Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití Nástroje pro opravu doručené pošty k obnovení zpráv v aplikaci Outlook 2000 nainstalované s volbou IMO (Pouze pošta sítě Internet)

Verzi tohoto článku pro aplikace Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Office Outlook 2003 naleznete pod číslem287497.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 (CW) naleznete pod číslem 197316.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 (CW) naleznete pod číslem 181325.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 (IMO) naleznete pod číslem 181523.
POZNÁMKA: Tyto postupy platí pouze pro aplikaci Outlook nainstalovanou s volbou IMO (Pouze pošta sítě Internet). Chcete-li zjistit, jaký typ instalace byl použit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Outlook. Pokud byla při instalaci použita volba IMO, zobrazí se text Pouze pošta sítě Internet.

Informace o rozdílech mezi e-mailovými klientskými aplikacemi Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Rozdíly mezi aplikacemi Outlook a Outlook Express

UPOZORNĚNÍ: Pokud instalujete Kurýrní službu systému Windows s cílem získat Nástroj pro opravu doručené pošty, musíte mít pro opravu aplikace Outlook k dispozici kompaktní disk Microsoft Office 2000.
Souhrn
V tomto článku je popsán postup obnovení složek a položek z poškozeného souboru osobních složek (PST) pomocí Nástroje pro opravu doručené pošty.
Další informace
POZNÁMKA: Níže uvedené příklady platí pro použití Nástroje pro opravu doručené pošty u souboru PST. Stejné postupy lze použít i u souboru složek offline (OST). Chcete-li vyhledat soubor složek offline (OST), vyberte v okně Vyberte soubor ke kontrole položku Složky offline (*.ost).

Nástroj pro opravu doručené pošty (Scanpst.exe) pomáhá při opravě potíží souvisejících se soubory osobních složek (PST). Tento nástroj lze použít také k opravám souborů složek offline (OST).

Nástroj pro opravu doručené pošty se dodává se systémem Microsoft Windows 95 a je obsažen jak na disku CD-ROM aplikace Microsoft Outlook, tak i na disku sady Microsoft Office. Instaluje se automaticky současně s produktem. Tento nástroj se dále instaluje v rámci instalace Kurýrní služby systému Windows umístěné na disku CD-ROM se systémem Microsoft Windows 98. Tyto programy naleznete v následující složce:
<jednotka CD-ROM>:\tools\oldwin95\message\us\

Spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty

 1. Klepněte na tlačítko Start a v závislosti na používaném operačním systému přejděte na příkaz Najít nebo Hledat.
 2. Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte název scanpst.exe.
 3. Zadejte název souboru PST (včetně cesty) nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte daný soubor pomocí systému souborů systému Windows.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit.

Jak pracuje Nástroj pro opravu doručené pošty

Po spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty pro určitý soubor PST (osobní složky) provede tento nástroj následující operace:
 • Nástroj pro opravu doručené pošty provede analýzu hlaviček položek a struktury adresáře souboru osobních složek (PST) a pokusí se obnovit všechny složky a položky.
 • Jestliže Nástroj pro opravu doručené pošty obnoví soubor osobních složek (PST), znamená to, že našel problémy a opravil vše, co bylo možné.
 • Nástroj pro opravu doručené pošty se pokusí změnit jakýkoli soubor na soubor osobních složek (PST). (Pokud například změníte název určitého spustitelného souboru na název Něco.pst, změní Nástroj daný soubor na připojitelný soubor PST).

Obnovený soubor osobních složek

Po spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty spusťte aplikaci Outlook s použitím profilu obsahujícího soubor osobních složek (PST), který jste se pokusili opravit. Klepnutím na příkaz Seznam složek v nabídce Zobrazit zobrazte seznam složek. V seznamu složek by měly být zobrazeny následující obnovené složky:
  Obnovené osobní složky   Kalendář   Kontakty   Odstraněná pošta   Doručená pošta   Deník   Poznámky   Pošta k odeslání   Odeslaná pošta   Úkoly				
Tyto obnovené složky jsou obvykle prázdné, protože se jedná o znovu vytvořený soubor PST. Měla by být zobrazena také složka s názvem Ztráty a nálezy. Tato složka obsahuje složky a položky obnovené Nástrojem pro opravu doručené pošty. Položky, které ve složce Ztráty a nálezy chybí, nelze opravit.

Postup při obnovení opravených položek

Všechny položky ze složky Ztráty a nálezy byste měli přesunout do nového souboru osobních složek (PST) ve svém profilu. Nejdříve vytvořte ve svém profilu novou položku souboru osobních složek (PST), a potom přetáhněte všechny obnovené položky ze složky Ztráty a nálezy do příslušného umístění v novém souboru osobních složek (PST).

Vytvoření nového souboru osobních složek (PST) v profilu

 1. V aplikaci Outlook vyberte v nabídce Soubor příkaz Nový a poté klepněte na položku Soubor osobních složek (PST).
 2. Potvrďte název nového souboru osobních složek (PST) nebo zadejte jiný, a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.
 3. V dialogovém okně Vytvořit osobní složky klepněte na tlačítko OK.
V profilu by měl být vytvořen nový soubor osobních složek (PST). Přetáhněte obnovené položky ze složky Ztráty a nálezy do nového souboru osobních složek (PST). Po přesunutí všech položek můžete obnovený soubor osobních složek (PST) včetně složky Ztráty a nálezy odebrat ze svého profilu.

Obnovení položek ze záložního souboru osobních složek (PST)

POZNÁMKA: Nelze-li původní soubor osobních složek (PST) před spuštěním Nástroje pro opravu doručené pošty otevřít, je možné, že následující postupy nebudou fungovat. Jestliže lze původní soubor osobních složek (PST) otevřít, je možné, že se pomocí následujících postupů podaří obnovit další položky z poškozeného souboru osobních složek (PST).

Při spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty je vybrána možnost pro vytvoření záložní kopie původního souboru osobních složek (PST). Při použití této možnosti je na pevném disku vytvořen soubor s názvem <název_souboru>.BAK, který je kopií původního souboru <název_souboru>.PST s jinou příponou. Soubor s příponou BAK je uložen v adresáři původního souboru osobních složek (PST).

Je možné, že ze souboru s příponou BAK budete moci obnovit položky, které nebylo možné obnovit pomocí Nástroje pro opravu doručené pošty. Vytvořte kopii souboru s příponou BAK, přičemž souboru přiřaďte nový název s příponou PST (například Nový_název.PST).

Postup při importu informací z původního souboru osobních složek (PST)

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import a export.
 2. Klepněte na položku Importovat z jiného programu nebo souboru a potom na tlačítko Další.
 3. Klepnutím vyberte položku Soubor osobních složek (.pst) a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. V části Importovat soubor klepněte na soubor Nový_název.pst, který jste vytvořili.
 5. Ve skupinovém rámečku Možnosti klepněte na přepínač Neimportovat duplicitní položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Ve skupinovém rámečku Importovat osobní složky zadejte cestu a název souboru nebo vyhledejte složku, kterou chcete importovat, a klepněte na ni. Poté klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepnutím vyberte možnost Importovat položky do stejné složky v, klepněte na nový soubor osobních složek, který jste vytvořili v kroku 4 části Obnovení opravených položek tohoto článku, a poté klepněte na tlačítko Dokončit.
POZNÁMKA: Nezapomeňte, že záložní soubor byl vytvořen z původního poškozeného souboru, a proto se může stát, že nebudete moci obnovit nic jiného, než co bylo obnoveno ve složce Ztráty a nálezy. Pokud není možné importovat soubor Nový_název.PST do aplikace Outlook, došlo ke ztrátě veškerých informací, které nejsou ve složce Ztráty a nálezy.

Změna cíle doručování e-mailů na nový soubor osobních složek (PST)

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nový soubor osobních složek (PST) a poté klepněte na příkaz Vlastnosti osobních složek.
 2. Klepněte na možnost Doručovat poštu POP do tohoto souboru s osobními složkami a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Po zobrazení zprávy Pomocníka Office klepněte na tlačítko OK.
 4. Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte. Zprávy nyní mohou být doručovány do nového souboru osobních složek (PST).
 5. V okně se zprávou Pomocníka Office klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na původní soubor osobních složek (PST) a klepnutím na příkaz Zavřít osobní složky tento soubor odeberte ze seznamu složek.

Obnovení osobní složky (PST) o velikosti 2 GB

Horní hranice velikosti souboru osobních složek (PST) je dva gigabajty. Když se velikost osobní složky (souboru PST) k této hranici blíží, v některých případech není možné ukládat nebo načítat položky. Totéž omezení platí pro složky offline (soubory OST).

Společnost Microsoft vyvinula obslužný program, který je určen k pokusům o obnovení položek uložených v souboru osobních složek (PST) snížením velikosti souboru pod kritickou hranici. Pomocí tohoto obslužného programu lze obnovit maximální množství dat za cenu ztráty určité části dat.

Další informace o omezení velikosti souborů PST a nástroji pro zkrácení souborů PST a OST získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
296088 Nástroj pro zkrácení příliš velkých souborů PST a OST
poškozené poškození OL2K
Vlastnosti

ID článku: 197315 - Poslední kontrola: 09/20/2011 23:11:00 - Revize: 3.0

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbaddressbook kbrepair kbcorrupt kbinfo KB197315
Váš názor