Použití automatického adresování TCP/IP bez serveru DHCP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje použití automatického adresování TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) v sítích, kde není přítomen server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Verze operačních systémů uvedené v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ jsou vybaveny funkcí automatického přidělování soukromých adres IP (APIPA). Pomocí této funkce může počítač se systémem Windows přiřadit sám sobě adresu IP (Internet Protocol) v případě, že server DHCP není dostupný nebo se v síti vůbec nenachází. Tato funkce usnadňuje konfigurování a podporu malých sítí LAN využívajících protokol TCP/IP.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Počítač se systémem Windows, který je konfigurován pro použití protokolu DHCP, může v případě nedostupnosti serveru DHCP automaticky přiřadit sám sobě adresu IP (Internet Protocol). Tato situace může nastat například v síti bez serveru DHCP nebo v síti, jejíž server DHCP je dočasně vyřazen z provozu z důvodů údržby.

Úřad IANA (Internet Assigned Numbers Authority) vyhradil pro automatické přidělování soukromých adres IP rozsah adres 169.254.0.0 – 169.254.255.255. Funkce APIPA proto poskytuje adresy, u nichž je zaručena nekonfliktnost se směrovatelnými adresami.

Po přiřazení adresy IP síťovému adaptéru může počítač komunikovat pomocí protokolu TCP/IP s libovolným jiným počítačem připojeným ke stejné síti LAN, který je rovněž konfigurován pro funkci APIPA nebo mu byla ručně přidělena adresa IP v rozsahu 169.254.x.y (kde x.y je jedinečný identifikátor klienta) s maskou podsítě 255.255.0.0. Povšimněte si, že počítač v tomto případě nemůže komunikovat s počítači v jiných sítích ani s počítači, které nepoužívají automatické přidělování soukromých adres IP. Ve výchozím stavu je automatické přidělování soukromých adres IP povoleno.

V následujících případech je může být vhodné zakázat:

- Síť používá směrovače.

- Síť je připojena k Internetu bez použití zařízení NAT nebo proxy serveru.

Pokud jste nezakázali zprávy související s protokolem DHCP, upozorní vás tyto zprávy na přechod mezi adresováním DHCP a automatickým přidělováním soukromých adres IP. Došlo-li k vypnutí zpráv DHCP neúmyslně, můžete je znovu aktivovat změnou položky PopupFlag v následujícím klíči registru z hodnoty 00 na hodnotu 01:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


Pamatujte na to, že změna se projeví až po restartování počítače. Potřebujete-li zjistit, zda počítač používá funkci APIPA, můžete k tomu použít také nástroj Winipcfg systémů Windows Millennium Edition, Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání:
Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz winipcfg a potom klepněte na tlačítko OK. Klepněte na tlačítko Další informace. Pokud pole Adresa IP automatické konfigurace obsahuje adresu IP v rozsahu 169.254.x.x, je automatické přidělování soukromých adres IP povoleno. Pokud se zobrazí pole Adresa IP, není nyní automatické přidělování soukromých adres IP povoleno.
V systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 můžete zjistit, zda počítač využívá funkci APIPA, zadáním příkazu IPconfig na příkazový řádek:

Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK. Otevře se okno příkazového řádku systému MS-DOS. Zadejte příkaz ipconfig /all a poté stiskněte klávesu ENTER. Pokud je na řádku Automatická konfigurace povolena uvedena hodnota Ano a na řádku Adresa IP automatické konfigurace hodnota 169.254.x.y (kde x.y je jedinečný identifikátor klienta), počítač používá funkci APIPA. Pokud je na řádku Automatická konfigurace povolena uvedena hodnota Ne, počítač nyní funkci APIPA nepoužívá.
Automatické přidělování soukromých adres IP můžete zakázat kteroukoli z následujících metod.

Můžete ručně nastavit konfiguraci protokolu TCP/IP, čímž zcela vypnete použití protokolu DHCP. Vypnutí automatického přidělování soukromých adres IP (nikoli však protokolu DHCP) můžete dosáhnout také úpravou registru. Chcete-li to provést v systémech Windows Millennium Edition, Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání, přidejte položku registru IPAutoconfigurationEnabled typu DWORD s hodnotou 0x0 do následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
V systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 lze funkci APIPA zakázat přidáním položky registru IPAutoconfigurationEnabled typu DWORD s hodnotou 0x0 do následujícího klíče registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID>
Poznámka: Podklíč Adapter GUID určuje globální jedinečný identifikátor (GUID) síťového adaptéru počítače.

Nastavením položky IPAutoconfigurationEnabled typu DWORD na hodnotu 1 povolíte funkci APIPA. Stejného účinku lze dosáhnout i odebráním této hodnoty z registru.

Příklady situací, v nichž lze využít funkci APIPA

Příklad 1: Neexistuje předchozí adresa IP ani server DHCP

Počítač se systémem Windows (konfigurovaný pro protokol DHCP) při inicializaci odesílá nejméně tři „zjišťovací“ zprávy. Pokud server DHCP neodpoví ani po odeslání několika zjišťovacích zpráv, počítač se systémem Windows přiřadí sám sobě adresu třídy B (APIPA). Poté tento počítač zobrazí chybovou zprávu (za předpokladu, že mu server DHCP nikdy v minulosti nepřiřadil žádnou adresu IP). Počítač se systémem Windows pak každé tři minuty odesílá další zjišťovací zprávu a pokouší se navázat komunikaci se serverem DHCP.

Příklad 2: Existuje předchozí adresa IP a není k dispozici server DHCP

Počítač zkontroluje přítomnost serveru DHCP, a pokud jej nenalezne, pokusí se navázat spojení s výchozí bránou. V případě, že brána odpoví, počítač se systémem Windows si uchová dříve zapůjčenou adresu IP. Neobdrží-li však počítač od výchozí brány odpověď nebo není-li žádná výchozí brána nastavena, přiřadí si adresu IP sám pomocí funkce automatického přidělování soukromých adres IP. Zobrazí se chybová zpráva a každé tři minuty je odesílána zjišťovací zpráva. Po přechodu serveru DHCP do stavu online je vygenerována zpráva informující o obnovení komunikace se serverem DHCP.

Příklad 3: Po uplynutí doby zapůjčení není k dispozici server DHCP

Počítač se systémem Windows se pokusí zapůjčení adresy IP obnovit. Pokud nenalezne server DCHP, vygeneruje chybovou zprávu a přiřadí si adresu IP sám. Pak odešle 4 zjišťovací zprávy a následně každých 5 minut opakuje celý postup, dokud server DHCP nepřejde do stavu online. Poté je vygenerována zpráva informující o obnovení komunikace se serverem DHCP.
autonet
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 220874 - Poslední kontrola: 03/26/2014 20:33:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbhowto kbnetwork KB220874
Váš názor