Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o použití sady Office 2010 a programy v počítači, který používá jinou verzi systému Office

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2121447

Microsoft Office 2013 verzi tohoto článku v tématu 2784668.
2007 Microsoft Office verze tohoto článku naleznete v tématu 928091.
Microsoft Office 2003 verzi tohoto článku v tématu 828956.
Microsoft Office XP verzi tohoto článku v tématu 290576.
Microsoft Office 2000 verzi tohoto článku v tématu 218861.
ÚVOD
Tento článek obsahuje informace o použití sady Microsoft Office 2010 a programy v počítači je spuštěna jiná verze sady Microsoft Office. Tento článek také poskytuje poradenství a zabránit tak různé verze sady Office v konfliktu s sebou.

Další informace
Můžete nainstalovat a používat více než jednu verzi sady Microsoft Office v jednom počítači. Můžete například nainstalovat a používat Microsoft Office 2010 a Microsoft Office 2003 v počítači. Avšak nedoporučujeme to.

Poznámka: Společnost Microsoft nepodporuje použití více verzí sady Microsoft Office verze systému Microsoft Windows, která je povolena Terminálová služba. Pokud chcete spustit více verzí sady Office, zakažte služby Terminal Services.

Virtualizace

Chcete-li předejít problémům popsaným v tomto článku, jeden nebo více produktů sady Office lze nasadit pomocí virtualizovaného prostředí. Tyto technologie jsou uvedeny zde.

Windows 7 a Windows

Virtuální PCWindows Virtual PC je volně ke stažení pro systém Windows 7 a slouží k povolení více verzí sady Office nainstalovat do stejného počítače Windows 7 bez konfliktů popsané ve zbytku tohoto článku. Další informace o systému Windows Virtual PC naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:

Popis systému Windows Virtual PC: http://support.microsoft.com/kb/958559

Vzdálená plocha a Terminálové služby

Vzdálené plochy nebo Terminálové služby lze provozovat instalace na serveru, ke kterému se klienti mohou připojit k poskytují kompletní prostředí systému Windows. Další informace o této možnosti naleznete v informacích na webové stránce na http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb897474.aspx.

Virtualizace aplikací

Microsoft Application Virtualization (App-V) můžete povolit kompatibilní aplikací pro spuštění na stejnou instanci operačního systému. Centrálně spravované aplikace služby, které nejsou nikdy nainstalovány, minimalizovat konflikty a která jsou datovým proudem na vyžádání pro koncové uživatele. Další informace o této možnosti naleznete v informacích o App-V na http://www.microsoft.com/Windows/Enterprise/Products/mdop/App-v.aspx.


Podrobný souhrn těchto možností je k dispozici v sadě Resource Kit na Office 2010 http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602180.aspx.

Pořadí instalace

Poznámka: Toto pořadí instalace se vztahuje také na samostatné produkty Microsoft Office, jako je například aplikace Microsoft Visio.

Pokud chcete nainstalovat a používat více než jednu verzi systému Office ve stejném počítači bez virtualizace, použijte následující pořadí.

VerzePořadí instalace
Microsoft Office XPPrvní
Microsoft Office 2003Druhé
Sady office 2007 a aplikacíTřetí
Sady Microsoft Office 2010 a aplikace (pouze 32bitová verze)Čtvrtý
Musíte nejprve nainstalovat nejstarší verzi systému Office. Například pokud chcete použít programy sady Office 2003 a Office 2010 ve stejném počítači, Office 2003 nejprve nainstalujte. Z důvodu způsobu správy klíčů registru, sdílených programů, přípon názvů souborů a další nastavení pro všechny verze sady Office a aplikací, je nutné použít tuto objednávku.

Poznámka: Výše uvedené tabulce adresy instalace sady Office XP, Office 2003, Office 2007 a Office 2010. Existuje starší verze sady Microsoft Office. Však nejsou popsány zde již nejsou podporovány společností Microsoft.

Důležité Pokud odeberete některou z nainstalovaných verzí sady Office, budete muset znovu nainstalovat zbývající verze sady Office v tomto pořadí pro každou verzi pracovat správně.

Zbývající část tohoto článku se předpokládá, nainstalována 32bitová verze systému Office v tomto pořadí.

Použití aktualizace

Poznámka: Pokud aktualizace sady Office, jako je například použití.Soubory MSP, je třeba také provést pořadí instalace, které jsou uvedeny výše. Důvodem je skutečnost, že při aktualizaci, bude opraven cílový produkt sady Office. Aplikování aktualizace na starší verzi sady Office může způsobit, že novější verze aplikací sady Office fungovat nesprávně. To lze vyřešit, nejprve použít aktualizace nejstarší verzi systému Office a potom použít aktualizace na novější verzi sady Office v chronologickém pořadí. Je-li aktualizace je použita starší verzi sady Office a aktualizace není na novější verzi sady Office, je třeba opravit novější v pořadí pro novější verzi aplikace sady Office, pracovat správně.


64Bitové verze systému Office 2010 sady a jejich produkty

Není k dispozici žádná podpora pro spuštění 64-bit verze sady nebo aplikace systému Office 2010 se všechny 32bitové verze systému Office ve stejném počítači. Instalační program zjistí, že jste předchozí 32bitové verze aplikace sady Office v počítači a bude vyžadovat, že jsou odstraněny před instalací systému Office 2010 64-bit.

Poznámka: Toto prohlášení se vztahuje na všechny typy nasazení: MSI, C2R nebo App-V.

Umístění složky Office Bin

Při instalaci sady Office 2010 a aplikace, instalační program používá Program Files\Microsoft Office\Office jako výchozí složku v 32bitové verzi systému Windows nebo do složky Program Files (x 86) \Microsoft Office jako výchozí složku v 64bitové verzi systému Windows. Složky Office Bin je však Program Files\Microsoft Office\Office14 nebo \Microsoft Office\Office14 Program Files (x 86). Složka Bin systému Office je složka, ve kterém jsou nainstalovány spustitelné soubory systému Office. Toto umístění poskytuje příjemnější prostředí pro uživatele, kteří chtějí používat více verzí sady Office ve stejném počítači. Toto umístění bylo poprvé použito v sadě Office XP. V sadě Office XP je složkou Bin složka Program Files\Microsoft Office\Office10. Nelze změnit název složky Office Bin.

Panel zástupců sady Office

Office 2010 a systému Office 2007 a programy sady Office 2003 neobsahují panel zástupců sady Office. Však pokud sadu Office XP je již nainstalována ve stejném počítači, bude panel zástupců sady Office zachován.

Při instalaci sady Office XP s nebo aplikace systému Office 2010 je panel zástupců sady Office spustit samostatně.

Zástupce do nabídky Start

V případě, že sada Office XP nainstalována zástupce do nabídky Start, jsou názvy zástupců stejné jako názvy v podnabídce programy nabídky Start . Office 2003 systému Office 2007 a nebo aplikace systému Office 2010 instalují zástupce zahrnující číslo verze do složky Office v podnabídce programy. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, doporučujeme přidat číslo verze pro každého zástupce, který odkazuje na produktu sady Office XP. Například Přejmenujte zástupce, který odkazuje na aplikaci Microsoft Access "Aplikace Microsoft Access 2002" před instalací sady Office 2010 a aplikací.

Další informace získáte klepnutím na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292584 Office XP instalační program přepíše položky nabídky Start z dřívějších verzí sady Office
Pokud ručně odeberete zástupce nabídky Start pro sadu Office XP, zaručíte zástupci v podnabídce Programy nabídky Start, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Přeinstalujete danou verzi systému Office.
 • Opravíte zástupce.
Poznámka: Můžete přizpůsobit sadu Office 2003 nebo Office XP program nainstalujte zástupce do jiného umístění v nabídce Start. To lze provést pomocí Průvodce vlastní instalací sady Microsoft Office Resource Kit. Vyhledejte Office Resource Kit pro verze systému Office 2007 Office naleznete na webu společnosti Microsoft na http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx.

Pro aplikace systému Office 2007, programy a systém Office 2010 můžete použít nástroj pro přizpůsobení sady Office Chcete-li určit jiné umístění pro zástupce. Chcete-li nástroj pro přizpůsobení sady Office, postupujte takto:

 1. Spusťte příkazový řádek.
 2. Přesuňte disk CD-ROM sady Office 2010.
 3. Spusťte následující příkaz:

  instalace/Admin
Poznámka: The nástroj pro přizpůsobení sady Office je dostupná pouze pro jiné prodejní verze sady Microsoft Office 2007 a Office 2010.

Další informace o nástroj pro přizpůsobení sady Office navštivte následující Web společnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179097 (office.14) .aspx

Více verzí aplikace Outlook

Aplikace Microsoft Office Outlook 2010 nemůže koexistovat s žádnou dřívější verzí aplikace Microsoft Outlook. Při instalaci aplikace Outlook 2010, odebere instalační program aplikace Microsoft Office Outlook 2007, aplikace Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Outlook 2002. Instalační program odebere tyto verze aplikace Outlook, i v případě, že zachovat tyto programy zaškrtněte políčko v dialogovém okně odebrat předchozí verze.

Microsoft Office Groove 2007 a Microsoft SharePoint Workspace 2010


Aplikace Microsoft SharePoint Workspace 2010 nemohou existovat současně s aplikací Microsoft Office Groove 2007. Při instalaci aplikace SharePoint Workspace 2010, odebere instalační program Microsoft Office Groove 2007. Instalační program odebere aplikace Groove 2007 a to i v případě, že zaškrtnete políčko zachovat tyto programy v dialogovém okně Odebrat předchozí verze .

Více verzí aplikace Word

Máte-li dvě verze aplikace Microsoft Word nainstalovány ve stejném počítači, dojít ke zpoždění při spuštění aplikace Word 2010. K tomuto chování dochází, protože aplikace Word 2010 automaticky registruje v počítači.

Můžete vynechat automatickou registraci. To umožňuje aplikaci Word 2010 pro rychlejší spouštění. Avšak nedoporučujeme to protože aplikace Word nemusí fungovat správně, pokud jej nelze automatickou registraci sám.

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o změně nastavení registru. Však mohou nastat závažné problémy, pokud nesprávně změníte registr. Proto se ujistěte, opatrně postupujte následujícím způsobem. Jako dodatečnou ochranu registr zálohujte dříve, než jej změnit. Potom můžete obnovit registr, pokud dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li vynechat automatickou registraci aplikace Word 2010, postupujte takto:

 1. Ukončete aplikaci Word 2010.
 2. Spusťte Editor registru.
  • V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
  • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK .
 3. Vyhledejte a poté klepnutím vyberte následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Poté, co vyberete podklíč, který je zadán v kroku 3, přejděte na příkaz Nový v nabídce Úpravy a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Zadejte NoReReg a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši NoReReg a potom klepněte na příkaz změnit .
 7. V poliÚdajhodnotyzadejte hodnotu 1a klepněte na tlačítko OK .
 8. V nabídce soubor klepněte na příkaz Konec a ukončete Editor registru.
Poznámka: aby blokovat opravy v jiných verzích aplikace Microsoft Word, bude nutné vytvořit tento klíč registru pro každou verzi. Číslo verze v cestě nahradíte odpovídající verze.

Soubory sady Office v programu Průzkumník Windows

Při poklepání na soubor v programu Průzkumník Windows otevřete soubor sady Office, platí následující pravidla. Poznámka: Tato pravidla se vztahují i při poklepání na soubor sady Office ve složce posledních dokumentů v systému Windows.
 • Pokud v počítači je spuštěna verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen, je soubor otevřen v této verzi.
 • Pro sadu Office XP je-li žádná verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen běží v počítači, soubor se otevře ve verzi aplikace, kterou jste naposledy nainstalovali.
 • Aplikace Microsoft Access a Microsoft Word Pokud žádná verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen běží v počítači, soubor je otevřen ve verzi programu, který byl naposledy spuštěn.
 • Chcete-li přidružit soubory programů, které jsou součástí určité verze sady Office, spusťte program Instalační program sady Office a klepněte na tlačítko Opravit Office. Pokud to uděláte, jsou registrovány přidružení souborů pro danou verzi systému Office.
Poznámka: Tuto metodu nelze použít k registraci přidružení souborů v aplikaci Word nebo v aplikaci Access.

Poznámka: Pokud nainstalujete aktualizaci softwaru pro verze sady Office, softwarové aktualizace opraví danou verzi systému Office. Bude pravděpodobně nutné opravit některé nebo všechny produkty sady Office po instalaci aktualizace softwaru pro obnovení přidružení souborů.Další informace o opravě funkcí systému Office 2010 klepněte na následující odkaz zobrazíte příslušné téma nápovědy:

Opravit nebo odebrat programy sady Office

Objekty OLE systému Office v jiných aplikacích

V počítači se systémem jsou používány více verzí sady Office, pokud vložíte objekt systému Office do jiného programu, nejnovější verze programů. Například pokud vložíte objekt listu aplikace Microsoft Excel do dokumentu aplikace Word, jsou použity nejnovější verze aplikace Word a Excel. To může způsobit problémy, pokud sdílíte kontejnerový soubor s uživateli, kteří nepoužívají aplikace systému Office 2010.

Sdílené programy

Jestliže instalujete různé verze sady Office v pořadí, ve kterém je popsána v části "Instalace pořadí", je obecně s žádnými problémy při používání sdílených programů, jako je Editor rovnic a Galerie klipů. V dialogovém okně objekt může zobrazit více než jednu položku pro každou sdílenou aplikaci. K tomuto chování dochází, protože může být nainstalováno více verzí sdíleného programu v počítači.

Instalační služba Windows Installer zprávy v aplikaci Word

Pokud máte více verzí aplikace Word nainstalovaná v počítači, může Instalační služba Windows Installer spustit při spuštění aplikace Microsoft Word 2010. A může být zobrazena zpráva, oznamující, že Instalační služba Windows Installer připravuje instalaci aplikace Microsoft Word. Před spuštěním aplikace Word, může se zobrazit tato zpráva.

Instalační služba Windows Installer spustí verzi aplikace Word, který můžete spustit není ten, který je registrován. Je třeba si uvědomit, že tato opravu operace může trvat několik minut.

Instalační služba Windows Installer zprávy v aplikaci Access

V počítači, který má více verzí aplikace Access nainstalována může Instalační služba Windows Installer spustit při spuštění aplikace Microsoft Office Access 2003 nebo Microsoft Office Access 2007 nebo Microsoft Office Access 2010. A může se zobrazit zpráva "Systém připravuje instalaci" nebo "konfigurace" zprávy. Tyto zprávy se zobrazí před spuštěním aplikace Access.

Operace opravy Instalační služba Windows Installer registruje aplikaci Access 2003 nebo Access 2007 při každém spuštění aplikace Access 2003 nebo Access 2007 po použití aplikace Access 2010. Podobně operace opravy Instalační služba Windows Installer registruje aplikaci Access 2010 při každém spuštění aplikace Access 2010 po použití dřívější verze aplikace Access. Aplikace Access 2002 po nebude možné spustit opravnou operaci použít novější verzi aplikace Access. Je-li verze při spuštění stejné jako verze aplikace Access, který jste dříve používali, opravnou operaci Instalační služba Windows Installer se nevyskytuje.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2121447 - Poslední kontrola: 11/15/2012 20:13:00 - Revize: 10.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtcs
Váš názor
var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("