Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis režimu bezpečného spuštění v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ202485
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 315222.
Souhrn
Systém Windows podporuje několik možností bezpečného spuštění, které načítají nejnižší nutný počet ovladačů. Tyto možnosti můžete použít při spuštění systému Windows, pokud potřebujete změnit klíče v registru nebo načíst či odebrat ovladače.
Další informace
Pokud chcete použít možnost bezpečného spuštění, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač a v okamžiku, kdy se zobrazí spouštěcí nabídka, stiskněte klávesuF8.
 2. V nabídceUpřesnit možnosti systému Windowsvyberte požadovanou položku a stiskněte klávesu Enter.
 3. Jakmile se znovu zobrazí spouštěcí nabídka se slovy Nouzový režim zobrazenými červeně v dolní části obrazovky, vyberte požadovanou instalaci a poté stiskněte klávesu Enter.
Upozornění: Nevybírejte instalaci systému Microsoft Windows NT 4.0.

Popis možností bezpečného spuštění

 • Nouzový režim (Safeboot_Option=Minimal): Nejmenší sada ovladačů zařízení a služeb potřebná ke spuštění systému Windows.
 • Nouzový režim s prací v síti (Safeboot_Option=Network): Nejmenší sada ovladačů a služeb potřebná ke spuštění systému Windows a ovladače potřebné pro práci v síti.
 • Nouzový režim se systémem MS-DOS (Safeboot_Option=Minimal): Shodný s nouzovým režimem, ale je spuštěn program Cmd.exe namísto prostředí Windows.
 • Povolit režim VGA: Tato možnost spustí systém Windows v režimu zobrazení v rozlišení 640 x 480 s použitím aktuálního grafického ovladače (nikoli ovladače Vga.sys). Tento režim je vhodný v případě, kdy bylo zobrazení nastaveno na rozlišení, které monitor nemůže zobrazit.

  Poznámka: Nouzový režim a Nouzový režim v prací v síti načítají ovladač Vga.sys.
 • Poslední známá platná konfigurace: Spustí systém Windows s použitím poslední funkční konfigurace.
 • Režim obnovení služby Directory Service: Tento režim je k dispozici pouze pro řadiče domény systému Windows. Obnovuje adresářové služby.
 • Ladicí režim: Tato možnost spouští ladicí režim systému Windows. Ladicí informace mohou být odeslány sériovým kabelem do jiného počítače, ve kterém je spuštěný ladicí program. Tento režim je nastaven na použití portu COM2.
 • Povolit protokolování při spuštění: Při spuštění počítače v jakémkoli režimu bezpečného spuštění s výjimkou Poslední známá platná konfigurace je povoleno protokolování. Text protokolování při spuštění je zaznamenáván do souboru Ntbtlog.txt ve složce %systemroot%.
Při použití nějaké z možností bezpečného spuštění je proměnná prostředí "Safeboot_Option" nastavena na hodnotu Network nebo Minimal.

Pro zobrazení je použit výchozí ovladač Microsoft VGA (640 x 480 x 16 barev). Ve všech režimech se musíte přihlásit, a to buď k doméně, nebo k místnímu správci zabezpečení účtů (SAM), v závislosti na zvoleném režimu bezpečného spuštění.
Vlastnosti

ID článku: 202485 - Poslední kontrola: 12/05/2015 10:38:39 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB202485
Váš názor