Jak vyhledat a odstranit účty neaktivní počítače

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:197478
Souhrn
Tento postup používá k vytvoření seznamu seřazeny podle času poslední aktualizované heslo účtu počítače účty počítače dávkových souborů a prostředků kit nástroje. Seznam potom potřebám prozkoumal správcem odebrat všechny účty počítače jsou považována za aktivní, ponechat v seznamu Zbývající pouze staré účty počítače. Zbývající seznam potom přečíst pomocí dávkového souboru systematicky odstraní staré účty počítače pomocí nástroje kit WINDOWSNT prostředku.

 1. Vytvořte následující dávkové soubory z jejich výpisy níže: Oldms.bat, Oldms2.bat, Oldms3.bat, Oldms4.bat, Deloldms.bat a Bat2.bat.
 2. Spusťte soubor Oldms.bat z příkazového řádku, když jste přihlášeni jako správce. Použijte následující syntaxi:

  Název_domény OLDMS.BAT
 3. Otevřete soubor Output.txt pomocí textového editoru a REMOVE všechny řádky obsahující účty počítače, které jsou VALID. Zbývající řádky Output.txt by měl obsahovat pouze účty počítače, které budou odstraněny.
 4. Spusťte soubor Deloldms.bat. Tento soubor bude číst soubor Output.txt a odstranit každý účet počítače voláním nástroj Netdom.exe prostředku kit.
Obsah Oldms.bat:
  @echo off  if "%1"=="" goto nodomain  set dom=%1  set deloldms=  netdom /d:%1 bdc | find "Found PDC" > temp4.txt  for /f "tokens=3" %%a in (temp4.txt) do set pdc=%%a  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist output.txt del output.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  echo.  echo Generating Server List of Member Servers and Workstations  echo.  echo Please Wait...  netdom /d:%1 /noverbose member > MS.TXT  for /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (ms.txt) do echo %%a >> MS2.TXT  cls  echo.  echo Generating List of Member Servers and Workstations - Done  echo.  echo List Generated. Checking Password Ages.  echo.  echo Please Wait...  for /F "tokens=1" %%a in (ms2.txt) do call oldms2.bat %%a %dom% %pdc%  sort < output.txt > out2.txt  del output.txt  echo Machine account ages for domain: %dom% >> output.txt  echo ------------------------------------------------ >> output.txt  type out2.txt >> output.txt  if exist ms.txt del ms.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp3.txt del temp3.txt  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist temp.txt del temp.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  echo.  Echo List Complete  echo.  Echo %deloldms% machine accounts found.  echo.  echo Now edit OUTPUT.TXT and remove all valid machine accounts.  echo Machine accounts remaining in OUTPUT.TXT will be deleted.  echo After OUTPUT.TXT has been modified, run DELOLDMS.BAT to  echo delete machine accounts.  echo.  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  echo Specify the target domain on the command line  echo EXAMPLE: oldms MyDomainName  :end				

Obsah Oldms2.bat:
  rem %1 = member server  rem %2 = domain  rem %3 = pdc  nltest /server:%3 /user:%1$ | find "PasswordLastSet" > temp.txt  for /F "delims== tokens=2" %%a in (temp.txt) do oldms3.bat %%a %1				

Obsah Oldms3.bat:
  rem %1 = date  rem %2 = time  rem %3 = member server  echo %1 > temp3.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  for /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%a in (temp3.txt) do oldms4.bat %%a %%b  %%c %2 %3				

Obsah Oldms4.bat
  rem %1 = month  rem %2 = day  rem %3 = year  rem %4 = time  rem %5 = member server  echo %3/%1/%2 %4 %5 >> output.txt				

Obsah Deloldms.bat
  @echo off  set dom=  set deloldms=  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  cls  echo.  Echo NOTICE: %deloldms% machine accounts found in OUTPUT.TXT, ready for  deletion  Echo Press Ctrl + C to abort or..  echo.  pause  FOR /f "tokens=6" %%a in (output.txt) do set dom=%%a  if "%dom%"=="" goto nodomain  FOR /F "SKIP=2 TOKENS=3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO CALL BAT2 %%A  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  Echo Domain Name Missing from OUTPUT.TXT  Echo Re-run OLDMS.BAT  :end				

Obsah Bat2.bat:
  NETDOM /d:%dom% MEMBER %1 /DELETE				
Další informace
Jako část WINDOWSNT zabezpečení hesel účtu počítače jsou změněny každých sedm dnů. Proces popsaný v tomto článku spoléhá na stáří hesla účtu počítače určit platnosti. Je možné zakázat změny hesla účtu počítače automatické správce. Tento proces lze provést na základě celou doménu nebo systém. Pokud dokončení tohoto procesu nelze správce spoléhají na stáří hesla k určení platnosti účtu. Bude nutné křížový odkaz s účty interně zdokumentované platný počítače při úpravách Output.txt. Pokud tato informace není k dispozici, není vhodné používat tuto techniku.

Poznámka: Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku v Knowledge Base:

154501Jak zakázat automatické změny hesla účtu počítače

158148Domény Secure Channel Nástroj--Nltest.exe
Správce serveru Clean Up Vyčištění

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 197478 - Poslední kontrola: 02/27/2007 23:49:32 - Revize: 3.4

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbmt kbhowto KB197478 KbMtcs
Váš názor