Vyhledání duplicitních hodnot v aplikaci Excel porovnáním dat ve dvou sloupcích

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje dvě metody, které lze použít pro porovnání dat ve dvou sloupcích listu aplikace Microsoft Excel a vyhledání duplicitních položek.
Další informace

Metoda 1: Použití vzorce v listu

Chcete-li porovnat data ve dvou sloupcích pomocí vzorce v listu, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. V novém listu zadejte následující hodnoty (sloupec B ponechejte prázdný):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Do buňky B1 zadejte tento vzorec:
  =KDYŽ(JE.CHYBHODN(POZVYHLEDAT(A1;$C$1:$C$5;0));"";A1)
 4. Vyberte buňky B1:B5.
 5. V aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a dřívějších verzích aplikace Excel klepněte na nabídku Úpravy, přejděte na podnabídku Vyplnit a klepněte na příkaz Dolů.

  V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 klepněte ve skupině Úpravy na položku Vyplnit a poté na položku Dolů.

  Duplicitní hodnoty se zobrazí ve sloupci B, jak uvádí následující příklad:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Metoda 2: Použití makra jazyka Visual Basic

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele. Chcete-li porovnat data ve dvou sloupcích pomocí makra jazyka Visual Basic, postupujte podle následujícího příkladu:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 spusťte aplikaci Visual Basic Editor.
 3. V nabídce Insert (Vložit) klepněte na příkaz Module (Modul).
 4. V listu modulu zadejte následující kód:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Nastavavení hodnoty CompareRange na rozsah pro  ' porovnávání výběru.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' Poznámka: Pokud se oblast porovnávání nachází v jiném sešitě  ' nebo na jiném listu, použijte následující syntaxi:  ' Set CompareRange = Workbooks("Sešit2"). _  '  Worksheets("List2").Range("C1:C5")  '  ' Projít všechny buňky výběru a porovnat s každou  ' buňkou v CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 se vraťte zpět do aplikace Excel.
 6. Zadejte následující hodnoty (sloupec B ponechejte prázdný):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Vyberte oblast A1:A5.
 8. V aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a dřívějších verzích aplikace Excel klepněte na nabídku Nástroje, přejděte na podnabídku Makro a klepněte na příkaz Makra.

  V aplikaci Microsoft Excel 2007 klepněte na kartu Vývojář a poté ve skupinovém rámečku Kód klepněte na tlačítko Makro.
 9. Klepněte na položku Find_Matches a potom na tlačítko Spustit.
Duplicitní hodnoty se zobrazí ve sloupci B. Shodné hodnoty budou uvedeny vedle prvního sloupce, jak je znázorněno zde:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2000 XL2002 XL2003 XL2007
Vlastnosti

ID článku: 213367 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:15:00 - Revize: 4.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367
Váš názor