Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Systém nemůže přejít do úsporného režimu, protože...

Tento článek byl dříve publikován CZ197477
Příznaky
Při pokusu o přepnutí počítače do režimu spánku nebo úsporného režimu se může zobrazit následující chybová zpráva:
Systém nemůže přejít do úsporného režimu, protože ovladač <jednotka>\<název_ovladače> selhal při žádosti o přepnutí do úsporného režimu.
Příčina
K tomuto chování může dojít z jednoho z následujících důvodů:
 • K tomuto chování může dojít tehdy, pokud ovladač zařízení není kompatibilní se standardem APCI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Ovladač zařízení nepodporuje úroveňúsporného režimu odpovídající režimu spánku. To může být způsobeno řadoufaktorů, například neaktuálností ovladačů či přítomností ovladačů systémuMicrosoft Windows NT 4.0 v systému Windows 2000.
Řešení
Pro odstranění těchto potíží použijte odpovídající řešení:
 • Pokud není vaše zařízení kompatibilní se standardem ACPI, obraťte se na jeho výrobce se žádostí o případnou opravu.
 • Ověřte, zda používáte ovladač zařízení pro systém Windows 2000.
 • Ověřte, zda zařízení podporuje režim spánku a zda používáte nejaktuálnější verziovladače zařízení.
Další informace
Režim spánku je speciálním druhem úsporného režimu, kdy je celý obsahsystémové paměti uložen do vyhrazené oblasti na pevném disku a při probuzeníje obnoven. Neplatí, že všechny počítače kompatibilní se standardem ACPIpodporují režim spánku. Pokud počítač podporuje režim spánku, proběhnoupřed přepnutím počítače do tohoto režimu následující operace:
 • Ovladač ACPI zkontroluje každé zařízení, aby zjistil jejich nejnižší možný podporovaný stav spánku.
 • Ovladač ACPI určí nejnižší stav spánku každého zařízení reagujícína probuzení. Pokud není probuzení určitým zařízením podporováno,ovladač ACPI očekává od tohoto zařízení odpověď na tento stav"nedefinovaný".
Pokud některé zařízení nepodporuje režim spánku, nemůže do něj počítač přejít.Nedokonale napsané ovladače zařízení nebo zařízení, která nesprávně odpovídajína dotazy ACPI, se mohou i přesto pokusit o přepnutí do režimu spánku. Pokudzařízení neodpoví na požadavek ACPI na změnu režimu, zobrazí se výše uvedenáchybová zpráva.

Další informace o standardu ACPI naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216573Jak systém Windows 2000 určuje kompatibilitu se standardem ACPI
spánek starší winapm
Vlastnosti

ID článku: 197477 - Poslední kontrola: 01/07/2004 17:41:00 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kberrmsg kbprb KB197477
Váš názor