Syntaxe příkazového řádku Internetová informační služba 5.0 pro Iisreset.exe

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:202013
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Internetová informační služba (IIS) verze 5.0 přidá nový nástroj příkazového řádku, Iisreset.exe, které lze použít až po restartování služby IIS nebo plánu restartování počítače.
Další informace
Iisreset.exe je navržen tak, aby snadno umožňují správcům webu odpojení serveru nebo recyklovat služeb prostřednictvím příkazového řádku, Plánovač úloh nebo dávkové příkazy, které provádět další úkoly.

V příkladu uvedeno níže mohl správce zapisovat dávkový soubor, který zastaví webové služby vyprázdnění protokoly služby IIS a kopírování protokoly na jiný server nebo provádění jiných úkolů housekeeping a restartujte služby.

Syntaxe pro používání Iisreset.exe je takto:
IISRESET [název_počítače] [/ možnost] [/ možnost] [(a tak dále)]
Výchozí chování, pokud nejsou zadány žádné možnosti je zastavení a restartování webové služby v místním počítači.

Iisreset.exe podporuje následující parametry příkazového řádku:
/ RESTART
Tato možnost zastaví a restartuje všechny služby sítě Internet spuštěné.
/ START
Tato akce spustí všechny služby sítě Internet, které jsou nastaveny na automatické spuštění.
/ STOP
Ukončí všechny spuštěné služby sítě Internet.
/ REBOOT
Tento parametr bude restartujte počítač.
/ REBOOTONERROR
To restartuje počítač pouze v případě, že při pokusu o spuštění, zastavení nebo restartování služeb sítě Internet že dojde k chybě.
/ NOFORCE
Nelze vypnout služby při selhání je vynuceně zastavit.
/ TIMEOUT:val
To umožňuje zadat hodnotu časového limitu v sekund čekání na úspěšné zastavení služeb sítě Internet. Na vypršení platnosti tohoto časového limitu může počítač restartován, pokud je zadán parametr /REBOOTONERROR. Výchozí hodnota je 20 sekund pro restartování, pro zastavení 60 sekund.
/ STATUS
Toto zobrazí stav všech služeb sítě Internet.
/ ENABLE
To umožňuje restartovat rozhraní API pro služby Internetu.
/ DISABLE
Zakáže restartování rozhraní API pro služby Internetu.
Příklady:

Následující příkaz pokusí restartovat všechny spuštěné webové služby a restartujte počítač, pokud z nějakého důvodu není úspěšné příkazu:
/RESTART REBOOTONERROR IISRESET
Tento následující pokusí restartovat všechny spuštěné webové služby, ale zastavení nebo restartování příkazy nejsou-li úspěšné během dvou minut, bude počítač restartován:
PŘÍKAZ IISRESET REBOOTONERROR /TIMEOUT:120 /RESTART
Účelem následující příkazy a po uložení dávkový soubor je zastavit všechny spuštěné webové služby, zkopírujte soubory protokolu pro výchozí webový server do záložního adresáře na jednotce D:, a spusťte všemi webovými službami. Však pokud z nějakého důvodu selže příkaz stop, jej nelze vypnout služby, ale jednoduše ukončit dávkový soubor:
@ echo off
/NOFORCE IISRESET/STOP
Pokud errorlevel == 1 goto EXIT
Kopírovat %systemroot%\system32\LogFiles\W3SVC1 d:\backup\W3SVC1
PŘÍKAZ IISRESET/START
: UKONČENÍ
Některé z předchozích příkladů může být naplánováno k průběhu bez-špičky serveru pomocí služby Plánovač úloh spuštěn. Další informace o provést vyhledání Plánovač úloh v nápovědě systému Windows.
Služba IIS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 202013 - Poslední kontrola: 11/21/2006 13:13:48 - Revize: 2.1

Microsoft Internet Information Services 5.0

  • kbmt kbinfo KB202013 KbMtcs
Váš názor