Jak systém Windows určuje kompatibilitu s rozhraním ACPI

Tento článek byl dříve publikován CZ216573
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314088.
Souhrn
Tento článek popisuje proces používaný systémem Windows pro povolení a instalaci rozhraní APCI (Advanced Configuration and Power Interface).
Další informace

Soubor Txtsetup.sif

Soubor Txtsetup.sif obsahuje informace používané pro rozpoznávání zařízení v průběhu textové části instalačního programu. Pokud není v tomto souboru nalezena položka pro určité zařízení, není dané zařízení v průběhu textové části instalačního programu nainstalované.

Soubor Txtsetup.sif obsahuje dvě části určené pro rozpoznávání a instalaci rozhraní ACPI:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

Konfigurace rozhraní ACPI v systému BIOS

Systém ACPI se skládá ze sady deseti tabulek. Tyto tabulky definují, která zařízení jsou přítomna v systému a jaké jsou jejich schopnosti týkající se konfigurace a řízení napájení. Tyto tabulky jsou vytvořeny systémem BIOS při spuštění počítače. Při spuštění počítače systém BIOS hledá určité položky obsažené ve dvou z těchto tabulek (tabulka Fixed ACPI Description [FACP] a tabulka Root System Description [RSDT]), aby určil, jestli je počítač kompatibilní se specifikací ACPI. Tyto informace jsou načteny z těchto tabulek ve formě řetězců OEM ID, OEM TABLE ID, OEM REVISION a CREATOR REVISION. Pokud nejsou tyto tabulky přítomné nebo v nich obsažené informace nejsou platné, systém je považovaný za nekompatibilní se specifikací ACPI a je nainstalovaná vrstva HAL pro starší počítače.

Příklad tabulky Fixed ACPI Description:
OEM ID = "COMPAQ"OEM Table ID = "FACPTBL"OEM Revision = "432"Creator Revision = "1"
Příklad tabulky Root System Description pro tuto položku:
OEM Table ID = "CPQB01B"

Kromě těchto informací je také načtené datum systému BIOS.

Určení konfigurace ACPI

Informace v těchto tabulkách jsou porovnané s položkami v souboru Txtsetup.sif. Na základě těchto informací jsou provedeny následující akce:

Pokud je systém BIOS uvedený v seznamu nevhodných systémů BIOS, není nainstalovaná vrstva ACPI HAL. Pokud není systém uvedený v seznamu nevhodných systémů BIOS a jeho datum je novější než 1. 1. 99, je považovaný za vhodný a je nainstalovaná vrstva ACPI HAL. Pokud je datum systému BIOS starší než 1. 1. 99, informace v tabulkách jsou porovnány se seznamem vhodných systémů BIOS. Pokud je v něm daný systém BIOS uvedený, je nainstalovaná vrstva ACPI HAL.

Systém BIOS může být uvedený v seznamu nevhodných systémů, pokud je známé, že při použití vrstvy ACPI HAL způsobuje nestabilitu systému. Nestabilita se může podle závažnosti projevovat od chybného fungování hardwaru přes zablokování systému až po ztrátu dat. Z toho důvodu není vhodné měnit postup určený tímto seznamem. To samé platí pro systémy rozpoznané jako nekompatibilní s rozhraním ACPI. Pokud jsou informace v hlavičce tabulky nepřesné, je možné předpokládat, že informace o konfiguraci zařízení uvedené v těchto tabulkách jsou také sporné. Pokud dochází k nestabilitě související se změnou výchozího nastavení rozhraní ACPI, nemůže vám společnost Microsoft pomoci jinak než doporučit přeinstalaci operačního systému. Inovace chyby způsobené chybným nebo neúplným systémem ACPI BIOS neodstraní. Pokud se přesto rozhodnete tato nastavení změnit, postupujte podle následujících informací:

Část [ACPIOptions] obsahuje dvě položky nazvané ACPIEnable a ACPIBiosDate. Položka ACPIBiosDate obsahuje datum, po kterém je systém BIOS považovaný za vhodný. Výchozí hodnota této položky je 1. 1. 1999. Položka ACPIBiosDate nemá velký vliv na vynucení instalace rozhraní ACPI. Tři možné hodnoty položky ACPIEnable určují chování systému při rozpoznávání a instalaci rozhraní ACPI:
  • 0: Rozhraní ACPI je při instalaci zakázané bez ohledu na systém BIOS
  • 1: Rozhraní ACPI je při instalaci povolené, pokud je přítomný systém ACPI BIOS
  • 2: Rozhraní ACPI je povolené na základě seznamu GoodACPIBios a položky ACPIBiosDate
Výchozí nastavení je 2.

Pokud chcete ignorovat výchozí nastavení a vynutit instalaci rozhraní ACPI, upravte soubor Txtsetup.sif umístěný na první instalační disketě a změňte hodnotu položky ACPIEnable na 1. Uložte soubor a znovu spusťte instalaci.

Poznámka: Rozhraní ACPI je relativně nové a výrobci systémů BIOS a počítačů neustále přidávají nové funkce. Pokud není k dispozici nějaká funkce, o které se domníváte, že by k dispozici být měla, nebo pokud dochází k neobvyklému chování počítače se systémem BIOS starším než 1. 1. 1999 (nebo systémem BIOS uvedeným v seznamu vhodných systémů BIOS), ověřte u výrobce počítače, jestli máte nejnovější verzi systému BIOS.

Rozhraní ACPI požaduje přítomnost určitého nového hardwaru (jako například sběrnice kompatibilní se standardem SMBus či I2c a další položky), jejichž nepřítomnost může způsobit rozpoznání počítače jako nekompatibilního se standardem ACPI. Pokud chcete zjistit, proč není pro váš počítač ještě k dispozici aktualizace poskytující tyto funkce, obraťte se na výrobce počítače nebo základní desky.
Vlastnosti

ID článku: 216573 - Poslední kontrola: 12/05/2015 12:48:06 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware kbenv kbhw KB216573
Váš názor