Jak zabránit, aby webové servery získaly přístup k obsahu schránky systému Windows

Souhrn
Aplikace Internet Explorer zahrnuje přizpůsobitelné nastavení zabezpečení, jež zabraňuje správcům nebezpečných webových serverů, kteří provádějí skriptování součásti Microsoft Dynamic HTML (DHTML) Editing Component, získat přístup k datům ve schránce systému Windows. Ve výchozím nastavení úroveň zabezpečení Vysoké v aplikaci Internet Explorer 5 a novějších verzích povoluje tuto ochranu. Aplikace Internet Explorer 6 a některé verze aplikace Internet Explorer 5 používají ve výchozím nastavení úroveň zabezpečení Vysoké pro zónu zabezpečení Servery s omezeným přístupem. Systém Windows Server 2003 používá ve výchozím nastavení úroveň zabezpečení Vysoké pro zónu zabezpečení Internet i zónu zabezpečení Servery s omezeným přístupem. Tento článek popisuje, jak bránit webovým serverům v zónách Internet, Místní intranet nebo Důvěryhodné servery, aby pomocí skriptování součásti DHTML Editing Component získaly přístup k datům ve schránce systému Windows.
Další informace
Aplikace Internet Explorer 5 zahrnuje součást Microsoft DHTML Editing Component. V aplikaci Internet Explorer 4 je tato součást dostupná jako ovládací prvek ActiveX, který lze stáhnout. Autoři webů a vývojáři programů mohou tuto součást použít k tomu, aby svým webům a programům přidali možnosti upravovat kód HTML. Tato součást pro úpravy používá technologii COM (Component Object Model) společnosti Microsoft, která poskytuje služby pro úpravy, například základní formátování HTML, tabulky, funkce Znovu nebo Opakovat, vyhledávání a absolutní umístění.

Chcete-li zabránit webovým serverům v zónách Internet, Místní intranet nebo Důvěryhodné servery, aby pomocí skriptování součásti DHTML Editing Component získaly přístup k datům ve schránce systému Windows v aplikaci Internet Explorer 5 nebo 6, změňte příslušnou úroveň zabezpečení zóny na úroveň Vysoké nebo použijte Vlastní úroveň. Chcete-li použít Vlastní úroveň, použijte příslušnou metodu podle verze aplikace Internet Explorer.

Internet Explorer 5 a 6

 1. V okně Ovládací panely klepněte na položku Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 3. V části Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klepněte na zónu, v níž chcete webovým serverům zabránit v přístupu ke schránce.
 4. Klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
 5. V části Skriptování u položky Povolit operace vkládání prostřednictvím skriptů klepněte na přepínač Dotázat se nebo Zakázat.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud zapnete funkci Povolit operace vkládání prostřednictvím skriptů, zobrazí se vždy, když se webový server pokusí získat přístup ke schránce systému Windows pomocí součásti DHTML Editing Component, následující výstraha zabezpečení:
Internet Explorer
Chcete této stránce povolit vkládat informace ze schránky?
Správci mohou výchozí nastavení této funkce nastavit také pomocí zásad skupiny nebo pomocí sady IEAK (Internet Explorer Administration Kit).

Internet Explorer 4

Máte-li nainstalovanou součást DHTML Editing Component pro aplikaci Internet Explorer 4, můžete webovým serverům zabránit v přístupu k informacím ve schránce výběrem přepínače Dotázat se nebo Zakázat pro položku Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné v nastavení zabezpečení příslušné zóny. Pokud však tuto funkci vypnete, internetové nebo intranetové servery používající součásti ActiveX nemusí fungovat očekávaným způsobem.Webovým serverům v zónách Internet, Místní intranet nebo Důvěryhodné servery lze zabránit, aby získaly přístup k datům ve schránce systému Windows pomocí skriptování součásti DHTML Editing Component při použití aplikace Internet Explorer 4. Chcete-li to provést, použijte Vlastní úroveň zabezpečení:
 1. V okně Ovládací panely klepněte na položku Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 3. V části Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klepněte na zónu, v níž chcete webovým serverům zabránit v přístupu ke schránce.
 4. Klepněte na možnost Vlastní a potom na tlačítko Nastavení.
 5. Klepněte na přepínač Dotázat se nebo Zakázat u položky Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné a poté klepněte na tlačítko OK.
Odkazy
Další informace o součásti DHTML Editing Component naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
2.0 2.00 4.00 5.0 5.00
Vlastnosti

ID článku: 224993 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 5.6

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.5

 • kbhowto KB224993
Váš názor