Služba Information Store se neočekávaně zastavila a nelze ji obnovit

Tento článek byl dříve publikován CZ219419
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Služba Information Store se neočekávaně zastaví a není možné ji restartovat. Při pokusu o restartování služby Information Store se může zobrazit zpráva podobná následující zprávě:
Server specific error 4294966278 (JET_errReadVerifyFailure) (Chyba specifická pro server 4294966278 (JET_errReadVerifyFailure)).
Pokud neexistuje záloha úložiště informací a je povoleno cyklické protokolování souborů databází úložiště informací, může dojít k situaci, že nelze opravit úložiště informací tak, aby bylo možné restartovat jeho službu.
Řešení
Před provedením následujících kroků vytvořte offline zálohu databází a souborů protokolů serveru Exchange Server. Dále je vhodné nastavit počítač se serverem Exchange Server na obnovení informací z adresářové služby, obsažené v souboru Dir.edb. Další informace o nastavení počítače se serverem Exchange Server na zotavení po havárii naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
177635 XADM: Nastavení serveru pro zotavení souboru Dir.edb po havárii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Při opravě úložiště informací v případě, že nemáte k dispozici zálohu a je povoleno cyklické protokolování, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte program Chkdsk.exe s parametrem /f a opravte případné chyby na pevném disku. V příkazovém řádku zadejte příkaz chkdsk /f jednotka, kde jednotka je pevný disk, který chcete zkontrolovat, a poté stiskněte klávesu ENTER. Pokud například chcete zkontrolovat jednotku C:, zadejte v příkazovém řádku příkaz chkdsk /f c: a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Přesunutím do jiné složky odeberte soubory protokolu služby Information Store a poté službu spusťte. Soubory protokolu jsou Edb.log a Edbxxxxx.log, kde xxxxx je řada šestnáctkových čísel (například Edb00001.log). Soubory protokolu služby Information Store jsou obvykle umístěny ve složce Exchsrvr\Mdbdata na jednotce, na které je nainstalován Exchange Server.

  Pokud se při spuštění služby Information Store zobrazí chybová zpráva podobná následující zprávě a služba se nespustí, zkopírujte soubory protokolu zpět do původní složky a přejděte ke kroku 3:
  Server specific error 4294966746 (or error -550, "JET_errDatabaseInconsistent") (Chyba specifická pro server 4294966746 (nebo chyba -550, "JET_errDatabaseInconsistent")).
 3. K obnovení databází serveru Exchange Server použijte nástroj Eseutil.exe s parametrem /r. Pokud dojde k chybě -1018 (JET_errReadVerifyFailure), přejděte ke kroku 4.
 4. Spuštěním nástroje Eseutil.exe s parametrem /mh zkontrolujte konzistenci veřejného a soukromého úložiště informací. V příkazovém řádku zadejte následující příkazy, které vždy ukončete stisknutím klávesy ENTER:
  eseutil /mh cesta\pub.edb
  eseutil /mh cesta\priv.edb
  kde cesta je umístění souborů databází úložiště informací. Pokud jsou například soubory databází umístěny ve složce Exchsrvr\Mdbdata na jednotce C:, zadejte následující příkazy:
  eseutil /mh c:\exchsrvr\mdbdata\pub.edb
  eseutil /mh c:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb
  Pokud nástroj Eseutil.exe oznámí, že databáze nejsou konzistentní, přejděte ke kroku 5 a proveďte opravné operace pouze u těch databází, které nejsou konzistentní.

  UPOZORNĚNÍ: Opravy databáze pomocí parametru eseutil /p odstraní stránky (zvýší hodnotu počtu oprav) a databáze po nich není stabilní a spolehlivá.

  Použijete-li opravenou databázi v provozním prostředí, mohou se vyskytnout následující příznaky:

  • úložiště informací nelze ukončit nebo přestane reagovat,
  • úložiště informací přestane přijímat poštu od agenta přenosu zpráv (MTA),
  • e-maily zůstávají ve složkách Pošta k odeslání uživatelů,
  • program Store.exe při spuštění využívá velkou část výkonu procesoru při neznatelném zatížení serveru,
  • program Store.exe při velkém zatížení generuje narušení přístupu,
  • uživatelé nemohou otevřít přílohy e-mailů nebo e-mailové zprávy.
  Je-li třeba spustit vynucenou opravu (eseutil /p) databáze v provozním prostředí, společnost Microsoft doporučuje provést offline defragmentaci (eseutil /d) a kontrolu integrity (isinteg -fix). Tak je zaručeno, že databáze je po provedení obnovy stabilní.
  Další informace o použití parametru eseutil /p získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  259851 Důsledky spuštění příkazu eseutil /p nebo edbutil /d /r na serveru Exchange
 5. Pomocí nástrojů Eseutil.exe a Microsoft Exchange Information Store Integrity Checker (Isinteg.exe) opravte, defragmentujte a zkontrolujte integritu veřejného a soukromého úložiště informací:

  Poznámka: Není-li po předchozím kroku (kroku čtyři) některá z databází konzistentní, opravnou operaci eseutil /p je třeba provést pouze u databáze, která není konzistentní.
  1. Do příkazového řádku zadejte příkaz eseutil /p /ispriv a potom stiskněte klávesu ENTER.
  2. Pokud existují soubory protokolu úložiště informací, odeberte je přesunutím do jiné složky. Další informace o souborech protokolů naleznete v kroku 2.
  3. Do příkazového řádku zadejte příkaz eseutil /d /ispriv a potom stiskněte klávesu ENTER.
  4. Do příkazového řádku zadejte příkaz isinteg -pri -fix -test alltests, stiskněte klávesu ENTER, na zobrazený dotaz odpovězte y a potom znovu stiskněte klávesu ENTER. Tento krok opakujte tak dlouho, až se nezobrazí žádné upozornění, chyba nebo informace o opravě.
  5. Do příkazového řádku zadejte příkaz eseutil /p /ispub a potom stiskněte klávesu ENTER.
  6. Pokud existují soubory protokolu úložiště informací, odeberte je přesunutím do jiné složky. Další informace o souborech protokolů naleznete v kroku 2.
  7. Do příkazového řádku zadejte příkaz eseutil /d /ispub a potom stiskněte klávesu ENTER.
  8. Do příkazového řádku zadejte příkaz isinteg -pub -fix -test alltests, stiskněte klávesu ENTER, na zobrazený dotaz odpovězte y a potom znovu stiskněte klávesu ENTER. Tento krok opakujte tak dlouho, až se nezobrazí žádné upozornění, chyba nebo informace o opravě.
 6. Spusťte službu Information Store. Pokud se úspěšně spustí, proveďte následující kroky:
  1. Zakažte cyklické protokolování souborů databází úložiště informací.
  2. Spusťte nástroje pro optimalizaci výkonu.
  3. Ujistěte se, zda se e-mailoví klienti mohou připojit k počítači se serverem Exchange Server.
  4. Proveďte online zálohu serveru.
Další informace
Když je povoleno cyklické protokolování, server automaticky přepisuje nejstarší soubory protokolů transakcí poté, co jsou informace v nich obsažené zapsány do databáze. Toto řešení omezuje diskový prostor požadovaný k ukládání souborů protokolů, ale zároveň znemožňuje provádění rozdílových nebo přírůstkových záloh a také může znemožnit použití souborů protokolů k obnovení poškozené databáze. Ve výchozím nastavení je cyklické protokolování povoleno.
Vlastnosti

ID článku: 219419 - Poslední kontrola: 01/11/2015 02:31:02 - Revize: 5.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB219419
Váš názor