XL2000: Jak odebrat všechny položky ze seznamu nebo ComboBox

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:213721
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Neexistuje žádná jediné metoda můžete odebrat všechny položky ze seznamu nebo ComboBox ovládacího prvku na UserForm. Metoda, kterou chcete odebrat položku použít závisí na tom, zda je vázán ovládací prvek seznam nebo ComboBox listu. Tento článek obsahuje příklady odebrat položky z ukázkové ovládací prvek, který je vázán na listu a ukázkový řízení je není vázán na listu.
Další informace
Ukázky programů jsou společností Microsoft poskytovány pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené ani předpokládané, včetně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Pokud máte zkušenosti s programováním omezený, můžete kontaktovat partnera s certifikátem Microsoft nebo služby Advisory. Na další informace těchto webech společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partner - https://partner.microsoft.com/global/30000104

Služba Microsoft zpravodaje - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici a o možnostech kontaktování společnosti Microsoft na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

Ovládací prvek ComboBox, je vázaný listu nebo seznamu

Sestavení ukázkové UserForm obsahuje ovládací prvek seznam, který je vázán na listu a odebrat položky v ovládacím prvku, postupujte takto:
 1. Zavřete a uložte všechny otevřené sešity a vytvořte nový sešit.
 2. Na List1, zadejte následující hodnoty:
      A1: Alpha    A2: Bravo    A3: Charlie    A4: Delta    A5: Echo					
 3. Spusťte Editor jazyka (stiskněte ALT + F11).
 4. Pokud není zobrazeno okno Vlastnosti, klepněte na příkaz Vlastnosti v nabídce Zobrazit (nebo stiskněte klávesu F4).
 5. Pokud okno Prohlížeč projektu není zobrazen, klepněte v nabídce ZobrazitProhlížeč projektu.
 6. V nabídce Vložit klepněte na tlačítko UserForm.
 7. Nakreslete ovládací prvek seznamu na UserForm.
 8. Přepněte do okna Vlastnosti (stiskněte F4).
 9. Změnit vlastnosti Zdroj řádkůseznamu ovládacího prvku následující hodnotu:
  List1! a1: A5
 10. Nakreslete ovládací prvek CommandButton na UserForm.
 11. Poklepáním otevřete okno kód pro CommandButtonCommandButton.
 12. V modulu zadejte následující kód události CommandButton Click:
  Private Sub CommandButton1_Click()  ListBox1.RowSource = ""End Sub					
 13. Spustit UserForm.

  Seznam, který jste přidali UserForm je vyplněno hodnoty zadané na List1.
 14. Klepněte na tlačítko CommandButton.
Všechny položky budou odebrány z ListBox1.

Seznam nebo ComboBox, is not vázaný listu

Sestavení ukázkové UserForm obsahuje ovládací prvek seznam, který je vyplněno pole hodnot, když načte UserForm a odebrat položky v ovládacím prvku, postupujte takto:
 1. Zavřete a uložte všechny otevřené sešity a vytvořte nový sešit.
 2. Spusťte Editor jazyka (stiskněte ALT + F11).
 3. Pokud není zobrazeno okno Vlastnosti, klepněte na příkaz Vlastnosti v nabídce Zobrazit (nebo stiskněte klávesu F4).
 4. V nabídce Vložit klepněte na tlačítko UserForm.
 5. Poklepáním otevřete okno kód pro UserFormUserForm.
 6. V modulu zadejte následující kód události UserForm Initialize:
  Private Sub UserForm_Initialize()  Dim MyArray As Variant  Dim i As Integer  'Initialize array with values to populate ListBox.  MyArray = Array("Alpha", "Bravo", "Charlie", "Delta","Echo")  For i = LBound(MyArray) To Ubound(MyArray)    'Add a value from MyArray to ListBox1.    UserForm1.ListBox1.AddItem MyArray(i)  NextEnd Sub						
  tento postup při načtení UserForm naplní ListBox1.
 7. Nakreslete ovládací prvek seznamu na UserForm.
 8. Nakreslete ovládací prvek CommandButton na UserForm.
 9. Poklepáním otevřete okno kód pro CommandButtonCommandButton.
 10. V modulu zadejte následující kód CommandButton klepnutím událost:
  Private Sub CommandButton1_Click()  Dim i As Integer  For i = 1 To ListBox1.ListCount    'Remove an item from the ListBox.    ListBox1.RemoveItem 0  Next iEnd Sub						
  jazyka tento postup odebere všechny položky z ListBox1.
 11. Spustit UserForm.
 12. Klepněte na tlačítko CommandButton.
Všechny položky budou odebrány z ListBox1.
Odkazy
Další informace o použití ovládacího prvku seznamu v aplikaci Visual Basic Editor klepněte v nabídce Nápověda pro Microsoft Visual Basic zadejte ovládací prvek seznamu v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.

Další informace o použití vlastnosti Zdroj řádků v editoru jazyka klepněte v nabídce Nápověda pro Microsoft Visual Basic zadejte Vlastnost rowsource v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.

Další informace o použití metody RemoveItem v editoru jazyka klepněte v nabídce Nápověda pro Microsoft Visual Basic zadejte metodu removeitem v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.

XL2000

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 213721 - Poslední kontrola: 12/05/2015 12:17:40 - Revize: 3.5

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbprogramming kbui KB213721 KbMtcs
Váš názor