Je-li sada MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) nainstalována s nesprávnou edicí systému Windows 7, zobrazí se zpráva upozornění: Tato kopie systému Windows není pravá.

Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizací nebo souborů z webu služby Stažení softwaru, může se v systému Windows 7 zobrazit zpráva Tato kopie systému Windows není pravá. Rovněž pokud se pokusíte ověřit systém Windows 7 na webu Originální software společnosti Microsoft, může pokus proběhnout neúspěšně.

Tato zpráva upozornění může rovněž obsahovat jeden z následujících kódů chyby ověření:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

Příčina
K těmto problémům může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Jsou nainstalovány sady MUI Pack, které poskytují další jazyky zobrazení.
 • Je nainstalována jedna z následujících verzí systému Windows 7:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional
Sady MUI Pack jsou podporovány, licencovány a k dispozici pro edice Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Pokud jsou tyto soubory jazyků nainstalovány v jiné edici systému Windows 7, technologie ověření pravosti systému Windows zjistí, že došlo k úmyslnému poškození systému a zobrazí zprávu Tato kopie systému Windows není pravá.

Chcete-li určit, zda jsou tyto podmínky splněny, postupujte takto:

Krok 1: Určení edice systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start Tlačítko Start .
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač.
 3. Klikněte na tlačítko Vlastnosti.
Pokud je jako aktuální operační systém použit systém Windows 7 edice Starter, Home Basic, Home Premium nebo Professional, přejděte k části Krok 2: Určení, zda je nainstalována sada MUI Pack a určete, zda je v počítači nainstalována sada MUI Pack.

Krok 2: Určení, zda je nainstalována sada MUI Pack

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Poznámky
 • Pokud se pod tímto podklíčem zobrazí více než jeden jazyk, je nainstalována sada MUI Pack. Další informace naleznete v části Řešení.
 • Pokud se pod tímto podklíčem zobrazí pouze jeden jazyk nebo pokud aktuálním operačním systémem je systém Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise, informace uvedené v tomto článku nevyřeší vaše potíže. V takovém případě vyhledejte další informace o pravém systému Windows 7 na následujícím webu společnosti Microsoft:
Řešení
Poznámka: Metody řešení uvedené v tomto článku obnoví původní jazyk operačního systému. Může se stát, že tomuto jazyku nebudete rozumět.

Metoda 1

Pokud byl k instalaci sad MUI Pack použit program jiného výrobce, můžete k jejich odinstalaci použít tentýž program. Po dokončení odinstalace sad MUI Pack restartujte počítač a pak znovu ověřte operační systém na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2

Pokud k odinstalaci sad MUI Pack nemůžete použít příslušný program jiného výrobce a potřebujete pomoc, obraťte se na oddělení podpory společnosti Microsoft. Agent vám může pomoci zjistit, zda je v počítači nainstalována sada MUI Pack a jakým způsobem ji lze odinstalovat.
Další informace
Po dokončení odinstalace jazykových sad MUI Pack nebo přeinstalace systému Windows 7 bude obnoven původní jazyk operačního systému. V některých případech se může stát, že tomuto jazyku nebudete rozumět. V takovém případě použijte jednu či více následujících možností:Další informace o sadách MUI Pack naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace o aktualizaci služby Technologie aktivace Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

971033 Popis aktualizace pro službu Technologie aktivace Windows
Vlastnosti

ID článku: 2105247 - Poslední kontrola: 05/10/2011 21:58:00 - Revize: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional

 • kbtshoot KB2105247
Váš názor