XL2000: Jak zobrazit otevřít a uložit jako dialogových

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:213371
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak programově zobrazit dialogová okna Uložit jako nebo Otevřít v aplikaci Microsoft Excel.

Poznámka: metod Otevřít a Zavřít nezobrazují těchto dialogových oknech.
Další informace
Ukázky programů jsou společností Microsoft poskytovány pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené ani předpokládané, včetně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Pokud máte zkušenosti s programováním omezený, můžete kontaktovat partnera s certifikátem Microsoft nebo služby Advisory. Na další informace těchto webech společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partner - https://partner.microsoft.com/global/30000104

Služba Microsoft zpravodaje - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici a o možnostech kontaktování společnosti Microsoft na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Vytvořit proceduru Sub jazyka, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 spusťte aplikaci Visual Basic Editor.
 3. V nabídce Vložit klepněte na modul.
 4. V listu modulu zadejte kód procedury Sub.
 5. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 se vraťte zpět do aplikace Excel.
Chcete-li spustit proceduru Sub jazyka, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a potom klepněte na příkaz makra.
 2. Vyberte makro (procedura Sub) a potom na příkaz Spustit.
Zobrazit dialogové okno Otevřít nebo uložit pomocí aplikace Microsoft Visual Basic pro Applications rutina, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1

Tento kód jazyka konstanty xlDialogOpen a xlDialogSaveAs používá k zobrazení dialogového okna.

Chcete-li vytvořit makro (OpenDialog), které spustí dialogové okno Otevřít, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub OpenDialog()  Application.Dialogs(xlDialogOpen).ShowEnd Sub				
vytvoření makra (OpenDialogFile) bude spusťte v dialogovém okně Otevřít a vyberte konkrétní soubor, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub OpenDialogFile()  Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show ("<drive>:\<path>\<filename>")End Sub				
vytvoření makra (SaveDialog), které spustí dialogové okno Uložit jako, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub SaveDialog()  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).ShowEnd Sub				
vytvoření makra (SaveDialogFile) bude spustit dialogové okno Uložit jako a vyberte konkrétní název souboru a cestu, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub SaveDialogFile()  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show ("<drive>:\<path>\<filename>")End Sub				

Metoda 2

Tento kód jazyka metody GetOpenFilename a GetSaveAsFilename používá ve spojení s metodami otevřít nebo zavřít.

Chcete-li vytvořit makro (OpenFile), které spustí dialogové okno Otevřít, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub OpenFile()  Workbooks.Open filename:=Application.GetOpenFilenameEnd Sub				
vytvoření makra (SaveFile), které spustí dialogové okno Uložit jako, použijte následující ukázkový kód jazyka:
Sub SaveFile()  Activeworkbook.SaveAs filename:=Application.GetSaveAsFilenameEnd Sub				
Odkazy
Další informace o zobrazování dialogových oknech v aplikaci Visual Basic Editor klepněte v nabídce Nápověda pro Microsoft Visual Basic zadejte dialogová okna vlastností v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 213371 - Poslední kontrola: 12/05/2015 12:10:56 - Revize: 3.5

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213371 KbMtcs
Váš názor