Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

SOUBOR: B2CSE.exe převede automatizace kód jazyka Visual Basic do jazyka Visual C++

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 216388
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
B2CSE.exe je samorozbalovací spustitelný soubor obsahující soubor samostatný nástroj (B2C.exe), který převede kód Microsoft Visual Basic automatizace kód jazyka Microsoft Visual C++. Můžete vložit kód generovaný z B2C.exe přímo v aplikaci Visual C++, chcete-li získat stejné funkce. B2C.exe navíc obsahuje některé příklady automatizace aplikace Visual Basic, které lze použít.
Další informace
Následující soubor je k dispozici ke stažení z centra pro stahování Microsoft Download Center:
Datum vydání: 3. dubna 2000

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu zveřejnění souborů. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Máte právo bezplatnou, upravovat, reprodukovat a distribuovat libovolný kód generovaný B2C převaděč nebo jakékoli upravenou verzi převaděče B2C, jakýmkoli způsobem, které pro vás užitečné za předpokladu, že jste se dohodli, že společnost Microsoft nemá žádné záruční povinnosti a odpovědnost za generovaný kód.

B2CSE.exe obsahuje následující soubory:
  FileName      Size  -------------------------  B2C.exe      220KB  Readme.txt      4KB				
Omezení B2C

B2C.exe byl navržen pro převod jednoduché příklady automatizace. Nebyl navržen jako obecné konverzní program pro všechny aplikace Visual Basic. Jako takový je třeba si uvědomit následující omezení:
 • B2C nemá bez podpory s názvem parametry. Nepoužívejte kód, který volá metodu předáním pojmenovaný parametr:
    MyObj.MyMethod z:=5
 • B2C nemá podporu volitelné parametry, takže můžete použít kód podobný:
    MyObj.MyMethod a,b,c,,,,g
 • B2C aktuálně nemá výpočet výrazy. Nepoužívejte například kód:
    MyObj.MyMethod (a+b)/2, a*b, a+1
Navzdory těmto omezením B2C je mocný nástroj. Pomocí B2C.exe můžete například generovat ekvivalentní kód Visual C++ pomocí následujícího kódu automatizace aplikace Visual Basic a potom vložit do generovaného kódu přímo do projektu:

' Start Excel.dim app as objectset app = createobject("Excel.Application")' Make it visible.app.visible = true' Add a new workbook.app.workbooks.add' Declare an array.dim arr(1 to 15, 1 to 15) as long' Fill array with values.dim i as longdim j as longfor i = 1 to 15  for j = 1 to 15   arr(i,j) = i  next j  doeventsnext i' Set all values in one shot!app.activesheet.range("A1:O15").value = arrmsgbox "All done."				
Uživatelské rozhraní pro B2C.exe je velmi jednoduché. Obsahuje tří textových polí, tlačítek a rozevírací pole, kde je možné vybrat několik příkladů. Zadejte nebo vložte do textového pole na levé straně kódu jazyka Visual Basic a klepnete na tlačítko Convert & kopie, vyplní B2C.exe dalších dvou textových polí do generovaného kódu Visual C++ a také jej zkopíruje do schránky pro snadné použití.

Generovaný kód používá podpůrná funkce volána AutoWrap(), který je generován do textového pole v pravém horním rohu dialogového okna B2C.exe. Je třeba přidat tuto funkci do projektu tak, aby byla dostupná z kde použít kód generovaný B2C. I když tato funkce je vygenerován při každém převodu nový kód, je vždy stejný, je třeba zkopírovat jej jednou.

Nejlepší způsob, jak se dozvědět, jak funguje, je spustit B2C a experimentovat s příklady předdefinovaných.

automatizace konvertor převodu javafy coledispatchdriver import _com_ptr_t idispatch vyvolání funkce getidsofnames

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 216388 - Poslední kontrola: 12/05/2015 12:46:39 - Revize: 7.0

Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic for Applications 6.0, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbmt KB216388 KbMtcs
Váš názor