naleznete na následujícím webu:
 2. Dotaz: Jaké jsou minimální požadavky na hardware pro instalaci serveru SQL Server 7.0?

  Odpověď: SQL Server 7.0 požaduje minimálně následující hardware:

  • Počítač: DEC Alpha AXP a kompatibilní systémy nebo Intel a kompatibilní systémy (Pentium 166 MHz nebo vyšší, Pentium PRO nebo Pentium II).
  • Paměť: 32 MB paměti RAM.
  • Diskové jednotky: Pro minimální instalaci je požadována jednotka CD-ROM a pevný disk s nejméně 80 MB volného místa. Následující tabulka uvádí minimální požadované volné místo na disku pro jednotlivé typy instalace:

   Typ instalaceMísto na disku
   Plná210 MB
   Typická185 MB
   Nástroje pro správu90 MB
   Minimální80 MB
 3. Dotaz: Jaká omezení se vztahují na instalaci serveru SQL Server 7.0 Desktop Edition do počítače se systémem Windows 95 nebo Windows 98?

  Odpověď: Při instalaci do počítače se systémem Windows 95 nebo Windows 98 nebudou k dispozici následující funkce serveru SQL Server 7.0 Desktop:

  • příchozí připojení pojmenovaným kanálem,
  • ověřování systému Windows NT,
  • asynchronní vstupně-výstupní operace,
  • publikování s použitím transakcí,
  • vytváření clusterů,
  • fulltextové vyhledávání,
  • automatické rozpoznávání souborů používajících kód Unicode.
 4. Dotaz: Mohu SQL Server nainstalovat do počítače se systémem Windows NT, pokud název počítače obsahuje pomlčku (-)?

  Odpověď: Ano, SQL Server podporuje všechny názvy platné v systému Windows NT.
 5. Dotaz: Při pokusu o spuštění serveru SQL Server 7.0 v systému Windows NT nebo z příkazového řádku systému Windows 9x se zobrazí následující chybová zpráva:
  Your SQL Server installation is either corrupt or had been tampered with (unknown package id) Please rerun setup. (Instalace serveru SQL Server je buď poškozená, nebo úmyslně poškozená (neznámé ID balíčku). Opakujte instalaci.)
  Při pokusu o spuštění serveru SQL Server 7.0 v systému Windows 9x s použitím programu SQL Server Service Manager se nic nestane. Čím je to způsobeno a jak to mohu vyřešit?

  Odpověď: Tato chybová zpráva se zobrazí při přejmenování počítače, ve kterém je nainstalován SQL Server 7.0. SQL Server 7.0 interně používá název počítače se systémem Windows. Pokud tento název změníte, rozpozná SQL Server jiný název a zobrazí tuto chybovou zprávu.

  Poznámka: Vaše data nebyla v žádném případě poškozena ani zničena.

  Chcete-li tuto chybu odstranit a spustit SQL Server znovu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Z originálního disku CD-ROM s produktem spusťte instalační program serveru SQL Server 7.0. Tímto postupem nebude provedena přeinstalace serveru SQL Server ani jeho součástí, SQL Server 7.0 však bude interně aktualizován tak, aby pracoval s novým názvem počítače se systémem Windows. Také je třeba spuštěním následujících dvou uložených procedur aktualizovat vnitřní název serveru SQL Server:
     sp_dropserver <puvodni_nazev>  go  sp_addserver <novy_nazev>, local  go								
   Pokud je SQL Server nakonfigurován pro naslouchání buď na síťové knihovně Multiprotocol, nebo NWLink IPX/SPX, musíte tyto knihovny odebrat a potom znovu přidat pomocí nástroje SQL Server Network Utility.
  • Změňte název počítače se systémem Windows zpět na původní název, který měl počítač při první instalaci serveru SQL Server 7.0.
 6. Dotaz: Mohu SQL Server 7.0 nainstalovat na server, na kterém je již nainstalovaný SQL Server 6.x?

  Odpověď: Ano, ale servery SQL Server 6.x a SQL Server 7.0 nelze spustit současně. Instalační program serveru SQL Server nainstaluje nástroj pro přepínání mezi verzemi SQL Server 6.x a SQL Server 7.0.

  Upozornění: Pokud instalujete SQL Server 7.0 do počítače, ve kterém je již nainstalován SQL Server 6.x, neinstalujte jej do stejného adresáře jako SQL Server 6.x.
 7. Dotaz: Jak je možné objednat si tištěnou verzi dokumentace SQL Server Books Online?

  Odpověď: Tištěná verze dokumentace k produktu se skládá ze 12 svazků a ve Spojených státech amerických je možné ji objednat na bezplatném telefonním čísle (800) 360-7561. Výrobní číslo této sady je 228-00340. Obsah sady je shodný s dokumentací SQL Server 7.0 Books Online, která je k dispozici na disku CD-ROM serveru SQL Server 7.0.
 8. Dotaz: Jak je možné nainstalovat pouze dokumentaci SQL Server Books Online?

  Odpověď: Ve vlastní instalaci můžete zvolit dokumentaci SQL Server Books Online jako jedinou instalovanou součást. Dokumentaci SQL Server Books Online můžete také spustit bez nutnosti její instalace z nabídky zobrazené při automatickém spuštění obsahu disku CD-ROM.
 9. Dotaz: Jak je možné nainstalovat pouze klienta a program Profiler?

  Odpověď: Zvolte vlastní instalaci a v ní součásti Client Connectivity a Profiler.
 10. Dotaz: Potřebuji k instalaci pouze nástrojů pro připojení klienta do klientských počítačů aktualizaci Service Pack 1 aplikace Microsoft Internet Explorer 4.01?

  Odpověď: Ne, pokud chcete nainstalovat pouze nástroje pro připojení klienta, nepotřebujete aktualizaci Service Pack 1 aplikace Microsoft Internet Explorer 4.01. Budete ji ovšem potřebovat pro nástroje pro správu a pro dokumentaci SQL Server 7.0 Books Online.
 11. Dotaz: Proč se při pokusu o instalaci nástrojů pro připojení klienta do počítače se systémem Windows 95 zobrazuje následující chybová zpráva?
  Based on your selection setup has determined the following systems requirements are not met. Exit setup and install the missing requirements from the CD or change your selections. Distributed Component Object Model (DCOM) for Microsoft Windows 95 (Instalační program zjistil, že pro instalaci zvolených součástí nejsou splněny následující požadavky na systém. Ukončete instalační program a nainstalujte požadované součásti z disku CD-ROM nebo změňte zvolené součásti. Model DCOM (Distributed Component Object Model) pro systém Microsoft Windows 95)

  Odpověď: Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud v počítači se systémem Windows 95 nejsou nainstalovány požadované součásti modelu DCOM. Model DCOM můžete nainstalovat z disku CD-ROM serveru SQL Server 7.0. Pokud jej chcete nainstalovat a pokračovat v instalaci serveru SQL Server 7.0, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Na disku CD-ROM serveru SQL Server 7.0 přejděte do složky Typ_procesoru\Other, kde Typ_procesoru je typ architektury počítače (například Alpha nebo Intel x86).
  2. Spusťte program Dcom95.exe.
  3. Po dokončení instalace modelu DCOM pro systém Windows 95 restartujte počítač a spusťte instalační program serveru SQL Server 7.0.
 12. Dotaz: Je možné provést vzdálenou instalaci?

  Odpověď: Ano. První obrazovka instalačního programu serveru SQL Server umožňuje zvolit vzdálenou instalaci. Před touto instalací však musí být ve vzdáleném počítači nainstalovány všechny požadované součásti.
 13. Dotaz: Jak spustím bezobslužnou instalaci?

  Odpověď: Před spuštěním bezobslužné instalace musíte nejdříve vygenerovat soubor ve formátu ISS. Tento soubor vytvoříte tak, že spustíte instalační program serveru SQL Server s parametrem -r a potom projdete celou instalací a zvolíte požadované součásti a možnosti. Po úspěšném dokončení instalace bude v adresáři systému Windows uložen soubor Setup.iss. Tento soubor můžete podle potřeby zkopírovat nebo přesunout do jiného umístění. Při dalších instalacích spusťte nastavení SQL a pomocí parametru -f1 příkazového řádku určete jako vstup dříve vytvořený soubor ve formátu ISS.
 14. Dotaz: Proč se při instalaci serveru SQL Server zobrazuje chybová zpráva se žádostí o ukončení všech součástí rozhraní ODBC?

  Odpověď: Instalační program serveru SQL Server 7.0 instaluje součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.1, které obsahují novější verze součástí rozhraní ODBC. Proto musí být při instalaci ukončeny všechny aplikace používající rozhraní ODBC, aby mohla instalace součástí MDAC proběhnout úspěšně. Mezi tyto aplikace patří Microsoft Internet Information Server, Microsoft System Management Server, Microsoft Access a aplikace společnosti ORACLE.
 15. Dotaz: Pokud při zadávání informací do dialogového okna klepnu na tlačítko Zpět a potom na tlačítko Další, jsou všechny dříve zadané informace ztraceny. Proč?

  Odpověď: Toto je způsobeno omezením programu InstallShield.
 16. Dotaz: Co mám dělat, pokud instalace neproběhne úspěšně?

  Odpověď: Pokud instalace serveru SQL Server 7.0 neproběhne úspěšně, existuje několik souborů, které vám mohou pomoci určit, kde došlo k chybě. Prvním z nich je soubor Sqlstp.log v adresáři systému Windows. Soubor Sqlstp.log poskytuje podrobné informace o průběhu instalačního programu. Prozkoumáním tohoto souboru zjistíte, kde v průběhu instalace došlo k chybě.

  Pokud došlo k chybě v konfigurační části, prozkoumejte chybový protokol serveru SQL Server v adresáři MSSQL7\Log a soubor Cnfgsvr.out v adresáři MSSQL7\Install. Instalační program serveru SQL Server spustí aplikaci Cnfgsvr.exe, která konfiguruje SQL Server. Tato aplikace spustí SQL Server, připojí se k němu a spustí počáteční instalační skripty. Každá chyba, ke které dojde v této části instalace, je zapsána do souboru Cnfgsvr.out. Při spuštění serveru SQL Server je vygenerován chybový protokol obsahující chyby, se kterými se SQL Server může setkat. Tento soubor s názvem errorlog je uložen v adresáři MSSQL7\Log.

  Pokud nedokážete určit příčinu chyby instalačního programu, uložte výše uvedené soubory a obraťte se na oddělení technické podpory společnosti Microsoft se žádostí o pomoc od specialisty na SQL Server, který vám pomůže s odstraněním potíží. Pokud dojde chybě instalačního programu, budou vráceny změny v systému včetně odebrání všech zkopírovaných souborů a změn v registru.
 17. Dotaz: Proč nástroj MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) spouští při spuštění nebo restartování počítače telefonické připojení počítače k Internetu?

  Odpověď: Ve výchozím nastavení se při spuštění systému Windows NT nebo Windows 98 spouští nástroj MS DTC automaticky. Pokud chcete, aby se nástroj MS DTC nespouštěl automaticky po restartování počítače se systémem Windows 98, je možné provést změnu v systémovém registru.

  Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


  Pokud chcete zamezit automatickému spouštění nástroje MS DTC, najděte pomocí programu Editor registru klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices.

  V tomto klíči odstraňte položku MSDTC. Pokud budete později chtít opět povolit automatické spouštění nástroje MS DTC, vytvořte ve výše uvedeném klíči pomocí programu Editor registru položku MSDTC s řetězcovou hodnotou msdtcw -start.
 18. Dotaz: Je možné SQL Server spouštět automaticky v počítačích se systémem Windows 95 nebo Windows 98?

  Odpověď: Ano. Program SQL Service Manager obsahuje možnost AutoStart Service When OS Starts (Spustit službu automaticky při spuštění operačního systému).
 19. Dotaz: Jak mohu SQL Server 7.0 odinstalovat?

  Odpověď: Pokud chcete SQL Server 7.0 odinstalovat, použijte jednu z následujících možností:

  • V nabídce Start přejděte na položku Programy, dále na položku Microsoft SQL Server 7.0 a klepněte na příkaz Uninstall SQL Server 7.0 (Odinstalovat SQL Server 7.0).
  • SQL Server 7.0 odeberte pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.
  • Spusťte odinstalační skript.
 20. Dotaz: Jak spustím bezobslužnou odinstalaci?

  Odpověď: Při úspěšné instalaci serveru SQL Server 7.0 je vytvořen soubor Uninst.isu obsahující odinstalační skript. Tento soubor je uložen v adresáři, který jste určili pro umístění programových souborů. Pokud chcete spustit bezobslužnou odinstalaci, spusťte program UnInstallShield (soubor Isuninst.exe) a zadejte cestu k odinstalačnímu skriptu.
 21. Dotaz: Jak mohu znovu sestavit hlavní databázi?

  Odpověď: K dispozici je nový nástroj pro opětovné sestavení hlavní databáze. Nazývá se Rebuildm.exe a je umístěn v adresáři Mssql7\Binn.

  Poznámka: Opětovné sestavení databáze způsobí také opětovné sestavení databází Model a MSDB.
 22. Dotaz: Jak mohu znovu sestavit registr?

  Odpověď: K dispozici je nový nástroj pro opětovné sestavení položek registru pro SQL Server 7.0. Nazývá se Regrebld.exe a je umístěn v adresáři Mssql7\Binn.

  Po ukončení nastavení SQL je registr automaticky opětovně vytvořen pomocí programu Regrebld.exe. Tento nástroj vytváří bitové kopie všech položek registru pro SQL Server s názvy souboru Mssql7*.rbk.

  Pokud program Regrebld.exe spustíte s parametrem -Restore, budou bitové kopie klíčů registru přesunuty do registru. Pokud klíče již existují, budou nahrazeny. Pokud dojde ke změnám v nastavení serveru SQL Server po počáteční instalaci, nebude kopie klíčů registru aktualizována automaticky. Pokud jsou změny provedeny po instalaci, spusťte program Regrebld.exe ručně a proveďte aktualizaci informací obsažených v klíčích registru. Pokud je program Regrebld.exe spuštěn bez parametrů, opětovně sestaví také ikony serveru SQL Server.
 23. Dotaz: Jak mohu změnit konfiguraci síťových protokolů serveru?

  Odpověď: Ve skupině programů serveru SQL Server je k dispozici nový nástroj Server Network. Pomocí tohoto nástroje můžete změnit konfiguraci síťových protokolů serveru.
 24. Dotaz: Proč musím před odinstalací ukončit program SQL Service Manager?

  Odpověď: Ukončením programu SQL Service Manager zajistíte, že nebudou spuštěny žádné služby serveru SQL Server. V předchozích verzích serveru SQL Server se o ukončení těchto služeb pokoušel program nastavení, ale nebylo možné vždy zaručit úspěch.
 25. Dotaz: Proč závěrečná zpráva po odinstalaci vždy uvádí, že nebylo možné odebrat některé složky?

  Odpověď: Odinstalační program UnInstallShield odebírá pouze ty položky, které nainstaloval. Některé soubory, například soubor Tempdb, se vytváří mimo instalační rutinu programu InstallShield. Po spuštění se odinstalační program InstallShield pokusí odstranit složky, které vytvořil (MSSQL7, Binn, Data a Log) a zjistí, že nejsou prázdné. Knihovna Sqlsun.dll, která je spuštěna po dokončení programu UnInstallShield, však odebere soubory jako Tempdb a tyto složky.

  Poznámka: Chybové protokoly, uživatelská data nebo soubory sledování, které zůstanou v těchto adresářích, nebudou odebrány.
 26. Dotaz: Při pokusu o instalaci serveru SQL Server 7.0 se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv. Co tyto zprávy znamenají?

  The Enterprise Edition server component cannot be installed on Windows NT Server using this CD. Only client components will be available for installation. (Z tohoto disku CD-ROM nemůžete do systému Windows NT Server instalovat server verze Enterprise Edition. K dispozici budou pouze klientské součásti.)
  -nebo-
  The Standard Edition server component cannot be installed on Windows NT Workstation using this CD. Only client components will be available for installation. (Z tohoto disku CD-ROM nemůžete do systému Windows NT Workstation instalovat server verze Standard Edition. K dispozici budou pouze klientské součásti.)
  nebo
  The Standard Edition server component cannot be installed on Windows 98 using this CD. Only client components will be available for installation. (Z tohoto disku CD-ROM nemůžete do systému Windows 98 instalovat server verze Standard Edition. K dispozici budou pouze klientské součásti.)
  -nebo-
  The Standard Edition server component cannot be installed on Windows 95 using this CD. Only client components will be available for installation. (Z tohoto disku CD-ROM nemůžete do systému Windows 95 instalovat server verze Standard Edition. K dispozici budou pouze klientské součásti.)
  nebo
  The Enterprise Edition server component cannot be installed on BackOffice Small Business Server using this CD. Only client components will be available for installation. (Z tohoto disku CD-ROM nemůžete na BackOffice Small Business Server instalovat server verze Enterprise Edition. K dispozici budou pouze klientské součásti.)
  Odpověď: Všechny uvedené chybové zprávy znamenají, že se v určitém operačním systému pokoušíte nainstalovat verzi serveru SQL Server 7.0, kterou operační systém nepodporuje. Chcete-li úspěšně nainstalovat SQL Server, zvolte verzi serveru SQL Server odpovídající používanému operačnímu systému.

  SQL Server 7.0 je k dispozici v následujících verzích pro uvedené operační systémy:

  • SQL Server 7.0 Enterprise Edition: Tato verze může být instalována pouze do počítačů se systémem Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition.
  • SQL Server 7.0 Standard Edition: Tato verze může být instalována do počítačů se systémem Microsoft Windows NT Server, Windows NT Server Enterprise Edition a Microsoft BackOffice Small Business Server.
  • SQL Server 7.0 Small Business Edition: Tato verze může být instalována pouze do počítačů se systémem BackOffice Small Business Server.
  • SQL Server 7.0 Desktop Edition: Tato verze může být instalována do počítačů se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT Workstation, Windows NT Server a Windows NT Server Enterprise Edition.
 27. Dotaz: Jak mohu provést upgrade z verze SQL Server 7.0 Beta 3 na konečnou verzi SQL Server 7.0?

  Odpověď: Pokud máte v počítači nainstalovánu verzi Beta 3 serveru Microsoft SQL Server 7.0, je výhodnější provést její upgrade na verzi SQL Server 7.0, než ji odinstalovat a provést instalaci konečné verze serveru SQL Server.

  Výhodou upgradu z verze Beta 3 je zachování systémových a uživatelských databází serveru SQL Server, a tedy úspora času potřebného pro nastavení systému a opakované načítání dat.
 28. Dotaz: Proč není možné nainstalovat SQL Server 7.0 do počítače s procesorem Cyrix?

  Odpověď: Starší verze procesoru Cyrix nepodporují úplnou sadu instrukcí procesoru Pentium. SQL Server 7.0 některé z těchto instrukcí používá, a proto instalační program tyto starší procesory rozpozná a odmítne instalaci do počítačů, které jsou jimi vybaveny.
 29. Dotaz: Je možné spravovat databáze serveru SQL Server 6.5 pomocí nástroje SQL Server Enterprise Manager 7.0?

  Odpověď: Ano, pokud jste do klientského počítače dříve nainstalovali nástroje serveru SQL Server 6.5 a potom jste provedli upgrade na verzi 7.0. Když se pokusíte připojit k serveru SQL Server 6.5 pomocí nástroje SQL Server Enterprise Manager 7.0, spustí se verze 6.5 tohoto nástroje.
 30. Dotaz: Jaká verze aktualizace Service Pack serveru SQL Server 6.5 je požadována k provedení upgradu?

  Odpověď: Chcete-li přepínat mezi dvěma verzemi, je požadována aktualizace Service Pack 3 nebo vyšší, ale oddělení technické podpory společnosti Microsoft vždy doporučuje nainstalovat aktuální verzi aktualizace Service Pack.
 31. Dotaz: Mohu nainstalovat SQL Server 7.0 na server se systémem Windows NT 4.0 Terminal Server Edition?

  Odpověď: SQL Server 7.0 je v systému Windows NT 4.0 Terminal Server Edition podporován po instalaci aktualizace SQL Server 7.0 Service Pack 1.
 32. Dotaz: Mohu v jednom počítači spustit současně více instancí serveru SQL Server?

  Odpověď: Ne. Výjimkou je situace, kdy je nastavena konfigurace předání služeb při selhání (failover) typu aktivní – aktivní, která je hostitelem samostatných virtuálních serverů SQL Server 7.0 na serveru MSCS (Microsoft Cluster Server), a dojde k selhání jednoho z uzlů.

  Pomocí nástroje Vswitch.exe serveru SQL Server 7.0 sice můžete přepínat mezi jednou instancí serveru SQL Server 6.5 a jednou instancí serveru SQL Server 7.0, které jsou spuštěné v jednom počítači, v jednom okamžiku však může být aktivní pouze jedna verze. Tento nástroj nebyl navržen tak, aby umožnil aktivní využití obou verzí serveru, ale pouze pro případ potřeby jako možnost přepínání mezi verzemi.
 33. Dotaz: Co mám udělat, pokud platnost mé licence na verzi serveru SQL Server 7.0 Beta 3 vyprší dříve, než mohu provést upgrade na konečnou verzi serveru SQL Server 7.0?

  Odpověď: Pokud platnost instalace serveru SQL Server 7.0 Beta 3 vyprší dříve, než provedete upgrade na konečnou verzi serveru SQL Server 7.0, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Vytvořte zálohu všech souborů s příponou MDF, NDF a LDF v adresáři Mssql\Data instalace verze Beta 3 tak, že je zkopírujete do jiného adresáře nebo jiného bezpečného umístění.
  2. Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy odeberte verzi Beta 3 serveru.
  3. Nainstalujte konečnou verzi serveru SQL Server 7.0.
  4. Pomocí uložené procedury sp_attach_db znovu připojte databáze. Další informace o uložené proceduře sp_attach_db naleznete v dokumentaci SQL Server 7.0 Books Online.
 34. Dotaz: Mohu provést upgrade ze zkušební verze na konečnou verzi?

  Odpověď: Další informace získáte klepnutím na níže uvedené číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  237303 Informace: Upgrade ze zkušební verze serveru SQL Server 7.0 na konečnou verzi (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Nenalezli jste odpověď na svůj dotaz? Navštivte diskusní skupiny věnované serveru Microsoft SQL Server na následujícím webu: Diskusní skupiny věnované serveru Microsoft SQL Server
faq prodsql IE SP SP1 sqlfaq dash Shield RTM rename
Vlastnosti

ID článku: 195759 - Poslední kontrola: 12/05/2015 09:43:02 - Revize: 6.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq kbinfo KB195759
Váš názor