Kopírování textu a grafiky ze souborů ve formátu PDF (Portable Document Format) společnosti Adobe

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 7.0 a dřívější verzi naleznete v článku 187700.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 2001 pro systém Macintosh naleznete v článku 187701.
Souhrn
Článek podrobně popisuje způsob kopírování textu a grafiky ze souborů ve formátu PDF (Portable Document Format) společnosti Adobe.

Aplikace Microsoft Word 2007 a 2010 přímo podporují možnost ukládání ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format).

Aplikace Microsoft Word 2003 a starší verze přímo nepodporují převod z formátu Adobe PDF (Portable Document Format). Uložení dokumentů ve formátu PDF umožňuje jejich prohlížení a výměnu v aplikacích Adobe Acrobat Reader a Adobe Acrobat Exchange pro systém Windows.

Znalostní bázi podpory společnosti Adobe naleznete na následujícím webu společnosti Adobe:
Další informace o tom, jak se obrátit na dodavatele softwaru a hardwaru, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/gp/oemcontactSpolečnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.  

K převodu dokumentu PDF z aplikace Adobe Acrobat Reader do aplikace Microsoft Word použijte jednu z následujících metod (podle toho, jakou máte verzi aplikace Adobe Acrobat Reader):

Acrobat Reader verze 9.x a X

Chcete-li zkopírovat text ze souboru PDF do aplikace Word, postupujte takto:  
  1. Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Reader.
  2. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Nástroj pro výběr, která umožňuje vybrat v souboru PDF libovolný rozsah textu.
  3. Vyberte veškerý text v souboru PDF, který chcete kopírovat, nebo pomocí příkazu Vybrat vše (Ctrl+A)v nabídce Úpravy vyberte celý obsah souboru. Potom vyberte příkaz Kopírovat (Ctrl+C) v nabídce Úpravy. Chcete-li vybrat celý obsah souboru, klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Kopírovat soubor do schránky.
  4. Přepněte do aplikace Word, klikněte do umístění, kam chcete vložit text, a pak klikněte na příkaz Vložit(Ctrl+V) na kartě Doma ve skupině Schránka.
Chcete-li ze souboru zkopírovat grafiku nebo obrázek, postupujte takto:  
  1. Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Reader.
  2. Kliknutím vyberte obrázek, který chcete zkopírovat.
  3. Klikněte na tento obrázek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Kopírovat obrázek(Ctrl+C).
  4. Přepněte do aplikace Word, klikněte do umístění, kam chcete vložit obrázek, a pak klikněte na příkaz Vložit(Ctrl+V) na kartě Doma ve skupině Schránka.
Další informace
Společnost Adobe rovněž nabízí převaděč formátu PDF do formátu aplikace Word prostřednictvím webu. Rozhraní pro tento převaděč je rovněž součástí aplikace Adobe Acrobat Reader X.


Dále existuje několik produktů od jiných výrobců, které pomáhají při převodu souborů PDF do dokumentů aplikace Word. Další informace naleznete na následujících webech jiných výrobců:

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.

Poznámky o aplikaci Adobe Acrobat Reader

Text, který jste vložili z aplikace Adobe Acrobat, zachovává formátování na úrovni znaků (například písma, tučný text, kurzíva, podtržení a barva). V některých případech však může být určité přeformátování textu vloženého do aplikace Microsoft Word požadováno.

Jestliže bylo v souboru PDF nastaveno zabezpečení, může se stát, že obsah dokumentu PDF nebudete moci vybrat a kopírovat pro použití v aplikaci Word.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Poznámka: Aplikace Acrobat Reader byla vydána společností Adobe Systems, Inc. Chcete-li kopie, informace o programu, nebo odbornou pomoc, obraťte se na společnost Adobe Systems Incorporated.

back to the top
Acrobat Reader X 9.x 9 10
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 212318 - Poslední kontrola: 04/04/2013 10:01:00 - Revize: 1.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003

  • kbhowtomaster kbhowto kb3rdparty KB212318
Váš názor