Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití přepínačů příkazového řádku v aplikaci Microsoft Access

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 97 naleznete pod číslem 105128 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Střední: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Tento článek se týká databází aplikace Microsoft Access (MDB) a projektů aplikace Microsoft Access (ADP).

Souhrn
Při spuštění aplikace Microsoft Access z nabídky Start nebo z místní nabídky lze pomocí přepínačů příkazového řádku upravit proces spuštění. Lze například otevřít konkrétní databázi, spustit makro nebo zadat heslo.
Další informace
Následující tabulka obsahuje seznam parametrů příkazového řádku aplikace Microsoft Access.
  Parametr   Výsledek                 Týká se  -----------------------------------------------------------------  databáze   Otevře zadanou databázi nebo projekt    databáze         aplikace Microsoft Access.   aplikace Access         Je-li třeba, zadejte cestu. Pokud používáte  nebo projekt         systém Windows 95, výchozí cestou je  aplikace Access        složka Dokumenty.	                /excl    Otevře zadanou databázi s  pouze         výhradním přístupem. Chcete-li otevřít databázi  databáze         se sdíleným přístupem ve víceuživatelském     aplikace Access        prostředí, nepoužívejte tento parametr. 	  /ro     Otevře zadanou databázi nebo projekt  databáze         aplikace Access s přístupem pro čtení.   aplikace Access                              nebo projekt                              aplikace Access  /user    Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze  uživatelské jméno  uživatelského jména.                   databáze                              aplikace Access  /pwd    Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze  heslo   hesla.                 databáze                              aplikace Access  /profile   Spustí aplikaci Access pomocí možností v  databáze  uživatel     zadaném profilu uživatele místo   aplikace Access  uživatele   standardních nastavení v registru systému    nebo projekt         Microsoft Windows vytvořených při instalaci    aplikace Access        aplikace Access. Nahrazuje parametr /ini použitý 	        v dřívějších verzích aplikace Access  	        než Access 97, který určoval  	        inicializační soubor.  /compact   Zkomprimuje a opraví databázi aplikace      databáze  cílová    Access nebo zkomprimuje projekt aplikace aplikace Access  databáze nebo Access zadaný před parametrem /compact nebo projekt  cílový    a potom ukončí aplikaci Access. Pokud vynecháte cílový název aplikace Access  projekt    souboru projektu za parametrem /compact, 	  aplikace Access   soubor je zkomprimován do původního 	        názvu a složky. Chcete-li provést komprimaci do jiného         názvu, zadejte cílový soubor. Pokud v cílové 	        databázi nebo projektu aplikace Access nezahrnete 	        cestu, je ve výchozím nastavení cílový 	        soubor vytvořen ve složce Dokumenty. V 	        projektu aplikace Access tento parametr 	        zkomprimuje soubor projektu (ADP), nikoli 	        databázi serveru SQL Server. 	  /repair   Opraví databázi aplikace Access zadanou   pouze         před parametrem /repair a potom ukončí    databáze         aplikaci Access. V aplikaci Access 2000 je funkce   aplikace Access        komprimace a opravy spojena v 	        parametru /compact. Parametr /repair je 	        podporován z důvodu zpětné kompatibility. 	  /convert   Převede databázi aplikace Access v     pouze  cílová    dřívější verzi na verzi aplikace Access     databáze  databáze   2000 s novým názvem a poté ukončí aplikace Access        aplikaci Access. Před použitím parametru /convert 	        zadejte zdrojovou databázi. 	  /x makro  Spustí aplikaci Access a v ní zadané   databáze         makro. Makro lze po otevření databáze    aplikace Access         spustit také pomocí makra     nebo projekt         AutoExec.              aplikace Access                /cmd     Určuje, že následující text v příkazovém    databáze         řádku je hodnota, která bude vrácena  aplikace Access         funkcí Command. Tento  nebo projekt         parametr musí být posledním v   aplikace Access        příkazovém řádku. Místo parametru /cmd lze	        použít středník (;). 	  /nostartup  Spustí aplikaci Access bez zobrazení   databáze         úvodního dialogového okna (druhé dialogové   aplikace Access         okno zobrazené při spuštění aplikace Access). nebo projekt                              aplikace Access  /wrkgrp   Spustí aplikaci Access s použitím zadaného  pouze  informační  informačního souboru pracovní skupiny.        databáze  soubor pracovní                      aplikace Access  skupiny				

Poznámky

 • Chcete-li při otevření databáze spustit proceduru jazyka Visual Basic for Applications, použijte akci RunCode v makru AutoExec nebo v makru, které spustíte pomocí parametru příkazového řádku /x. Při otevření databáze lze také spustit proceduru jazyka Visual Basic. K tomu je třeba vytvořit formulář s procedurou jazyka Visual Basic definovanou jako událost OnOpen. Tento formulář lze určit jako spouštěcí klepnutím pravým tlačítkem myši v okně Databáze, klepnutím na příkaz Spuštění a zadáním daného formuláře do pole Zobrazit formulář nebo stránku.
 • Chcete-li na příkazovém řádku zadat lomítko (/) nebo středník (;), zadejte příslušný znak dvakrát. Pokud například chcete na příkazovém řádku zadat heslo ;mjs/md, zadejte ;;mjs//md a poté parametr příkazového řádku /pwd.
 • Příklady:

  Chcete-li v dialogovém okně Spustit otevřít databázi aplikace Access 2000 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li otevřít databázi aplikace Access 2002 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li podobně otevřít databázi aplikace Access 2003 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
Odkazy
Další informace o použití parametru /y získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
208488 Řešení potíží s chybou stránkování v aplikaci Microsoft Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /Pwd získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
207891 Nelze použít parametr /Pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292302 Nelze použít parametr /pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametrů při vytvoření distribuovatelného balíčku runtime získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
236519 Psaní maker a parametrů pro místní nabídky v Průvodci pro balíčky a nasazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /convert získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
319253 Použití parametru příkazového řádku /convert pro převod pouze databáze do formátu souborů aplikace Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o potížích při otevření databáze aplikace Access s použitím vlastního profilu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266769 Chyba při spuštění aplikace Microsoft Access 2000 s vlastním profilem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o parametrech příkazového řádku zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Access v nabídce Nápověda, zadáním textu spouštěcí parametry příkazového řádku do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
start up startup
Vlastnosti

ID článku: 209207 - Poslední kontrola: 12/05/2015 11:05:39 - Revize: 4.2

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Váš názor