Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Vyhledání dat v aktivním adresáři pomocí Ldp.exe

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:224543
Poznámka
Tento článek se týká systému Windows 2000. Podporu pro systém Windows 2000 končí na 13. července 2010.Windows 2000 End-of-Support Solution Center je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace v tématu Microsoft Support Lifecycle Policy.
Poznámka
Tento článek se týká systému Windows 2000. Podporu pro systém Windows 2000 končí na 13. července 2010.Windows 2000 End-of-Support Solution Center je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace v tématu Microsoft Support Lifecycle Policy.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Ldp.exe je nástroj nástroje podpory systému Windows 2000 můžete použít k hledání Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) proti Active Directory pro konkrétní informace daných kritérií hledání. Umožňuje také správcům data dotazu by jinak nebude viditelné prostřednictvím nástroje pro správu součástí produktu. Všechna data, která je vrácena v dotazech LDP je však podléhají oprávnění zabezpečení.

Pokud jste již zjistili, název atribut hledání použít, naleznete v části "Hledání the Active Directory pro specifické informací" níže. Jinak musíte určit název atributu, které koreluje dat použít jako kritéria hledání. Určování této nejprve postupujte podle pokynů v části "Determining the název z atributu k být použité v the hledání".
Další informace

Určení názvu atributu be použité v seznamu hledání

 1. Vložte disk CD-ROM systému Windows 2000 a otevřete v sadě nástrojů podpory systému Windows 2000. Z \support\tools spusťte program Setup.exe. To nainstaluje v sadě nástrojů podpory, které zase nainstaluje LDP.
 2. V nabídce připojení klepněte na tlačítko připojit.
 3. Zadejte název serveru řadiče domény v rozlehlé síti, ověřte, zda port nastavení nastaven 389, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Connectionless a potom klepněte na tlačítko OK. Po dokončení připojení serveru specifická data zobrazena v pravém podokně.
 4. V nabídce připojení klepněte na příkaz BIND. Do příslušných polí (pravděpodobně nutné zaškrtněte políčko doména) zadejte uživatelské jméno, heslo a název domény (ve formátu DNS) a potom klepněte na tlačítko OK. Pokud vazba je úspěšný, mělo by se zobrazit zpráva podobná "Authenticated jako dn: 'YourUserID" v pravém podokně.
 5. V nabídce Procházet klepněte na tlačítko Hledat.
 6. Base DN je počáteční bod v hierarchii služby Active Directory, začne vašeho vyhledávání. Zadejte pole Base DN
  CN = Schema, CN = Configuration, dc = mydomain, dc = com
  nahrazení mydomain a com s názvem příslušné domény. Poznámka: název domény Base DN při hledání schématu bude vždy být pro kořenovou doménu doménové struktury.
 7. V poli Filtr zadejte
  (adminDescription=*yourtexthere*)
  nahrazení yourtexthere klíčové slovo, které může popsat atribut hledáte.

  Nebo zadejte
  (adminDisplayName=*yourtexthere*)
  nahrazení yourtexthere část názvu atributu jej jako je zobrazena v nástroje pro správu (např "office" zadávání by vrátit atribut "physicalDeliveryOfficeName".)

  Nebo zadejte
  (ldapDisplayName=*yourtexthere*)
  Pokud ji znáte nahrazení yourtexthere část názvu atributu se používá v dotazy LDAP.
 8. V rámci oboru klepněte podstrom.
 9. Klepněte na tlačítko Možnosti. Zadejte pole atributyldapDisplayName.
 10. Přijmout všechny výchozí, klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na příkaz Spustit. Po dokončení dotazu rozlišující název (DN) nalezen objekty a hodnotu ldapDisplayName atributu (nyní zase slouží k hledání dat) každého jsou zobrazeny v pravém podokně.

  Tím na atributy, které mají text hledání "office" v "adminDisplayName" by například přinést následující výstup:
  *** Hledání... ldap_search_s (ld, "cn = schéma, cn = configuration, dc = doména, dc = com", 2, "(adminDisplayName=*office*)", attrList, 0 & msg)
  Výsledek <0>: (null)
  Párované DN:
  Získávání 3 položky:
  >>DN: CN = Phone-Office Další, CN = Schema, CN = Configuration, DC = doména, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: otherTelephone;
  >>DN: CN = fyzická Delivery-Office-Name, CN = Schema, CN = Configuration, DC = doména, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: physicalDeliveryOfficeName;
  >>DN: CN = poštovní--přihrádka, CN = Schema, CN = Configuration, DC = doména, DC = com
  1 > lDAPDisplayName: postOfficeBox;

Hledání konkrétních informací o Active Directory

Po zjištění názvu atributu buď zadaná v dokumentaci nebo pomocí procedury uvedené výše v části "Determining the název z atributu k být použité v the hledání", můžete použít následující kroky k nalezení objektů v aktivním adresáři, které splňují kritéria hledáte.

Název atributu (ldapDisplayName) se používá k určení objektů, které má být vrácena založené na schůzku kritérií poskytnutých uživatelem v dotazech.

 1. Spusťte Ldp.exe ze složky Support\Reskit\Netmgmt\Dstool na maloobchodní CD-ROM systému Windows 2000.
 2. V nabídce připojení klepněte na tlačítko připojit.
 3. Zadejte název serveru řadiče domény v rozlehlé síti, ověřte, zda port nastavení nastaven 389, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Connectionless a potom klepněte na tlačítko OK. Po dokončení připojení serveru specifická data zobrazena v pravém podokně.
 4. V nabídce připojení klepněte na příkaz BIND. Do příslušných polí (pravděpodobně nutné zaškrtněte políčko doména) zadejte uživatelské jméno, heslo a název domény (ve formátu DNS) a potom klepněte na tlačítko OK. Pokud vazba je úspěšný, mělo by se zobrazit zpráva podobná "Authenticated jako dn: 'YourUserID" v pravém podokně.
 5. V nabídce Procházet klepněte na tlačítko Hledat.
 6. Base DN je počáteční bod v hierarchii služby Active Directory, začne vašeho vyhledávání. Zadejte pole Base DN
  dc = mydomain, dc = com
  nahrazení mydomain a com s názvem příslušné domény vyhledat objekty například uživatelů, počítačů, kontaktů, skupin, svazky souborů a tiskáren.

  Nebo zadejte
  CN = Configuration, dc = mydomain, dc = com
  nahrazení mydomain a com s názvem příslušné domény vyhledávání oddíl konfigurace Active Directory, která zahrnuje takové objekty, například sítě, podsítě, odkazy webu mostům propojení sítě a struktura doménové struktury.

  Nebo zadejte
  CN = Schema, CN = Configuration, dc = mydomain, dc = com
  nahrazení mydomain a com s názvem příslušné domény vyhledávání oddíl schéma Active Directory, která obsahuje třídy a atributy definované členem je řadič domény doménové struktury.

 7. V poli Filtr zadejte
  (AttributeName=*yourtexthere*)
  nahrazení AttributeName název atributu (podle definice ldapDisplayName) a nahrazování yourtexthere s kritérii hledání jako například v následujících příkladech:
  (physicalDeliveryOfficeName = * Seattle *)
  Nebo
  (badPwdCount = 1)
 8. V rámci oboru klepněte podstrom.
 9. Klepněte na tlačítko Možnosti. V poli atributy typu nalezen název každého atributy, které má být zobrazen pro každý objekt, který splňuje zadaná kritéria, oddělené středníky.

  Například vyžádáním všechny objekty (v tomto příkladu je určena uživatelé) obsahuje jehož "physicalDeliveryOfficename" "Praha", zobrazení cesty přihlašovacího skriptu a Cesta profilu uživatele každého uživatele (nebo jiné typy objektů) nalezen. Následující by být zadán v poli atributy:
  Cesta_profilu; scriptPath
 10. Přijmout všechny výchozí, klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na příkaz Spustit. Po dokončení dotazu rozlišující název (DN) nalezen objekty a hodnota každého z zadané atributy jsou zobrazeny v pravém podokně.

  Příklad výstupu vypadat následovně:
  *** Hledání...
  ldap_search_s (ld, "dc = doména, dc = com", 2, "(physicalDeliveryOfficeName=*Seattle*)", attrList, 0 & msg)
  Výsledek <0>: (null)
  Párované DN:
  Získávání 2 položky:
  >>DN: CN = uživatel1, CN = Uživatelé, DC = doména, DC = com
  1 > Cesta_profilu: \\w2k-dc-01\profiles\user1;
  1 > scriptPath: users.vbs;
  >>DN: CN = uživatel2, CN = Uživatelé, DC = doména, DC = com
  1 > Cesta_profilu: \\w2k-dc-01\profiles\user2;
  1 > scriptPath: users.vbs;


Další informace o syntaxi dotazu LDAP lze nalézt v dokumentaci LDP Windows 2000 Resource Kit a v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
221606 Běžné RFC LDAP

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 224543 - Poslední kontrola: 12/05/2015 13:46:14 - Revize: 3.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbenv kbhowto KB224543 KbMtcs
Váš názor