Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Povolení protokolování Instalační služby systému Windows

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314852.
Souhrn
Systém Windows obsahuje službu protokolování aktivovanou registrem, která pomáhá diagnostikovat problémy s Instalační službou systému Windows. Tento článek popisuje, jak tuto službu protokolování povolit.

Poznámka: Položka registru uvedená v tomto článku platí pro všechny operační systémy Windows.
Další informace
Instalační služba systému Windows může pomocí protokolování řešit problémy s odstraňováním potíží při instalaci softwarovým balíčků. Protokolování se povoluje přidáním klíčů a hodnot do registru. Po přidání a povolení příslušných položek můžete znovu zkusit provést problémovou instalaci. Instalační služba systému Windows bude sledovat její postup a uloží jej do složky Temp. Název nového souboru protokolu je generován náhodně, vždy však začíná písmeny Msi a končí příponou LOG. Chcete-li zjistit umístění složky Temp, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

cd %temp%
Chcete-li, abychom protokolování Instalační služby systému Windows povolili nebo zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li protokolování Instalační služby systému Windows povolit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Povolení protokolování Instalační služby systému WindowsZákaz protokolování Instalační služby systému Windows


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Povolení protokolování Instalační služby systému Windows

Chcete-li protokolování Instalační služby systému Windows povolit sami, otevřete registr pomocí příkazu Regedit.exe a vytvořte následující cestu a klíče:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Logging
Hodnota: voicewarmupx
Písmena v poli hodnoty mohou být uvedena v libovolném pořadí. Každé písmeno zapíná jiný režim protokolování. V případě Instalační služby MSI verze 1.1 mají jednotlivá písmena následující funkce:
v – podrobný výstup
o – zprávy o nedostatku místa na disku
i – zprávy o stavu
c – počáteční parametry uživatelského rozhraní
e – všechny chybové zprávy
w – nezávažná upozornění
a – spouštění akcí
r – záznamy specifické pro různé akce
m – informace o nedostatku paměti nebo závažném ukončení
u – požadavky uživatelů
p – vlastnosti terminálu
+ – připojit k existujícímu souboru
! - vyprázdnit všechny řádky do protokolu
x – dodatečné ladicí informace Příznak x je k dispozici pouze v systému Windows Server 2003 a v novějších operačních systémech a také ve verzi služby MSI 3.0 určené k opětovné distribuci a v novějších verzích služby MSI určených k opětovné distribuci.

* – zástupný znak, protokolovat všechny informace kromě možností v a x Chcete-li zahrnout možnosti v a x, zadejte příznak /l*vx.
Poznámka: Tato možnost by měla být použita pouze za účelem odstraňování potíží a neměla by být ponechána zapnutá, může mít totiž negativní dopad na výkon systému a prostor na disku. Při každém použití nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely je vytvořen nový soubor Msi*.log.

Povolení protokolování Instalační služby systému Windows v zásadách skupiny

V zásadách skupiny můžete povolit protokolování úpravou příslušné organizační jednotky nebo zásad skupiny adresáře. V modulu Zásady skupiny rozbalte položky Konfigurace počítače, Šablony pro správu a Součásti systému Windows a vyberte možnost Instalační služba systému Windows.

Dvakrát klikněte na možnost Protokolování a klikněte na příkaz Povoleno. Do pole Protokolování zadejte možnosti, které chcete protokolovat. Ve složce Temp systémového svazku se objeví soubor protokolu Msi.log.

Další informace o protokolování Instalační služby MSI naleznete v nápovědě systému Windows. Stačí vyhledat výraz „protokolování msi“ a vybrat položku Správa možností počítačů prostřednictvím modulu Zásady skupiny.

Poznámka: Možnost přidání příznaku x je k dispozici nativně v systému Windows Server 2003 a v novějších operačních systémech a také ve verzi služby MSI 3.0 určené k opětovné distribuci a v novějších verzích služby MSI určených k opětovné distribuci.
voicewarmup fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 223300 - Poslední kontrola: 02/23/2011 14:17:00 - Revize: 4.0

  • kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300
Váš názor
ody>