Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam klávesových zkratek Word 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:211982
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft Word 97 verzi tohoto článku naleznete 157935.
Souhrn
Následuje seznam klávesové zkratky dostupné v aplikaci Word. Tento seznam je kompilace seznamy zástupce jednotlivé klávesnice k dispozici v nápovědě aplikace Word 2000.

Poznámka: zástupce zkratky uvedené v tématech nápovědy, nabídkách a dialogových oknech odkazují rozložení na americké klávesnici. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám na americké klávesnici. Pokud používáte jiný jazyk rozložení klávesnice z verze aplikace Word používáte, může mít při použití klávesových zkratek provádět úpravy.
Další informace

Funkce klíč zástupci

                   CTRL+        ALT+   CTRL+         SHIFT+   CTRL+   SHIFT+   ALT+   SHIFT+  ALT+ KEY Key Only  Key    Key    Key    Key   Key    Key-------------------------------------------------------------------------- F1  Get Help  Context             Go to  Go to   Display   or the   Sensitive            next   previous MS   Office   Help or             field  field   System   Assistant Reveal                       Inform-         Formatting                     ation-------------------------------------------------------------------------- F2  Move    Copy text Print             Save   Open   text or        Preview            command  command   graphics       command            (File   (File              (File             menu)   menu)               menu)-------------------------------------------------------------------------- F3  Insert an Change   Cut to  Insert   Create   AutoText  the    the    the    an   entry   case of  Spike   contents  Auto         letters       of the   Text                   Spike   entry-------------------------------------------------------------------------- F4  Repeat   Repeat a  Close        Quit   Quit   the    Find or  the         Word   Word   last    Go To   Window   action   action-------------------------------------------------------------------------- F5  Go To   Move to a Restore  Edit a   Restore   command  previous  the    bookmark  the   (Edit   revision  document       program   menu)         window        window              size         size-------------------------------------------------------------------------- F6  Go to   Go to the Go to   Go to   next    previous  the    the   pane or  pane or  next   previous   frame   frame   window  window-------------------------------------------------------------------------- F7  Spelling  Thesaurus Move   Update   Find the   command  command  command  linked   next mis-   (Tools   (Tools   (Control inform-  spelling   menu)   menu)   menu)   ation in  (Automatic                   a Word   spelling                   source   check                   document  turned on)-------------------------------------------------------------------------- F8  Extend a  Shrink a  Size   Extend a  Run a   selection selection command  selection macro              (document (or              control  block)              menu)-------------------------------------------------------------------------- F9  Update   Switch   Insert  Unlink a  Switch  Run   selected  between  an    field   between GOTOBUTTON   fields   a field  empty        all   or         code and  field        field  MACROBUTTON         its result           codes  from the                         and   field that                         their  displays                         results the field                             results-------------------------------------------------------------------------- F10 Activate  Display a Maximize Activate  Maximize   the menu  shortcut  the    the    the   bar    menu    document ruler   program              window        window-------------------------------------------------------------------------- F11 Go to   Go to   Lock a  Unlock a  Display Display   the next  the    field   field   Visual  Visual   field   previous            Basic  Studio         field              code   code-------------------------------------------------------------------------- F12 Save As  Save    Open   Print   command  command  command  command   (File   (File   (File   (File   menu)   menu)   menu)   menu)--------------------------------------------------------------------------				

Klávesy pro práci s dokumenty

 Create a new document              CTRL+N Open a document                 CTRL+O Close a document                 CTRL+W Split a document                 ALT+CTRL+S Save a document                 CTRL+S Quit Word                    ALT+F4 Find text, formatting, and special items     CTRL+F Repeat find                   ALT+CTRL+Y Replace text, specific formatting,  and special items               CTRL+H Go to a page, bookmark, footnote, table,  comment, graphic, or other location      CTRL+G Go back to a page, bookmark, footnote, table,  comment, graphic, or other location      ALT+CTRL+Z Browse a document                ALT+CTRL+HOME Cancel an action                 ESC Undo an action                  CTRL+Z Redo or repeat an action             CTRL+Y Switch to page layout view            ALT+CTRL+P Switch to outline view              ALT+CTRL+O Switch to normal view              ALT+CTRL+N Move between a master document  and its subdocuments             CTRL+\ 				

Klávesy pro formátování znaků a odstavcem

Znaky formátu:
 Change the font                 CTRL+SHIFT+F Change the font size               CTRL+SHIFT+P Increase the font size              CTRL+SHIFT+> Decrease the font size              CTRL+SHIFT+< Increase the font size by 1 point        CTRL+] Decrease the font size by 1 point        CTRL+[ Change the formatting of characters  (Font command, Format menu)          CTRL+D Change the case of letters            SHIFT+F3 Format letters as all capitals          CTRL+SHIFT+A Apply bold formatting              CTRL+B Apply an underline                CTRL+U Underline words but not spaces          CTRL+SHIFT+W Double-underline text              CTRL+SHIFT+D Apply hidden text formatting           CTRL+SHIFT+H Apply italic formatting             CTRL+I Format letters as small capitals         CTRL+SHIFT+K Apply subscript formatting  (automatic spacing)              CTRL+EQUAL SIGN Apply superscript formatting  (automatic spacing)              CTRL+SHIFT+PLUS SIGN Remove manual character formatting        CTRL+SPACEBAR Change the selection to Symbol font       CTRL+SHIFT+Q Display non-printing characters         CTRL+SHIFT+* (asterisk) Review text formatting              SHIFT+F1 (then click the                         text whose formatting you                         want to review) Copy formats                   CTRL+SHIFT+C Paste formats                  CTRL+SHIFT+V				
Formátu odstavcem:
 Single-space lines                CTRL+1 Double-space lines                CTRL+2 Set 1.5-line spacing               CTRL+5 Add one-line spacing preceding a paragraph    CTRL+0 (zero) Remove one-line spacing preceding a paragraph  CTRL+0 (zero) Center a paragraph                CTRL+E Justify a paragraph               CTRL+J Left-align a paragraph              CTRL+L Right-align a paragraph             CTRL+R Indent a paragraph from the left         CTRL+M Remove a paragraph indent from the left     CTRL+SHIFT+M Create a hanging indent             CTRL+T Reduce a hanging indent             CTRL+SHIFT+T Remove paragraph formatting           CTRL+Q Apply a style                  CTRL+SHIFT+S Start AutoFormat                 ALT+CTRL+K Apply the Normal style              CTRL+SHIFT+N Apply the Heading 1 style            ALT+CTRL+1 Apply the Heading 2 style            ALT+CTRL+2 Apply the Heading 3 style            ALT+CTRL+3 Apply the List style               CTRL+SHIFT+L				

Klávesy pro úpravy a přesunutí textu a grafiky

Odstranit Text a grafika:
 Delete one character to the left         BACKSPACE Delete one word to the left           CTRL+BACKSPACE Delete one character to the right        DELETE Delete one word to the right           CTRL+DELETE Cut selected text to the Clipboard        CTRL+X Undo the last action               CTRL+Z Cut to the Spike                 CTRL+F3				
Kopírovat a přesunout text a grafika:
 Copy text or graphics              CTRL+C Display the Clipboard              CTRL+C, CTRL+C Move text or graphics              F2 (then move the                         insertion point and                         press ENTER) Create AutoText                 ALT+F3 Paste the Clipboard contents           CTRL+V Paste the Spike contents             CTRL+SHIFT+F3 Copy the header or footer used in the  previous section of the document        ALT+SHIFT+R				
Vložit speciální znaky:
 A field                     CTRL+F9 An AutoText entry                ENTER (after typing the                         first few characters of                         the AutoText entry name                         and when the ScreenTip                         appears) A line break                   SHIFT+ENTER A page break                   CTRL+ENTER A column break                  CTRL+SHIFT+ENTER An optional hyphen                CTRL+HYPHEN A non-breaking hyphen              CTRL+SHIFT+HYPHEN A non-breaking space               CTRL+SHIFT+SPACEBAR The copyright symbol               ALT+CTRL+C The registered trademark symbol         ALT+CTRL+R The trademark symbol               ALT+CTRL+T An ellipsis                   ALT+CTRL+PERIOD The euro symbol                 ALT+CTRL+E				
Vyberte Text a grafika:

Poznámka: Vyberte text stisknutou klávesu SHIFT a stisknutím klávesy přesune kurzor.
 One character to the right            SHIFT+RIGHT ARROW One character to the left            SHIFT+LEFT ARROW To the end of a word               CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW To the beginning of a word            CTRL+SHIFT+LEFT ARROW To the end of a line               SHIFT+END To the beginning of a line            SHIFT+HOME One line down                  SHIFT+DOWN ARROW One line up                   SHIFT+UP ARROW To the end of a paragraph            CTRL+SHIFT+DOWN ARROW To the beginning of a paragraph         CTRL+SHIFT+UP ARROW One screen down                 SHIFT+PAGE DOWN One screen up                  SHIFT+PAGE UP To the end of a window              ALT+CTRL+PAGE DOWN To the beginning of a document          CTRL+SHIFT+HOME To include the entire document          CTRL+A To a vertical block of text           CTRL+SHIFT+F8, and then                         use the arrow keys; press                         ESC to cancel selection                         mode To a specific location in a document       F8+arrow keys; press ESC                         to cancel selection mode				
TIP: Pokud znáte kombinaci kláves pro přesun kurzoru, vyberte text pomocí stejné kombinace kláves při stisknuté klávese SHIFT. Přesune kurzor na další slovo CTRL + ŠIPKA vpravo a CTRL + SHIFT + ŠIPKA DOPRAVA vyberete text od pozice kurzoru na začátek dalšího slova.

Vyberte Text a grafiku v tabulce:
 Select the next cell's contents         TAB Select the preceding cell's contents       SHIFT+TAB Extend a selection to adjacent cells       Hold down SHIFT and press                         an arrow key repeatedly Select a column                 Click in the column's top                         or bottom cell. Hold down                         SHIFT and press the UP                         ARROW or DOWN ARROW key                         repeatedly Extend a selection (or block)          CTRL+SHIFT+F8, and then                         use the arrow keys; press                         ESC to cancel selection                         mode Reduce the selection size            SHIFT+F8 Select an entire table              ALT+5 on the numeric                         keypad (with NUM LOCK                         off)				
Rozšířit výběr:
 Turn extend mode on               F8 Select the nearest character           F8, and then press LEFT                         ARROW or RIGHT ARROW Increase the size of a selection         F8 (press once to select                         a word, twice to select a                         sentence, and so forth) Reduce the size of a selection          SHIFT+F8 Turn extend mode off               ESC				
Přesunout bod vložení:
 One character to the left            LEFT ARROW One character to the right            RIGHT ARROW One word to the left               CTRL+LEFT ARROW One word to the right              CTRL+RIGHT ARROW One paragraph up                 CTRL+UP ARROW One paragraph down                CTRL+DOWN ARROW One cell to the left (in a table)        SHIFT+TAB One cell to the right (in a table)        TAB Up one line                   UP ARROW Down one line                  DOWN ARROW To the end of a line               END To the beginning of a line            HOME To the top of the window             ALT+CTRL+PAGE UP To the end of the window             ALT+CTRL+PAGE DOWN Up one screen (scrolling)            PAGE UP Down one screen (scrolling)           PAGE DOWN To the top of the next page           CTRL+PAGE DOWN To the top of the previous page         CTRL+PAGE UP To the end of a document             CTRL+END To the beginning of a document          CTRL+HOME To a previous revision              SHIFT+F5 To the location of the insertion point when  the document was last closed         SHIFT+F5				
přesunout pohyb v tabulce:
 Next cell in a row                TAB Previous cell in a row              SHIFT+TAB First cell in a row               ALT+HOME Last cell in a row                ALT+END First cell in a column              ALT+PAGE UP Last cell in a column              ALT+PAGE DOWN Previous row                   UP ARROW Next row                     DOWN ARROW				
Vložení odstavcem a karta znaky v tabulce:
 New paragraphs in a cell             ENTER Tab characters in a cell             CTRL+TAB				

Klávesy pro revizí dokumentů

 Insert a comment                 ALT+CTRL+M Turn revision marks on or off          CTRL+SHIFT+E Go to the beginning of a comment         CTRL+HOME Go to the end of a comment            CTRL+END				

Klávesy pro provádění hromadné korespondence

 Preview a mail merge               ALT+SHIFT+K Merge a document                 ALT+SHIFT+N Print the merged document            ALT+SHIFT+M Edit a mail-merge data document         ALT+SHIFT+E Insert a merge field               ALT+SHIFT+F				

Klávesy pro tisk a zobrazení náhledu dokumentů

 Print a document                 CTRL+P Switch to Print Preview             ALT+CTRL+I Move around the preview page when zoomed in   Arrow keys Move by one preview page when zoomed out     PAGE UP or PAGE DOWN Move to the first preview page when zoomed out  CTRL+HOME Move to the last preview page when zoomed out  CTRL+END				

Klávesy pro práci s pole

 A DATE field                   ALT+SHIFT+D A LISTNUM field                 ALT+CTRL+L A PAGE field                   ALT+SHIFT+P A TIME field                   ALT+SHIFT+T An empty field                  CTRL+F9 Update linked information in a Word  source document                CTRL+SHIFT+F7 Update selected fields              F9 Unlink a field                  CTRL+SHIFT+F9				

Klávesy pro práci s Osnova dokumentu

 Promote a paragraph               ALT+SHIFT+LEFT ARROW Demote a paragraph                ALT+SHIFT+RIGHT ARROW Demote to body text               CTRL+SHIFT+N Move selected paragraphs up           ALT+SHIFT+UP ARROW Move selected paragraphs down          ALT+SHIFT+DOWN ARROW Expand text under a heading           ALT+SHIFT+PLUS SIGN Collapse text under a heading          ALT+SHIFT+MINUS SIGN Expand or collapse all text or headings     ALT+SHIFT+A or the                         asterisk (*) key on the                         numeric keypad Hide or display character formatting       The slash (/) key on the                         numeric keypad Show the first line of body text  or all body text               ALT+SHIFT+L Show all headings with the Heading 1 style    ALT+SHIFT+1 Show all headings up to Heading n        ALT+SHIFT+n				

Klávesy pro nabídky

 Show the shortcut menu              SHIFT+F10 Make the menu bar active             F10 Show the program icon menu  (on the program title bar)          ALT+SPACEBAR Select the next or previous command  on the menu or submenu            DOWN ARROW or UP ARROW                         (with the menu or submenu                         displayed) Select the menu to the left or right; or,  with a submenu visible, switch between  the main menu and the submenu         LEFT ARROW or RIGHT ARROW Select the first or last command on the menu  or submenu                  HOME or END Close the visible menu  and submenu at the same time         ALT Close the visible menu; or, with a  submenu visible, close the submenu only    ESC				
TIP: Zde si můžete zvolit kterýkoli příkaz nabídky na panelu nabídek nebo na viditelné nástrojů pomocí klávesnice. Stisknutím klávesy ALT vyberte panel nabídek. (Vyberte panel nástrojů, stiskněte klávesy CTRL + TAB; opakujte, dokud nevyberete požadovaný panel nástrojů.) Stiskněte písmeno, které je podtrženo v názvu nabídky obsahující požadovaný příkaz. V zobrazené nabídce stiskněte podtržené písmeno v názvu příkazu, které chcete.

Poznámka: následující zkratky nejsou v nápovědě.
 Remove items from menu (MRU, commands, etc.)   CTRL+ALT+Hyphen (-)  Pointer turns to minus sign when keys are  pressed, then open menu and click item to  be removed.Shortcut method for customizing keyboard  settings (Macintosh)              CTRL+ALT+NUM PLUS                          Plus (+) key on the                          numeric keypad.  				

Klávesy pro panely nástrojů

 Make the menu bar active             F10 Select the next or previous toolbar       CTRL+TAB or                         CTRL+SHIFT+TAB Select the next or previous button  or menu on the toolbar            TAB or SHIFT+TAB (when a                         toolbar is active) Open the menu                  ENTER (when a menu on a                         toolbar is selected) Perform the action assigned to a button     ENTER (when a button is                         selected) Enter text in a text box             ENTER (when the text box                         is selected)				

Klávesy pro Windows a dialogových

 Switch to the next program            ALT+TAB Switch to the previous program          ALT+SHIFT+TAB Show the Windows Start menu           CTRL+ESC Close the active document window         CTRL+W Restore the active document window        CTRL+F5 Switch to the next document window        CTRL+F6 Switch to the previous document window      CTRL+SHIFT+F6 Carry out the Move command  (document icon menu, menu bar)        CTRL+F7 Carry out the Size command  (document icon menu, menu bar)        CTRL+F8 Maximize the document window           CTRL+F10 Select a folder in the Open  or Save As dialog box (File menu)       ALT+0 to select the                         folder list; arrow keys                         to select a folder Choose a toolbar button in the Open  or Save As dialog box (File menu)       ALT+number (1 is the                         left most button, 2 is                         the next, and so on) Update the files visible in the Open  or Save As dialog box (File menu)       F5 Switch to the next tab in a dialog box      CTRL+TAB or CTRL+PAGE                         DOWN Switch to the previous tab in a dialog box    CTRL+SHIFT+TAB or                         CTRL+PAGE UP Move to the next option or option group     TAB Move to the previous option or option group   SHIFT+TAB Move between options in the selected drop-down  list box or between some options  in a group of options             Arrow keys Perform the action assigned to the selected  button; select or clear the check box     SPACEBAR Move to the option by the first letter in the  option name in a drop-down list box      Letter key for the first                         letter in the option name                         you want (when a drop-                         down list box is                         selected) Select the option or select or clear the  check box by the letter underlined  in the option name              ALT+letter key Open a drop-down list box            ALT+DOWN ARROW (when a                         drop-down list box is                         selected) Close a drop-down list box            ESC (when a drop-down                         list box is selected) Perform the action assigned to the default  button in the dialog box           ENTER Cancel the command and close the dialog box   ESC Move to the beginning of the entry        HOME Move to the end of the entry           END Move one character to the left or right     LEFT ARROW or                         RIGHT ARROW Move one word to the left or right        CTRL+LEFT ARROW or                         CTRL+RIGHT ARROW Select from the insertion point to the  beginning of the entry            SHIFT+HOME Select from the insertion point to the end  of the entry                 SHIFT+END Select or deselect one character to the left   SHIFT+LEFT ARROW Select or deselect one character to the right  SHIFT+RIGHT ARROW Select or deselect one word to the left     CTRL+SHIFT+LEFT ARROW Select or deselect one word to the right     CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW				

Klávesy pro práci s webové stránky

 Insert a hyperlink                CTRL+K Go back one page                 ALT+LEFT ARROW Go forward one page               ALT+RIGHT ARROW Refresh                     F9				

Klávesy pro práci s Cross-References, poznámky pod čarou a vysvětlivky

 Mark a table of contents entry          ALT+SHIFT+O Mark a table of authorities entry        ALT+SHIFT+I Mark an index entry               ALT+SHIFT+X Insert a footnote                ALT+CTRL+F Insert an endnote                ALT+CTRL+D				

Klávesy pro použití pomocníka Office

 Make the Office Assistant balloon active     ALT+F6 Select a Help topic from the topics the  Office Assistant displays           ALT+number (1 is the                         first topic, 2 is the                         second, and so on) See more Help topics               ALT+DOWN ARROW See previous Help topics             ALT+UP ARROW Close an Office Assistant message        ESC Get Help from the Office Assistant        F1 Display the next tip               ALT+N Display the previous tip             ALT+B Close tips                    ESC Show or hide the Office Assistant in a wizard  TAB to select the Office                         Assistant button;                         SPACEBAR to show the                         Assistant or turn off                         Help with the wizard				


Další informace o klávesových zkratkách v nabídce Nápověda klepněte na tlačítko Nápověda pro Microsoft Word, zadejte klávesové zkratky v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazte vrácená témata.
9.0 klávesnice

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 211982 - Poslední kontrola: 12/05/2015 11:50:12 - Revize: 1.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhelp kbhowto kbfaq kbinfo kbusage KB211982 KbMtcs
Váš názor