Popis instalační přepínače příkazového řádku pro sadu Office 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

202946
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete 283686.
Souhrn
Instalační program sady Office přijímá číslo volitelné přepínače příkazového řádku, které můžete použít k řízení pracuje instalační program. Tento článek obsahuje seznam přepínačů a popisuje funkce každý přepínač.
Další informace
Důležité poznámky
 • Přepínače nerozlišují malá a velká písmena; například /A je stejné jako /a.
 • Kromě kde výslovně uvedeno jinak můžete tyto přepínače používat pouze při provádění počáteční instalaci sady Microsoft Office 2000.
 • Při použití více přepínačů, oddělte je mezerou. Například použít konkrétní instalační soubor a zapsat výsledky do souboru protokolu pomocí příkazového řádku následující příkaz:
    Setup /i data1.msi /l* c:\logfile.txt					
Následující tabulka uvádí instalační přepínače.
 Switch       Description         -------------------------------------------------------------------------- /?         Displays a dialog box of valid Setup switch options. -------------------------------------------------------------------------- /a <msifile>    Setup performs an administrative installation using           the specified Microsoft Installer (.msi) file to           create an administrative install point. The .msi file           must be in the same folder as Setup.exe.           NOTE: This option cannot be used along with the /i           switch (discussed later).           Example: /a data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /autorun      This switch is only used in the autorun.inf file. Its           purpose is to indicate that Setup is being run by           Windows automatically after you insert the Office disc           in the CD-ROM drive.           Caution: Do not modify the Autorun.inf file. The           information it contains is necessary for the proper           operation of Setup. -------------------------------------------------------------------------- /chained      Used to chain the Setups of more than one Office 2000           CD. --------------------------------------------------------------------------				
 -------------------------------------------------------------------------- /g <option>     Language ID. English is ID 1033. See the Office           Resource Kit for a complete list of language IDs.           Example: /g 1033 -------------------------------------------------------------------------- /help        Displays a dialog box of valid Setup switch options. -------------------------------------------------------------------------- /i <msifile>    Specifies the name of the .msi file. This option           cannot be used along with the /a option. The .msi           file must be in the same folder as Setup.exe.           Example: /i mso9.msi -------------------------------------------------------------------------- /j<option>     Creates an icon representing an Office program or  <package path>  feature that is configured during Setup to install           the first time you use it ("Installed on first use").           Valid options are:           u: Current user logged on to Windows.            m: All users using the computer.           g: Language ID.           t: Applies transform to advertised package.                     Note: When using the /j switch with a TRANSFORMS file           the /t switch should be used to point to a particular           transforms list. Otherwise with other switches the           TRANSFORMS property should be used.           Example: /ju c:\data1.msi           Example: /ju c:\data1.msi /t install.mst           Example: /ju c:\data1.msi /g 1033--------------------------------------------------------------------------- /f<options>     Setup repairs the Office installation. The .msi file  <package path>  specified must be .msi file used to install Office           originally. The .msi file must be in the same folder           as Setup.exe.           The Detect and Repair command (Help menu) in Office           programs performs the same function as using the           following options, /focums.           If you run Setup and click Reinstall. Setup performs           the same function as using the following options,           /fecum. Valid options are:           a -Force all files to be reinstalled regardless of             checksum or version.           c -Reinstall a file if it is missing or corrupted (the             stored checksum doesn't match the computed             checksum value).           d -Reinstall a file if it is missing or a different             version is present.           e -Reinstall a file if it is missing or an equal or             older version is present.           m -Rewrite all required local machine registry values.           o -Reinstall a file if it is missing, or an older             version is present.           p -Reinstall a file only if it is missing.           s -Reinstall all shortcuts overwriting any existing             shortcut.           u -Rewrite all required user registry values.           v -Run from the source package and re-cache the local             package.           Example: /focums data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /l<option>     Logs switches for Msiexec.exe (the Windows installer)  <logfile>     and specifies the path to the log file. The flags           indicate which information to log. Valid options are:           a -Startup of actions.                 c -Initial UI parameters.           e -All error messages.           i -Status messages.           m -Out of memory.           o -Disk space errors.				
           r -Action-specific records.           p -Terminal properties.           u -User requests.           v -Verbose output.           w -Nonfatal warnings.           + -Append to existing file.           * -Log all information except verbose output. You can             use the v switch along with the asterisk, /l*v.           ! -Writes each line to the log file. The default             behavior is to cache 20 lines of log file text             into memory and then write 20 lines to the log             file at once. This is done to improve performance.                      Example: /l* c:\logfile.txt -------------------------------------------------------------------------- /m <.mif file>   Specifies an SMS .mif file.           The /m switch is available with the enhanced version           of Setup.exe. It will only appear when you run the           command, "Setup /?" (without the quotation marks). For           information about the enhanced version of Setup.exe,           please see the following article in the Microsoft           Knowledge Base:           ARTICLE-ID: Q232501           TITLE   : OFF2000: Description of the Special Copy                 of Setup.exe from ORK 				
 -------------------------------------------------------------------------- /nd        Used with the Office Server Extensions Setupse.exe          only. This does not install the Microsoft Database          Engine. /noinstmsi     Does not install the Windows Installer. --------------------------------------------------------------------------				
 <PROPERTY>=<value> Specifies a value for any of the Installer properties           (see the Office Resource Kit for a complete listing           of valid properties). If the property value contains           spaces, enclose the string in quotation marks           ("<value>"). You can specify more than one property           and value pair on the command line separated by           spaces.           Example: TRANSFORMS="c:\acct dept"                INSTALLLANGUAGE="German" -------------------------------------------------------------------------- /q<option>     Selects the user interface level. Valid options are:           n: None - No user interface is displayed.           b: Basic - Only simple progress indicators and error             are displayed.           r: Reduced - No user information is collected and             no progress indicators are displayed.                  f: Full - All indicators with a modal dialog box at             the end of setup.           n+: No user interface except for a modal dialog box             displayed at the end.           Note: The modal dialog box is not displayed if the           system restarts.           b+: Basic user interface with a modal dialog box             displayed at the end.           Note: The modal dialog box is not displayed if the           user cancels the installation.           Example: /qn -------------------------------------------------------------------------- /settings      Specifies a settings file and path that customizes <INI file>     setup actions.           /settings c:\office9.ini -------------------------------------------------------------------------- /t <transform>   Specifies the name of the transform (.mst) file. The           /i switch is required with the /t switch. When using           the /j switch with a transforms file, the /t switch           must be used otherwise the TRANSFORMS property should           be used.           Example: /t acct.mst /i off9.msi -------------------------------------------------------------------------- /wait        Wait for the installation to complete before exiting           the Setup program. -------------------------------------------------------------------------- /x <msifile>    Setup uninstalls Office. The .msi file specified           must be the same .msi file used to install Office           originally. The .msi file must be in the same folder           as Setup.exe.           Example: /x data1.msi --------------------------------------------------------------------------				
Pokud používáte dlouhý název souboru s vloženými mezerami v cestě, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
139427Dlouhé názvy souborů pomocí příkazu Spustit
Přepínače příkazového řádku OFF2000 parametry

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 202946 - Poslední kontrola: 02/28/2014 16:52:14 - Revize: 2.5

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbinfo kbsetup KB202946 KbMtcs
Váš názor