Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Jak importovat a exportovat složku Oblíbené položky aplikace Internet Explorer do 32bitové verze systému Windows

ÚVOD
Tento článek popisuje postup importu a exportu složky Oblíbené položky aplikace Windows Internet Explorer z 16bitové verze systému Microsoft Windows do 32bitové verze tohoto systému.
Další informace
Složku Oblíbené položky aplikace Internet Explorer nelze přímo importovat nebo exportovat mezi verzemi aplikace Internet Explorer, které běží v systémech Microsoft Windows 3.1 nebo Microsoft Windows NT 3.51 a Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition nebo Windows NT 4.0 a Windows 2000. Chcete-li složku Oblíbené položky přenést mezi operačními systémy, je nutné ji exportovat do souboru Bookmark.htm prohlížeče Netscape.

Export

Internet Explorer 5

Chcete-li exportovat složku Oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import a export a potom klepněte na tlačítko Další.
 2. Klikněte na položku Exportovat oblíbené položky do programu Netscape a potom klikněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na položku Oblíbené a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Zadejte název souboru, do kterého chcete exportovat oblíbené položky. Výchozí soubor je C:\Bookmark.htm.
 5. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
 6. Pomocí nástroje Převaděč záložek importujte soubor Bookmark.htm do aplikace Internet Explorer v systému Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000.

Internet Explorer 6

Chcete-li exportovat složku Oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import a export a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na položku Exportovat oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na položku Oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte název souboru, do kterého chcete exportovat oblíbené položky. Ve výchozím nastavení je soubor exportu pojmenován Bookmark.htm.
 6. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
 7. Pomocí nástroje Převaděč záložek importujte soubor Bookmark.htm do aplikace Internet Explorer v systému Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000.
Další informace o použití nástroje Převaděč záložek k importu souboru Bookmark.htm do aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152681 Použití záložek programu Netscape Navigator v aplikaci Internet Explorer

Internet Explorer 7

Chcete-li exportovat složku Oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:
 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na tlačítko Přidat k oblíbeným položkám a potom klepněte na příkaz Import a export.
 2. V Průvodci importem a exportem klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na položku Exportovat oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na položku Oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte složku oblíbených položek, kterou chcete exportovat. Chcete-li exportovat všechny oblíbené položky, vyberte složku nejvyšší úrovně. Jinak vyberte konkrétní složku, kterou chcete exportovat.
 6. Klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Internet Explorer soubor Bookmark.htm ve složce Dokumenty. Chcete-li použít jiný název souboru nebo chcete-li uložit exportované oblíbené položky do jiné složky, zadejte nový název souboru a složky.
 7. Klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud již soubor se stejným názvem existuje, dotáže se aplikace Internet Explorer, zda jej chcete nahradit. Chcete-li soubor nahradit, klepněte na tlačítko Ano. Chcete-li zadat nový název souboru, klepněte na tlačítko Ne.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Internet Explorer 8

Chcete-li exportovat složku Oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:
 1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na položku Oblíbené položky, klikněte na šipku vedle položky Přidat k oblíbeným položkám a potom klikněte na příkaz Import a export.
 2. Klikněte na položku Exportovat do souboru a potom klikněte na tlačítko Další.
 3. Kliknutím zaškrtněte políčko Oblíbené položky a potom klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte složku oblíbených položek, kterou chcete exportovat. Chcete-li exportovat všechny oblíbené položky, vyberte složku nejvyšší úrovně. Jinak vyberte konkrétní složku, kterou chcete exportovat.
 5. Klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Internet Explorer soubor Bookmark.htm ve složce Dokumenty. Chcete-li použít jiný název souboru nebo chcete-li uložit exportované oblíbené položky do jiné složky, zadejte nový název souboru a složky.
 6. Klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud již soubor se stejným názvem existuje, dotáže se aplikace Internet Explorer, zda jej chcete nahradit. Chcete-li soubor nahradit, klikněte na tlačítko Ano. Chcete-li zadat nový název souboru, klikněte na tlačítko Ne.
 7. Klikněte na příkaz Exportovat.
 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Import

Import oblíbených položek do aplikace Internet Explorer 6 a starší

Pomocí nástroje Převaděč záložek importujete soubor Bookmark.htm do aplikace Internet Explorer v systému Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000.

Import oblíbených položek do aplikace Internet Explorer 7

 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na tlačítko Přidat k oblíbeným položkám a potom klepněte na příkaz Import a export.
 2. V Průvodci importem a exportem klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na položku Importovat oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Internet Explorer soubor Bookmark.htm ve složce Dokumenty. Můžete nicméně importovat oblíbené položky uložené pod jiným názvem. Klepněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor nebo zadejte umístění a název souboru a klepněte na tlačítko Další. Chcete-li přijmout výchozí nastavení, klikněte na tlačítko Procházet a potom na tlačítko Další.
 4. Zadejte složku, kam chcete umístit importované záložky, a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Import oblíbených položek do aplikace Internet Explorer 8

 1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na položku Oblíbené položky, klikněte na šipku vedle položky Přidat k oblíbeným položkám a potom klikněte na příkaz Import a export.
 2. Klikněte na položku Importovat ze souboru a potom klikněte na tlačítko Další.
 3. Kliknutím zaškrtněte políčko Oblíbené položky a potom klikněte na tlačítko Další.
 4. Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Internet Explorer soubor Bookmark.htm ve složce Dokumenty. Můžete nicméně importovat oblíbené položky uložené pod jiným názvem. Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor nebo zadejte umístění a název souboru a klikněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte složku, kam chcete umístit importované záložky, a potom klikněte na tlačítko Importovat.
 6. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Tisk nebo export oblíbených položek v aplikaci Internet Explorer

Chcete-li vytisknout seznam oblíbených položek v aplikaci Internet Explorer, exportujte oblíbené položky do souboru HTM a potom tento soubor vytiskněte. Postupujte následujícím způsobem.

Internet Explorer 6 a starší verze

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a klepněte na položku Internet Explorer.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import a export.
 3. V Průvodci importem a exportem klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na položku Exportovat oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na položku Oblíbené položky a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Klepněte na přepínač Exportovat do souboru nebo na adresu, do pole Exportovat do souboru nebo na adresu zadejte c:\bookmark.htm a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete aplikaci Internet Explorer.
 9. Poklepejte na ikonu Tento počítač, poklepejte na jednotku C a potom poklepejte na soubor Bookmark.htm.
 10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk, zaškrtněte políčko Vytisknout tabulku odkazů a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Nechcete-li, aby vytištěný seznam obsahoval adresy URL jednotlivých odkazů, zrušte zaškrtnutí políčka Vytisknout tabulku odkazů.
 11. Ukončete aplikaci Internet Explorer.

Internet Explorer 7 a Internet Explorer 8

Chcete-li vytisknout seznam oblíbených položek, otevřete soubor Bookmark.htm v aplikaci Internet Explorer a klikněte na tlačítko Tisk.
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
184674 Jak aplikace Internet Explorer ukládá webové stránky přidané do nabídky Oblíbené položky
winmil msie5 msie6 msie7 msie8
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Eigenschaften

Artikelnummer: 211089 – Letzte Überarbeitung: 04/04/2013 10:01:00 – Revision: 1.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbenv kbprb KB211089
Feedback