Jak zjistit, která verze aplikace Excel autorem sešitu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:225029
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek ukazuje, jak určit verzi aplikace Microsoft Excel napsali daného sešitu.
Další informace
Použití strukturované úložiště dat jsou uloženy v aplikaci Microsoft Excel. Zejména vytvoří datový proud nazvaný "Sešit" (dříve pouze "Book") uloží do obsahu, počínaje záznamem počáteční soubor (BOF). Tento záznam obsahuje užitečné atributy sešitu, jakož i verze. Následující kód jazyka Microsoft Visual C++ je ukázáno, jak otevřít soubor, si ji přečíst a vrátí číslo verze BOF na základě:
 1. Vytvoření nové aplikace konzoly Win32 v aplikaci Microsoft Developer Studio s názvem XlVer.
 2. Přidejte C++ (CPP) zdrojového souboru projektu a přidejte následující kód na zdrojový soubor:
    #include <windows.h>  #include <stdio.h>  int XLVersionThatWroteFile(char *filename) {   // Translate filename to Unicode   WCHAR wcFilename[1024];   int i = mbstowcs(wcFilename, filename, strlen(filename));   wcFilename[i] = 0;   // Open the document as an OLE compound document   IStorage *pStorage;   HRESULT hr;   hr = ::StgOpenStorage(wcFilename, NULL,         STGM_READ | STGM_SHARE_EXCLUSIVE, NULL, 0, &pStorage);   if(FAILED(hr)) return 0;   // Open the data-stream where Microsoft Excel stores the data   IStream *pStream;   hr = pStorage->OpenStream(L"Workbook", NULL,     STGM_READ | STGM_SHARE_EXCLUSIVE, 0, &pStream);   // If "Workbook" does not exist, try "Book"   if(FAILED(hr)) {     hr = pStorage->OpenStream(L"Book", NULL,       STGM_READ | STGM_SHARE_EXCLUSIVE, 0, &pStream);   }   if(FAILED(hr)) {     pStorage->Release();     return 0;   }   // Get rupBuild & rupYear   short rupBuild, rupYear;   LARGE_INTEGER off;   ULARGE_INTEGER newPos;   off.QuadPart = 8;   pStream->Seek(off, STREAM_SEEK_SET, &newPos);   DWORD bytesRead;   pStream->Read(&rupBuild, 2, &bytesRead);   pStream->Read(&rupYear, 2, &bytesRead);   // Let go of the IStorage pointer   pStorage->Release();   // Excel 8.0's rupyear = 1996   if(rupYear == 1996) return 8;   // Excel 9.0 comes after Excel 8.0...   if(rupYear > 1996) return 9;   // Excel 5.0's rupyear < 1994   if(     (rupYear < 1994) ||     // Excel 5.0 & 7.0 have rupYear=1994 for some versions...     (rupBuild == 2412) || (rupBuild == 3218) || (rupBuild == 3321)   ) return 5;   // All that's left is Excel 7.0   return 7;  }  void main(int argc, char **argv) {   if(argc != 2) {     printf("Usage: XLVER filename.xls");   }   else {     printf("Excel version = %d", XLVersionThatWroteFile(argv[1]));   }  }					
 3. Kompilace a potom najděte soubor s příponou XLS ve vašem počítači a spusťte program takto:

  XlVer.exe myfile.x
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

178605 How To Determine the Version of a Microsoft Excel Workbook

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 225029 - Poslední kontrola: 12/05/2015 13:50:30 - Revize: 4.5

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 5.0 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB225029 KbMtcs
Váš názor