Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití pomocníka při hledání v aplikaci Internet Explorer 5

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:198685
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje způsob použití Pomocníka pro hledání v aplikaci Internet Explorer 5. Jsou popsány v následujících tématech:

 • Jak povolit, zakázat a změna velikosti panelu hledání
 • Použití Pomocníka pro hledání
 • Přizpůsobení nastavení pomocníka při hledání
Další informace

Jak povolit, zakázat a změna velikosti panelu hledání

 • Chcete-li povolit panel Hledat, přejděte na příkaz Panel aplikace Explorer v nabídce Zobrazit a potom klepněte na tlačítko Hledat. Nebo na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Hledat.
 • Chcete-li zakázat panel Hledat, přejděte na příkaz Panel aplikace Explorer v nabídce Zobrazit a potom klepněte na tlačítko Hledat. Nebo na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Hledat.
 • Chcete-li změnit velikost panelu Hledat, přetažením ohraničení mezi podoknem doleva nebo doprava, dokud nebude mít panel Hledat chcete velikost.

Použití pomocníka při hledání

Můžete použít Pomocník pro hledání najít různé informace v síti Internet. Pomocníka pro funkci hledání:

 1. Povolit panel Hledat výše popsaným způsobem.
 2. Na panelu Hledat klepněte na kategorii hledání, který chcete použít. Můžete zvolit z následujících kategorií:

  • Najít webové stránky: použijte tuto možnost, chcete-li vyhledat webové stránky v síti Internet. Chcete-li najít webovou stránku, klepněte na položku Najít webová stránka, zadejte klíčová a potom klepněte na tlačítko Hledat. Klepnutím na tlačítko Další vyhledávání pomocí různých vyhledávač nebo klepnutím na tlačítko Nový zrušte aktuální výsledky hledání.
  • Najít adresy osoby: použijte tuto možnost, chcete-li vyhledat poštovní nebo e-mailovou adresu osoby pomocí Infospace nebo Bigfoot poskytovatelů vyhledávání. Chcete-li najít poštovní nebo e-mailovou adresu osoby, klepněte na tlačítko Najít A osoby na adresu a klepněte na položku Poštovní adresa nebo E-mailovou adresu do pole Hledat. Zadejte vaše klíčová slova a potom klepněte na tlačítko Hledat. Klepnutím na tlačítko Další vyhledávání pomocí různých vyhledávač nebo klepnutím na tlačítko Nový zrušte aktuální výsledky hledání.
  • Najít společnosti nebo organizace: použijte tuto možnost, chcete-li vyhledat informace o společnosti a organizace pomocí zprostředkovatele hledání Infoseek. Chcete-li najít informace o společnosti, klepněte na tlačítko Najít A společnosti nebo organizace, zadejte vaše klíčová slova a klepněte na tlačítko Hledat.
  • Předchozí hledání: Použijte tuto možnost, chcete-li zobrazení seznamu odkazů na deset předchozích hledání žádné z kategorií hledání. Chcete-li spustit jeden z předchozích hledání, klepněte na odkaz v seznamu. Chcete-li vymazat seznam hledání, klepněte na tlačítko Vymazat.
  • Najít mapy: použijte tuto možnost, chcete-li najít na webu Microsoft Expedia mapy. Najít mapy klepněte na tlačítko Najít A připojení, klepněte na tlačítko adresa nebo Orientačních bodů nebo místo v seznamu Vyhledat, zadejte vašich klíčových slov a klepněte na tlačítko Hledat.
  • Najít v encyklopedii: použijte tuto možnost, chcete-li vyhledat články encyklopedie na serveru WWW stručných encyklopedie Microsoft Encarta. Chcete-li vyhledat článek, klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko Najít V encyklopedii, vašich klíčových slov zadejte a klepněte na tlačítko Hledat.
  • Najít v diskusním: použijte tuto možnost, chcete-li najít články diskusních skupin pomocí zprostředkovatele hledání Dejanews. Chcete-li najít určitý článek v diskusní skupině, klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko Vyhledávání V diskusních skupin, zadejte vaše klíčová slova a klepněte na tlačítko Hledat. Klepněte na tlačítko Nový zrušte aktuální výsledky hledání.

Přizpůsobení nastavení pomocníka při hledání

Můžete upravit řadu možností hledání v Pomocník pro hledání. Chcete-li přizpůsobit Pomocník pro hledání, povolit panel Hledat, jak je popsáno v části Povolit, zakázat, A Změna velikosti panelu hledání tohoto článku a potom klepněte na tlačítko Vlastní. Můžete zvolit z následujících možností:

 • Přidat nebo odebrat kategorie hledání: použijte tuto možnost, chcete-li přidat nebo odebrat kategorie Pomocník pro hledání. Chcete-li přidat nebo odebrat kategorie, zaškrtněte políčko vedle kategorie zaškrtněte nebo zrušte jeho zaškrtnutí a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
 • Změnit pořadí kategorií hledání: použijte tuto možnost, chcete-li změnit pořadí kategorií v Pomocník pro hledání. Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na kategorii v poli "Vybrat pořadí zvolené kategorie". Klepnutím na šipky nahoru nebo dolů, pod polem pro přesunutí kategorie do příslušné polohy a klepněte na příkaz aktualizace.
 • Přidání nebo odebrání poskytovatele vyhledávání v rámci každé kategorie: použijte tuto možnost, chcete-li přidat nebo odebrat poskytovatelů vyhledávání jednotlivých v rámci každé kategorie. Chcete-li přidat nebo odebrat kategorie poskytovatelů vyhledávání, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka pro poskytovatele vyhledávání, zaškrtněte nebo zrušte jeho zaškrtnutí a klepněte na tlačítko Aktualizovat.
 • Změna pořadí poskytovatelů vyhledávání v rámci kategorie: použijte tuto možnost, chcete-li změnit pořadí poskytovatelů vyhledávání v rámci kategorie. Chcete-li změnit pořadí poskytovatelů vyhledávání v rámci kategorie, klepněte na poskytovatele vyhledávání v poli kategorie. Pomocí šipek nahoru nebo dolů pod polem dokud zprostředkovatele v příslušné poloze a klepněte na příkaz aktualizace.
 • Chcete použít jeden zprostředkovatel hledání: použijte tuto možnost, chcete-li výběr poskytovatele hledání použít namísto Pomocník pro hledání. Chcete-li tak učinit, klepnutím na tlačítko Vybrat A výchozího poskytovatele vyhledávání na stránce nastavení přizpůsobit Hledat na webu. Klepněte na poskytovatele vyhledávání, které chcete použít v panelu Hledat nebo klepněte na Pomocníka při hledání obnovit jej jako výchozího poskytovatele vyhledávání.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 198685 - Poslední kontrola: 01/23/2014 16:06:22 - Revize: 2.1

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbui KB198685 KbMtcs
Váš názor