Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití kalendářních dat a časů v aplikaci Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 214094


Aplikace Microsoft Office Excel 2007, nalezneteStránka Office Online nápověda aplikace Excel 2007 a návody.
Souhrn
Tento podrobný článek popisuje, jak používat vestavěných funkcí data a času v aplikaci Microsoft Excel k provádění složitých výpočtů a.

Aplikace Excel ukládá všechna data, jako celá čísla a všechny časy jako desetinná čísla. S tímto systémem Excel sčítá, odečítá nebo porovnává datum a čas, stejně jako jakákoli jiná čísla. Veškeré výpočty týkající se datumů a časů jsou Excelem počítána pomocí tohoto systému.

V tomto systému představuje pořadové číslo 1 1, 1/1900 12:00:00 ráno časy se ukládají jako desetinné číslo mezi 0 a.99999, kde 0 je 00:00:00 a.99999 je 23:59:59. Chcete-li vytvořit čísla, která mají desetinnou a celou část lze kombinovat celých čísel pro datum a čas desetinné zlomky. Například číslo 32331,06 představuje datum a čas 7/7/1988 1:26:24 dop.

Aplikace Excel k provádění složitých výpočtů a obsahuje mnoho vestavěných funkcí data a času.

Funkce Dnes() a nyní()

Funkce dnes vrací sériové číslo představující dnešní datum podle systémových hodin a nezahrnuje čas. Funkce nyní vrací sériové číslo představující dnešní datum a obsahuje informaci o času.

Řazení dat na základě sériového čísla

V aplikaci Excel jsou kalendářní data řazena podle sériového čísla, data, namísto zobrazeného čísla. Proto při řazení dat v aplikaci Excel nezobrazí očekávané výsledky.

Například setřídíte řadu dat, která jsou zobrazena v mmmm datum formátu (takže je zobrazeno pouze měsíc), v měsících jsou seřazeny abecedně . Místo toho data jsou seřazeny podle jejich základní pořadové číslo.

Porovnání dat na základě sériového čísla

Vzhledem k tomu, že sériová čísla jsou také použity v porovnání data a času, skutečné výsledky se liší od toho, co očekáváte (na základě zobrazených hodnot).

Například při použití funkce nyní porovnat data s aktuálním datem, například ve vzorci
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
Vzorec vrátí hodnotu FALSE, i když je aktuální datum 1/10/92; Vrátí hodnotu TRUE pouze v případě, že datum je 1/10/92 12:00:00 dop. Pokud porovnáváte dvě

obrazit vzorec, a není nutné mít ve výsledku čas, toto chování můžete obejít pomocí funkcednes :
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Jak pracovat s datumovými vzorci

Postup nalezení počtu dní mezi dnešním a budoucím datem

Chcete-li zjistit počet dní mezi dneškem a někdy v budoucnu datum, použijte následující vzorec
  ="mm/dd/yy"-NOW()
kde "mm/dd/rr" je budoucí datum. Pomocí obecného formátu na formát na buňku obsahující vzorec.

Postup nalezení počtu dní, měsíců a let mezi dvěma daty

Chcete-li spočítat počet dní, měsíců a let mezi dvěma daty, kde počáteční a koncové datum, jsou zadány v buňkách A1 a A2 v uvedeném pořadí, postupujte takto:

1. Vytvořte Nový sešit.
2. klepněte na tlačítko prázdný sešit
3. zadejte následující data v sešitu:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
Zadejte do buňky D1 tento vzorec:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)<=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months,"&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

Poznámka: Pokud zkopírujete a vložíte vzorec, ujistěte se, že neexistují žádné konce řádků. Pokud je zalomení řádků, vzorce nebude fungovat.

4. Pokud jste zadali vzorec správně, zobrazí buňka D1 údaj:

4 years, 1 months, 6 days


Další rozložení vzorce na dny, měsíce a roky
Tento vzorec lze také rozdělit na jednotlivé segmenty dní, měsíců a let takto.

Poznámka: Pokud zkopírujete a vložíte vzorce, ujistěte se, že neexistují žádné konce řádků nebo vzorců nebude fungovat.
  Time segment           Formula  ------------------------------------------------------------------------  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"  ignoring years and months   The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
Poznámka: V předchozích vzorcích & "dnů" & "měsíce" a & "let" jsou volitelné. Tyto funkce umožňují rozlišit výsledek podle dnů, měsíců a roků.

Postup nalezení počtu pracovních dní mezi dvěma daty

K nalezení počtu pracovních dní mezi dvěma daty, kde počáteční a koncové datum je zadáno v buňkách A1 a A2, postupujte takto:

1. Vytvořte Nový sešit.
2. klepněte na tlačítko prázdný sešit.
3. zadejte následující data v sešitu:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. do buňky D1 zadejte následující vzorec:

=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071" appears as the result in cell D1.

Poznámka: Pokud v důsledku #NAME , klepněte na příkaz Doplňkyv nabídce Nástroje theExcel 2003. Klepnutím zaškrtněte políčko Analytické nástroje a potom klepněte na tlačítko AnoPokud se zobrazí výzva, zda chcete nainstalovat. V aplikaci Excel 2007 a 2010 doplněk Analytické nástroje je součástí.

Jak zvýšit dat pomocí přírůstků

Zvýšit datum o počet let, měsíců a dní, použijte následující vzorec, kde odkaz je buď datum nebo odkaz na buňku obsahující datum a hodnota1, hodnota2a hodnota3 jsou přírůstky, které chcete zvýšit rok, měsíc a den, v uvedeném pořadí.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)


Například chcete-li zvýšit datum o jeden měsíc, vzorec je:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

Jak pracovat s časovými vzorci

Jak vypočítat uplynulý čas

Při odečítání obsah jedné buňky od druhé, abyste zjistili, že doba, která uplynula mezi nimi, výsledkem je pořadové číslo představující uplynulé hodiny, minuty a sekundy. Chcete-li usnadnit čtení tohoto čísla, použití formátu času h: mm v buňce, která obsahuje výsledek.

V následujícím příkladu Pokud buněk C2 a D2 obsahuje vzorec = B2-A2, a buňka C2 je ve formátu Obecný formát, zobrazí buňka desetinné číslo (v tomto případě 0,53125, sériové číslo představující 12 hodin a 45 minut).
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                    (General)    (h:mm)  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

Pokud půlnoci spadá mezi počáteční čas a koncový čas, je nutné započítat 24hodinový časový rozdíl. Lze to provést přidáním čísla 1, které představuje jedno období 24 hodin. Můžete například nastavit následující tabulku, která umožňuje časová rozpětí obsahující půlnoc.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                     (General)    (h:mm)  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45


Chcete-li vytvořit tuto tabulku, zadejte následující vzorec v buňkách C2 a D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

Jak se hromadí v hodinách a minutách, větší než 24 hodin

Pokud chcete správně zobrazit čas větší než 24 hodin, můžete použít předdefinovaný formát 37:30:55. Pokud chcete místo toho použít vlastní formát, je nutné uzavřít parametr hodin ve formátu například v závorkách:
  [h]:mm

Postup převodu data na ekvivalentní desetinné číslo

Chcete-li převést desetinné číslo (0,00) sériové datum (h), je nutné převést sériové číslo na desítkovou převedením na 24hodinový základ. To provedete vynásobením času hodnotou 24
  =Time*24
kde Čas je číslo, které chcete převést z formátu času na desetinné číslo. Toto číslo může být odkazem na buňku nebo řetězec čísel v funkce TIMEVALUE .

Například pokud buňka A1 obsahuje čas "4:30, který představuje 4 hodiny a 30 minut, vzorec je:
  =A1*24
Výsledkem je 4.5.

Pokud buňka obsahuje datum a čas, použijte následující vzorec:
  =(Time-INT(Time))*24
Například buňka A1 obsahuje "20/6/96 4:30:00", bude vzorec ve tvaru:
  =(A1-INT(A1))*24
Výsledkem je opět 4,5.

Postup převodu desetinného čísla na ekvivalentní datum

Chcete-li převést desetinné číslo (0,00) na ekvivalentní sériové datum (h), je nutné převést sériové číslo na desítkovou převedením na 24hodinový základ. To provedete vydělením času hodnotou 24
  =Time/24
kde Čas je číslo, které chcete převést z desetinného čísla pořadové číslo a může být odkazem na buňku nebo reálné číslo. Například pokud máte hodnotu 4,5 představující 4 hodiny a 30 minut v buňce A1, vzorec je:
  =A1/24
Výsledkem je 4:30.

Postup přenosu souborů mezi aplikací Microsoft Excel for Mac a Excel pro Windows

Ve výchozím nastavení aplikace Excel pro systém Macintosh používá kalendářní systém 1904 a aplikace Excel pro systém Macintosh používá kalendářní systém 1900. To znamená, že pokud zadejte sériové číslo 1 v aplikaci Excel for Mac a formátovat jako datum, aplikace Excel jej zobrazí jako 2/1/1904 12:00 hod Aplikace Excel pro systém Windows zobrazí pořadové číslo 1 jako 1/1/1900 12:00 hod

Přenos souborů z aplikace Excel for Mac k aplikaci Microsoft Excel pro Windows, tento rozdíl v kalendářních systémech by neměly způsobit potíže, protože datum systému jsou uloženy v každém souboru. Nicméně pokud zkopírujete a vložíte mezi soubory s různými kalendářními systémy, které pochází z různých platforem, mohou být data zobrazena čtyři roky a jeden den od správné.

Chcete-li změnit kalendářní systém 1904 v aplikaci Excel pro Windows, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástrojev aplikaci Excel 2003 klepněte na tlačítkoMožnosti. V aplikaci Excel 2007 a novější přejděte na příkaz Možnosti aplikace Excel.
 2. V aplikaci Excel 2003 klepněte na kartuvýpočty a potom klepnutím zaškrtněte políčko kalendářní systém 1904 . V aplikaci Excel 2007 a novější klepněte na možnost Upřesnit . Přejděte dolů na při výpočtech v tomto sešitu: a zaškrtněte políčko Použít kalendářní systém 1904.
Chcete-li změnit kalendářní systém 1904 v aplikaci Excel pro systém Macintosh, postupujte takto:
 1. V nabídce aplikace Excel klepněte na příkaz Předvolby.
 2. Ve skupinovém rámečku vzorce a seznamů zvolte výpočet.
 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti sešitu klepnutím zrušte zaškrtnutí políčkakalendářní systém 1904
Odkazy
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
214233 Text nebo číslo převedeno do nezamýšleného formátu v aplikaci Excel
214386 Maximální čas v aplikaci Microsoft Excel
241072 Data a časy při zobrazení vzorců v aplikaci Excel zobrazeny jako sériová čísla
264372 Ovládání a pochopení nastavení v dialogovém okně Formát buněk v aplikaci Excel
reviewdocID XL2007 XL2010

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 214094 - Poslední kontrola: 05/06/2016 18:44:00 - Revize: 5.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate kbmt KB214094 KbMtcs
Váš názor
html>ipt" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("