Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití systému uživatele a soubor názvů zdrojů dat (DSN) v aplikaci Excel 2000 nebo aplikace Excel 2002

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:213772
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verze sady Microsoft Office 97 tohoto článku, Viz 159557.
Souhrn
Microsoft Office obsahuje rozhraní ODBC (Open Database Connectivity) ovladače, které můžete použít pro přístup k datům z jiných programů. V tomto článku Popisuje různé typy názvů zdrojů dat (DSN), které lze nainstalovat a používat v aplikacích sady Microsoft Office, konkrétně v aplikaci Microsoft Excel.
Další informace
Při instalaci sady Microsoft Office, ikonu ODBC, představuje nainstalován správce ODBC v Ovládacích panelech. Správce ODBC umožňuje nastavení a konfiguraci zdroje dat ODBC. V správce ODBC, který můžete nastavit a nakonfigurovat následující tři typy DSN:
 • Uživatelské DSN
 • Systémový zdroj dat DSN
 • Souborový zdroj dat DSN

Uživatelské DSN

Uživatelské DSN je zdroj dat, která je specifická pro uživatele. Uživatelské DSN je uložen místně, ale je k dispozici pouze pro uživatele, který jej vytvořil. Uživatelské DSN nejsou použity v aplikaci Microsoft Query. Pokud používáte Microsoft Jet ODBC a Structured Query Language (SQL), příkazů a obejít aplikaci Microsoft Query, uživatelské DSN povinné. Názvy DSN uživatele jsou uloženy v registru systému Windows následující klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc zdroje dat

Systémový zdroj dat DSN

Na rozdíl od uživatelské DSN Systémové DSN není specifické pro uživatele. Systém DSN je uložen místně a není určena pro konkrétního uživatele. Každý uživatel, který přihlášení k počítači, který má oprávnění pro přístup ke zdroji dat můžete použít Systémový zdroj dat DSN. Některé programy, jako je například Microsoft SQL Server nebo Microsoft Internet Informační Server (IIS) vyžadují systémové DSN. Tento zdroj dat DSN musí být vytvořen na Server, kde je umístěn program. Systémové názvy DSN jsou uloženy v systému Windows registru pod následujícím klíčem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc zdroje dat

Souborový zdroj dat DSN

Souborový zdroj dat DSN je vytvořen místně a mohou být sdíleny s jinými uživatelé. Souborový zdroj dat DSN je založen na souboru, což znamená, že DSN souboru obsahuje všechny informace požadované pro připojení ke zdroji dat. Poznámka: je nutné Nainstalujte ovladač ODBC místně do souborového DSN použít. Aplikace Microsoft Query používá soubor Názvy DSN, ale Microsoft Jet a ODBC DSN souboru nepoužívejte.

Souborové DSN jsou uloženy ve výchozím nastavení Program Files\Common Files\Odbc\Data Sources. složka. Souborové DSN v registru systému Windows nejsou uloženy. DSN souboru textový soubor, který lze zobrazit v jakémkoli textovém editoru, jako je například Microsoft Program Poznámkový blok.

POZNÁMKA:: Při připojení k existujícímu zdroji dat pomocí aplikace Microsoft Dotaz, pouze k dispozici souborové DSN uložené v tomto počítači jsou zobrazí. Aplikace Microsoft Query se nezobrazí uživatelské a systémové názvy DSN. Však můžete můžete vytvořit souborový zdroj DSN, který odkazuje na název DSN systému.

Vytvoření souboru Název DSN, který odkazuje na název DSN systému, postupujte takto:
 1. V textovém editoru, například programu Poznámkový blok, zadejte následující dva řádky do nového dokumentu
  [ODBC]DSN = MySysDSN
  kde "mysysdsn" je název existující název DSN systému, nainstalované nástroje ODBC v Ovládacích panelech.
 2. Klepněte na tlačítko Uložit v Soubor nabídky a zadejte název, který obsahuje DSN souboru přípona Souborový zdroj DSN; například je platný název:
  "DBase4.dsn"
  Zahrnout uvozovky, aby název DSN souboru přípona bude přidána správně.
Souborový zdroj dat DSN lze také sdílet s ostatními uživateli. K tomu, Sdílejte složku, ve které je uložen soubor DSN, pomocí následujících kroků:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši Spustita klepněte na tlačítko Prozkoumat.
 2. Otevřete složku obsahující soubory DSN. Ve výchozím nastavení, To je ve složce Program Files\Common Files\Odbc\Data Sources.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a potom klepněte na tlačítko Sdílení. V Sdílení karta, klepněte na tlačítko Sdílet jako, zadejte název, který chcete použít pro složku v Název sdílené položky pole a pak klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA:: Každý uživatel, musíte nainstalovat odpovídající ovladač ODBC driver (ovladač odkazující souborové DSN) v počítači pro souborové DSN funkce správně.

Ukázkové makro, které chcete načíst externí Data do aplikace Excel


Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, mlčky předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, je prokázána a nástroje, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, ale nemohou tyto příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle specifických potřeb.
Jestliže nejste zkušenými programátory, můžete kontaktovat Microsoft Certified Partner nebo poradenské služby společnosti Microsoft. Další informace naleznete na těchto webech společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partner-https://partner.microsoft.com/Global/30000104

Poradenské služby společnosti Microsoft- http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici a o možnostech kontaktování společnosti Microsoft navštivte následující Web společnosti Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

Následující aplikace Microsoft Excel jazyka Makro aplikace můžete použít existujícího uživatele nebo systémový zdroj dat DSN pro načtení dat databáze a úložiště dat v listu. Ukázkový název DSN, který je používán Toto makro je MyDSN. Odkazuje na ukázkové databáze aplikace Microsoft Access Chcete-li databázi Northwind.mdb ve složce Program Files. Jste můžete použít MyDSN jako uživatelský nebo systémový zdroj dat DSN, ale nelze ji použít jako souborový zdroj DSN.
Sub Get_Data()  'Define SQL query string to get the CategoryName field from  'the Category table.  sqlstring = "SELECT CategoryName FROM Categories"  'Define connection string and reference File DSN.  connstring = "ODBC;DSN=MyDSN"  'Create QueryTable in worksheet beginning with cell C1.  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _    Destination:=Range("C1"), Sql:=sqlstring)    .Refresh  End WithEnd Sub				
Odkazy
Další informace o načítání dat Nápověda pro Microsoft Excel v Nápověda Nabídka Typ způsoby načtení dat z externí databáze do pomocníka Office nebo Průvodci odpověďmi a klepněte na tlačítko Hledání zobrazit téma.
XL2000

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 213772 - Poslední kontrola: 12/05/2015 12:19:34 - Revize: 5.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbquery kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213772 KbMtcs
Váš názor