Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak obnovit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ223188

OBSAH ÚLOHY


Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Upozornění: Podle postupu popsaného v tomto článku neměňte jednotku v počítači, ve kterém nedošlo ke změně písmene jednotky. Provedete-li to, je možné, že nebudete moci spustit operační systém. Postup popsaný v tomto článku slouží pouze k vrácení změny písmene jednotky, nikoli ke změně existující jednotky počítače na jinou hodnotu. Před provedením této změny zálohujte klíče registru.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
249321 Po změně písmene spouštěcího oddílu není možné přihlášení k systému
Tento článek popisuje, jak změnit písmeno systémové či spouštěcí jednotky v systému Windows. Tento krok není zpravidla doporučován, obzvláště pokud je písmeno jednotky stejné jako při instalaci systému Windows. Změna písmene jednotky může být žádoucí pouze v případě, kdy došlo k její změně bez zásahu uživatele. K tomu může dojít například po rozdělení zrcadleného svazku nebo při změně konfigurace jednotek. Změna písmene jednotky by měla být výjimečným úkonem a měla by vést k opětovnému nastavení písmene použitého při instalaci systému.

Pokud chcete změnit nebo vzájemně zaměnit písmena jednotek u svazků, které není možné změnit běžným způsobem v modulu snap-in Správa disků, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: V následujícím postupu představuje jednotka D (chybné) písmeno jednotky přiřazené svazku a jednotka C představuje (nové) písmeno jednotky, které chcete svazku přiřadit.

Tento postup vzájemně zamění písmena jednotek C a D. Pokud nepotřebujete písmena jednotek zaměnit, nastavte hodnotu \DosDevice\písmeno: na libovolné nové, nepoužívané písmeno.

Zpět na začátek

Změna písmene systémové/spouštěcí jednotky

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným potížím. Tyto potíže mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto potíže bude možné odstranit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Vytvořte úplnou systémovou zálohu počítače a stavu systému.
 2. Přihlaste se jako správce.
 3. Spusťte editor Regedt32.exe.
 4. Přejděte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Klepněte na položku MountedDevices.
 6. V nabídce Zabezpečení klepněte na příkaz Oprávnění.
 7. Zkontrolujte, zda má skupina Administrators oprávnění k úplnému řízení. Po dokončení tohoto postupu vraťte toto nastavení do původního stavu.
 8. Ukončete editor Regedt32.exe a poté spusťte editor Regedit.exe.
 9. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Najděte písmeno jednotky, které chcete změnit na (nové). Vyhledejte položku \DosDevices\C:.
 11. Klepněte na položku \DosDevices\C: pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.

  Poznámka: Pro přejmenování tohoto klíče registru musíte použít editor Regedit, nikoli editor Regedt32.
 12. Přejmenujte klíč na nepoužívané písmeno jednotky – \DosDevices\Z:.

  Tím uvolníte písmeno C.
 13. Najděte písmeno jednotky, které chcete změnit. Vyhledejte položku \DosDevices\D:.
 14. Klepněte na položku \DosDevices\D: pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.
 15. Přejmenujte ji na požadované (nové) písmeno jednotky – \DosDevices\C:.
 16. Klepněte na hodnotu \DosDevices\Z:, klepněte na příkaz Přejmenovat a poté ji přejmenujte na \DosDevices\D:.
 17. Ukončete editor Regedit a poté spusťte editor Regedt32.
 18. Změňte oprávnění pro skupinu Administrators na původní hodnotu (pravděpodobně Jen pro čtení).
 19. Restartujte počítač.
Zpět na začátek
oddíl Mounted Devices
Vlastnosti

ID článku: 223188 - Poslední kontrola: 01/24/2006 14:08:54 - Revize: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbenv kbhowtomaster KB223188
Váš názor
/script> html>