Seznam chyb opravených v aktualizaci Service Pack 5

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:225037
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek je součástí jedné aktuální výpis čísla článku chyb, které byly opraveny v aktualizaci Service Pack 5 pro systém Windows NT 4.0.

Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Číslo předchází nadpis chyba oprava Microsoft Knowledge Base vyhledání článku o této chybě dotazu použít.

244974Seznam chyb opravených aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack 5 (část 2)
150734Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 1)
194834Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 2)
224793Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 3)
Nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition k chyby uvedené níže, řeší problémy popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

222970Seznam opravených Terminal Server Edition
Další informace o získání nejnovější aktualizace service pack pro Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
152734Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0
Další informace

Aktualizace 5

162401NWConv nelze přenést serveru NetWare 2 znaků
171307Jak zakázat vysílání SAP pro službu RPC
179553Porušení přístupu v PolEdit při definování povolené aplikací Windows
189832Telefonické připojení sítě generuje při Dr Watson volané VIA zástupce (DisableSavePassword aktivní)
190812Aktovka zboží nutno být synchronizované dvakrát
192266Založeny soketů podřízené procesy není zastaveno
192297Aplikace může dojde k porušení během soubor otevřít
192696Darovaná přihlášení jsou nelze obnovit na FPNW
193121Nelze se připojit k DFS listu Second čas, pokud server je serverem NetWare
193361MSGINA.DLL ani není obnovit přihlašování do systému Windows struktura
193763GetFileAttributes API může vrátit neplatné vratky kód
194078Datum systému odráží změny okamžitě
194749SP4 Periodické Access disku narušuje řízení spotřeby
194831SP4 Podílů clusteru musí být obnovit rozpoznat přidané podsložkám
194918XCOPY /D používá Universal Time, není místní čas k filtrování souborů
194962WINS Admin UI překrývá pole v zobrazení mapování dialogové při jsou nastavit možnosti adresy
195046XFOR: IStream::Stat () vrací E_NOTIMPL MCIS 2.0
195123Přístup na server DNS porušuje při vytvářen výčet zóny obsahující záznamy WKS zdrojů
195144Kopírování souborů s MIX LFN a SFN může vést k ztráta dat
195469STOP 0xEFFFFFFF výjimka servery OLE s více klientů
195508Nástroj zařízení ovládacím zablokuje při klepnutí profil hardwaru pro ovladač sběrnice I20
195540Windows NT 4.0 nerozpozná Iomega Clik ATAPI 40! Server 5.0
195541Velký počet připojení a odpojení na oddílu NTFS způsobuje paměť
195611Klient DNS není zkuste všem serverům v seznamu služby DNS
195640Povolení horizont rozdělit pomocí Poison reverzní způsobuje nesprávná RIP aktualizací
195725Zprostředkující ovladač způsobuje sítě STOP 0x0000001E v počítači MP
195733Odmítnutí služby aplikací pomocí RPC přes pojmenované kanály
195734WinNT 4.0 Post-Service Pack 4 hotfix kombinovaný do jednoho balíčku
195822Server odpoví klient PAP v jiném uzlu AppleTalk
195931Každá sada oprávnění čas zvětšuje velikost popisovače zabezpečení
195932Ignoruje rezervace DHCP Server Service Pack 4
196051Nadměrné opakovaných sítě při spuštění CSNW
196209WINS Replication nespustí naplánované na doba každý den
196217XADM: IS jejím ukončení s JET Reporting limitu místa na disku k vyřízení SFM
196270Paměť úniku Agent SNMP při dotazu
196330V vysokém Win32k.sys může vyskytnout STOP 0x0000001E
196389STOP 0x0000000A nebo STOP 0x00000050 v Ntoskrnl.exe
196432Výchozí hodnoty DNS SOA nejsou konfigurovatelné
196662Okno nastavení pro složky na ploše nezůstane zachováno.
196713Stop 0x0000000A v Nwlnkipx zdroj směrování Info > 18 bajty
196847"Stop 0xc000021e" instalace Service Pack 4 s LapLink nainstalované
196875Chyba při paměť EMS je nakonfigurováno pro MS-DOS aplikace v souboru PIF
197045CMAK nesprávně konfiguruje vlastní rastrový Sign-in
197084Nelze Access podílů serveru FPNW pomocí Client32 v2.5 - 3.02
197161SYSDIFF /INF používá desítkový formát pro hodnoty REG_DWORD
197217Nevracení paměti v msdtc.exe při správce prostředků XA
197253Úloha LPD způsobuje TCPSVCS přestat reagovat
197295WINDOWSNT selhání spuštění oddílu se spustí více než 4 GB
197377Nevracení paměti Pokud uložit velké souborů je zrušeno předčasně
197493Nesprávné potvrzení faxy odeslané Small Business Server
197517Při použití příkazu RasDial API dochází k nevracení úchyt
197565Windows NT 4.0 SP4 instalace Update není Winprint.dll
197632Fragmentace podregistru registru zájemci nadměrné velikosti
197811Nevracení paměti při používání XA TM a SQL Server/DTC
197812Růst potížích nebo poškození souboru protokolu DTC
197846Tisk více kopií stejné úlohy VIA LPD přerušené SP4
198406RIP verze 2 není inzerování trasy podsítě
198407Datové PROUDY nezpracovává uživatelské údaje správně
198541Změnit rezervace pomocí DHCPCMD IT převede na zápůjčky
198573k připojení 26 DDE systémem Windows 16bitové programy podpory
199101Rasman.exe způsobuje porušení použití Správce připojení
199909DNS může k dotazům po použití SP4 nereaguje
200848Zastavení 0xC000021a v systému Windows NT Server 4.0 Service Pack 4
201348Rozhraní WINSOCK Accept() vrátí chyba 10022
203745DHCP odsouhlasit nevytvoří není obnovení rezervace vně obory
208173Chyba: Duplicitní LUN 0 při povolené klíče registru LargeLuns
214429Stop 0xA NetBT.sys při zadávání DNS pro název NetBIOS
214460Adresářové služby pro NetWare (DSMN) se nezdaří někdy s chybou aplikace v Swsvc.exe (0xc0000005 - AV)
214544NSLOOKUP není převede záznam MX dotazy
214552XFOR: Protokolování MCIS 2.0 NNTP není zahrnout název diskusní články číst
214555RADIUS server selhání ověřování uživatelů v vzdálenou doménu
214563NET USE /d vrátí chyba 2404 po použití aktualizací Service Pack 4
214606Dr. Watson nevytvoří není vratky správném konec kód pro aplikace
214609Routemon.exe není správně nastavit možnost metrika
214624Při použití SPX STOP 0xA
214680Instalace clusteru Recogize není disk s větší 3 logické jednotky
214685Objekty CDONTS XFOR: Není vlákno Safe zhroucení vysokém
214802Text je vložit do odemknout dialogové Workstation umožňuje WINDOWSNT
214840Msv1_0 nesprávně umožňuje síťová připojení pro specifické účty
214864Selhání protokoly Exchange za použití systému Windows NT 4.0 SP4
215347Disk s větší 15 logické jednotky clusteru selže přejít online
215349Při adresy IP je odstraněn z počítače, přidruženého trasy může nelze načíst odstraněné
215367Nesprávná hodnota maska Access vrátí GetEffectiveRightsFromAcl() funkce API Win32
215376ControlService se nezdaří s 1053 (ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT)
216035Neplatné parametry FPNW způsobuje narušení přístupu v Lsass.exe a Usrmgr.exe
216048IMAP4 Uživatele nelze přijmout pošta a odesílatel přijme Message "Zamýšlený příjemce Mailbox je úplné"
216063DHCP MIB vrací nesprávné OID příkaz SNMP GetNext
216064Server clusteru je poškození Clusdb po výpadku napájení
216071SYSPREP: Nesprávné vypnutí listy zpráva v protokolu událostí
216091Vrátí GetHostByName() adresa IP rozhraní zakázáno
216160Jestliže zpráva obsahuje SKRYTÁ, SMTPSVC může odstranit text zprávy
216188Bezobslužná instalace s /E možnost instalace služby Pack4 neočekávaně selže
216303Nesprávné filtrování z některých Multicast rámce Ethernet NDIS
216329Server protokolu clusteru smetanová s popisovač zabezpečení chybné informace
216369Nelze vytvořit velkého počtu oborů DHCP
216376Stop 0xA Rdr.sys
216383Pokud neexistují jsou velké bloky volného může selhání přidělení paměti
216432Chyba: MSRPC Datagram v nekonečná smyčka při vytváření volání aktivace DCOM HPUX 9.x Server
216471Vylepšení NetBT pro připojení mezi počítači vícedomý
216538STOP 0x0000000A v NTOSKRNL v 801453ea
216540Programy uživatelského režimu nelze vyhradit bloky virtuální paměť
q2165851 C záznamy WINS jsou Tombstoned a jsou úklid z databáze
216678Jednotka DFS připojení nezobrazují v Průzkumníku Windows NT
216684Chybová zpráva: The System není plně nainstalována
216703Připojení LDAP WINDOWSNT zůstane otevřít po dotazu LDAP
216766Oprava: Windows NT 4.0 s SP4 způsobuje poškození dat v volání RPC
216779Služba DHCP Server může při AV Adminstrating místně nebo vzdáleně
216780Protokol DLC přestává přenos paketů
216867Poškozený uživatelské profily může způsobit nový místní výchozí být ztraceno
244974Seznam chyb opravených aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack 5 (část 2)
SP5 nt4sp5fixlist SBK OPK

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 225037 - Poslední kontrola: 12/05/2015 13:50:51 - Revize: 2.3

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbsbk KB225037 KbMtcs
Váš názor