Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyby 0x800ccc90 a 0x800ccc18 při pokusu o připojení k serveru Exchange Server se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)

Tento článek byl dříve publikován CZ198704
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o přihlášení k serveru Microsoft Exchange Server pomocí aplikace Outlook Express s použitím zabezpečeného ověřování hesla (Secure Password Authentication) se může v aplikaci Microsoft Outlook Express zobrazit následující chyba. Pokud se nepodaří navázat připojení, prohlédněte si pole Podrobnosti na kartě Chyba.
* K serveru se nelze přihlásit s použitím Distribuovaného ověřování hesla.
Účet: Účet na serveru POP3,
Server: server.example.com,
Protokol: POP3,
Odezva serveru: -ERR Výměna ověřovacího protokolu byla zrušena klientem.,Port: 110, zabezpečení (SSL): NE, Chyba serveru: 0x800ccc90, Číslo chyby: 0x800ccc18
V počítači se serverem Exchange Server naleznete následující události:
Chyba protokolu událostí aplikací:
13005 MSExchange Pop3 Authentication
Logon attempt by NTDomian\User from 157.57.148.24 to NtDomain/User has failed: EcGetMailboxDN() call failed with error The requested mailbox is not available on this server. (Pokus o přihlášení uživatele NTDomian\User z adresy 157.57.148.24 k účtu NtDomain/User se nezdařil: Volání funkce EcGetMailboxDN() se nezdařilo a došlo k chybě: Požadovaná poštovní schránka není na serveru k dispozici.)

11310 MSExchange Pop3 Authentication
The following error occurred: The requested mailbox is not available on this server. (Došlo k následující chybě: Požadovaná poštovní schránka není na serveru k dispozici.)
Příčina
Buď nemůže klient POP3 aplikace Outlook Express přistupovat k poštovní schránce, protože neexistuje, nebo existuje v organizaci serveru Exchange Server vlastní příjemce, který má stejný alias, a Exchange Server se snaží přistupovat k tomuto vlastnímu příjemci dříve než k vaší poštovní schránce.
Jak potíže obejít
V aplikaci Outlook Express nastavte možnost Prostý text, která patří mezi možnosti Přihlašovat se pomocí na kartě Servery daného poštovního účtu.

Postup:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty. Otevře se dialogové okno s několika kartami.
  2. Vyberte jakýkoli poštovní účet v seznamu. Vlastnosti účtu budou obsahovat kartu Servery, na které se nachází možnost Přihlašovat se pomocí.
  3. Vyberte možnost Prostý text.
Pokud tento postup potíže odstraní, pokoušeli jste se přistupovat k neexistující nebo chybné poštovní schránce. Pokud potíže přetrvají, je třeba, aby správce zkontroloval a případně odebral vlastního příjemce.
Další informace
Při pokusu uživatele o přihlášení k serveru Exchange Server z aplikace Outlook Express s použitím Zabezpečeného ověřování hesla předá klient pověření uživatele přihlášeného k pracovní stanici. Pokud je možné přihlášení s použitím možnosti Prostý text: <NT Domain/NT Account/Alias>, je třeba, aby uživatel změnil alias své poštovní schránky na název účtu systému Windows NT, aby mohl použít Zabezpečené ověřování hesla. Důvodem je to, že Zabezpečené ověřování hesla nepředává informace o aliasu poštovní schránky. Jako výchozí účet používá <NT DOMAIN\NTACCOUNT> a Exchange Server předpokládá, že se jedná o alias účtu systému Windows NT.

Vlastnosti

ID článku: 198704 - Poslední kontrola: 08/25/2006 14:33:29 - Revize: 6.1

Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

  • kberrmsg kbfaq kbprb KB198704
Váš názor