Nastavení registru pro podrobnosti událostí v souboru dcpromoui.log

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

221254
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Dcpromo na serverech se systémem Windows 2000 vytvoří dva soubory protokolu (dcpromoui.Log a Dcpromo.log) ve složce %SystemRoot%\Debug. Oba soubory jsou užitečné pro řešení potíží s zvýšení nebo snížení úrovně servery služby Active Directory.

Tento článek popisuje nastavení registru, které řídí podrobností protokolu v souboru dcpromoui.log.
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Soubor dcpromoui.log zachycuje stav informace o zvýšení nebo snížení úrovně počítače Active Directory od začátku do konce, včetně sběr vstup uživatele pro roli serveru budou přehrávat v doménové struktuře.

Protokolování podrobností v souboru dcpromoui.log je řízeno nastavením DCPROMOUI. Zvětšit nebo zmenšit zachycené podrobností protokolování, nastavte bitová maska položka registru DCPROMOUI pomocí definice masky bit níže. Upravit hodnotu dat pro hodnotu DCPROMOUI (REG_DWORD) v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdminDebug
Bitová maska je hodnota DCPROMOUI. Vysoké slovo je maska úrovně protokolování:
  0x0002  Trace constructor and destructor calls  0x0004  Trace AddRef and Release calls  0x0008  Trace function entry and exit  0x0010  Output trace messages  0x0020  Output log header with build and time stamp  0x0040  capture the call stack for each invocation of      operator new (chk build only)				
dolní slovo je maska možnosti výstupu:
  0x0001  Output to file in the %SystemRoot%\Debug folder  0x0002  Output to debugger (OutputDebugString)				
povolení maximální protokolování podrobností k souboru %SystemRoot%\Debug\Dcpromoui.log a ladicí program nastavit maskování DCPROMOUI 0xFF0003. (Zadejte "FF0003" a není úvodní znaky "0 x".)

Aktuální nastavení protokolu masky lze zobrazit vyhledáním řetězec "maska logging" v souboru dcpromoui.log (obvykle čtvrtý řádek z horní části souboru). DCPROMOUI nastavení 0xFF0003 je zobrazena jako protokolování 00FF maska v souboru dcpromoui.log.

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 221254 - Poslední kontrola: 02/01/2014 04:15:07 - Revize: 2.2

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbenv kbinfo KB221254 KbMtcs
Váš názor