Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

OL2000: Chybová zpráva: Při zahájení tisku došlo k chybě

Tento článek byl dříve publikován CZ223414
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chybová zpráva
Při pokusu o tisk z aplikace Outlook se může zobrazit následující chybová zpráva:
Při zahájení tisku došlo k chybě.
POZNÁMKA: Sada Microsoft Office 2000 obsahuje integrovanou funkci, pomocí které lze získat více informací o chybových zprávách nebo výstrahách upozorňujících na obtížně odstranitelné potíže. Pokud chcete tuto funkci pro tuto a další chybové zprávy v sadě Microsoft Office 2000 aktivovat, stáhněte si z webu Microsoft Office Update na následující adrese soubor Microsoft Office 2000 Customizable Alerts (Výstrahy sady Microsoft Office 2000 s možností vlastního nastavení): POZNÁMKA: Jestliže se po klepnutí na tlačítko Webové informace v chybové zprávě zobrazí tento článek, je funkce Customizable Alerts (Výstrahy s možností vlastního nastavení) již aktivovaná.
Možná řešení

Tiskárna není k dispozici

Je-li tiskárna připojená přímo k počítači, ověřte, zda je zapnutá a správně připojená. Jedná-li se o tiskárnu v síti, ověřte, zda je dostupná z jiného počítače v síti.

zpět na začátek

Zachytávání portu síťové tiskárny

Před zahájením tohoto postupu zkontrolujte u správce sítě, zda používáte správnou cestu k síťové tiskárně.

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Podrobnosti klepněte na tlačítko Zachytávat port tiskárny.
 4. V seznamu Zařízení klepnutím vyberte port, který není používán jinou tiskárnou.
 5. Do pole Cesta zadejte cestu v síti k tiskárně a poté klepněte na tlačítko OK.
 6. V seznamu Tisk na port klepněte na port vybraný v kroku 4 a potom klepněte na tlačítko OK.
zpět na začátek

Přeinstalace ovladače tiskárny a kontrola síťových tiskových služeb

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výchozí tiskárnu a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit. Zobrazí-li se dotaz, zda chcete odebrat další soubory, které zůstaly v systému, klepněte na tlačítko Ano.
 3. Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu a podle pokynů Průvodce přidáním tiskárny přeinstalujte ovladač tiskárny. Zobrazí-li se dotaz, zda chcete nahradit stávající soubory, klepněte na tlačítko Ano.
 4. V případě počítače sdílejícího tiskárnu může být důležité zkontrolovat nastavení tiskových služeb. Obraťte se na správce sítě, aby ověřil, zda tiskové služby správně fungují.
zpět na začátek
Další informace
Další informace o potížích s tiskem v systému Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
128345 Odstraňování potíží s tiskem v systému Windows 95/98/Millennium Edition
Další informace o problémech s tiskem v aplikaci Outlook 2000 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
195861 OL2000: (IMO) Chyba 1120 při tisku faxu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
196683 OL2000: Aplikace Outlook přestává reagovat při tisku zobrazení podrobností adresní karty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
197724 OL2000: (IMO) Chybová zpráva: Automatický tisk souboru se nezdařil (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
212911 OL2000: Problém při tisku adresních karet kontaktů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
212942 OL2000: Tisk na tiskárně HP LaserJet 5Si/Si MX PS způsobuje chybu stránkování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
212946 OL2000: Chybová zpráva při stylu tisku Card: Program Outlook způsobil obecnou chybu ochrany v modulu HPBLA2.DLL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
212958 OL2000: Tisk kontaktů na tiskárně Epson LP-9200S způsobuje chybu v ovladači tiskárny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
218370 OL2000: (IMO) Chybová zpráva programu Fax: Nelze zahájit tiskovou úlohu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
222419 OL2000: (CW) Chyba při tisku požadavku na schůzku z neotevřené zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
223410 OL2000: Chybová zpráva: Při získávání informací o nastavení tisku došlo k chybě. Byly obnoveny výchozí hodnoty nastavení tisku (dosud nepřeložený).) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
234623 OL2000: Chybová zpráva: Nelze načíst informace o tiskárně. V Ovládacích panelech systému Windows poklepejte na panel Tiskárny a zkontrolujte nastavení tiskárny. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238473 OL2000: (IMO) Při tisku faxu se vytiskne zpráva o chybě PCL XL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253966 OL2000: Při definici stylu tisku nebo při tisku dochází k chybě v knihovně Outlprnt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
OFF2000
Vlastnosti

ID článku: 223414 - Poslední kontrola: 12/05/2015 13:35:04 - Revize: 4.3

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbprb KB223414
Váš názor