INF: Seznam oprav obsažených v aktualizaci Service Pack 1 serveru SQL Server 7.0

Tento článek byl dříve publikován CZ225019
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam oprav a dalších různých vylepšení obsažených v aktualizaci Service Pack 1 pro Microsoft SQL Server 7.0 a Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0. Se žádostí o další informace se obraťte na svého poskytovatele služeb odborné pomoci.

Chcete-li prověřit, jakou aktualizaci Service Pack máte pro SQL Server nainstalovánu, zadejte v okně nástroje Query Analyzer následující příkaz:
SELECT @@version
Pokud je výsledkem tohoto dotazu hodnota 7.00.623, používáte SQL Server 7.0 bez aktualizace Service Pack. Hodnota 7.00.699 znamená aktualizaci Service Pack 1.

Rady a tipy popsané v těchto článcích jsou poskytovány pouze informativně. Pokud máte nainstalovaný aktuální software, nemusíte se jimi řídit.

Další informace o jednotlivých řešeních obsažených v aktualizaci Service Pack 1 pro Microsoft SQL Server 7.0 (sestavení 7.00.699) a Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 naleznete po klepnutí na odpovídající odkaz, nebo článek vyhledejte pomocí čísla Qxxxxxx ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Informace o stažení aktualizace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
232570 INF: Jak získat aktualizaci Service Pack 1 pro Microsoft SQL Server 7.0 a Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
Obsah souboru Readme.txt, který je součástí aktualizace Service Pack 1, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
232574 INF: Soubor Readme.txt pro aktualizaci SP1 serveru SQL Server 7.0
Další informace

Seznam oprav pro SQL Server a MSDE

sp sp1 oprava seznam
Vlastnosti

ID článku: 225019 - Poslední kontrola: 02/28/2014 16:55:35 - Revize: 3.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server OLAP Services

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfix kbsql700bug KB225019
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)