Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přepínače příkazového řádku pro nástroj Instalační služba Microsoft Windows Installer

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:227091
Microsoft Windows XP verzi tohoto článku naleznete 314881.
Poznámka
Tento článek se týká systému Windows 2000. Podporu pro systém Windows 2000 končí na 13. července 2010.Windows 2000 End-of-Support Solution Center je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace v tématu Microsoft Support Lifecycle Policy.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Instalační služba Windows Installer spustitelný program, který interpretuje balíčky a nainstaluje produkty je msiexec.exe. Tento článek obsahuje seznam přepínačů příkazového řádku pro tento program. Msiexec.exe program nelze spustit bez určení alespoň jeden přepínač.
Další informace
Switch Parameters                Description--------------------------------------------------------------------------/i   Package|ProductCode            Installs or configures a                         product./f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                          p - Reinstalls a                         product only if a                          file is missing.                         o - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or if an                          older version of a file                         is installed.                         e - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or an equal                          or older version of a                          file is installed.                         d - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or a                          different                         version of a file is                         installed.                         c - Reinstalls a                         product if a file                          is missing or the stored                          checksum value does not                         match the calculated                         value.                         a - Forces all files to                         be reinstalled.                         u - Rewrites all                         required user-                         specific registry                          entries.                         m - Rewrites all                          required                         computer-specific                          registry entries.                         s - Overwrites all                          existing shortcuts.                         v - Runs from the source                         file and re-caches the                         local package./a  Package                   Administrative                         installation option.                         Installs a product on                          the network./x  Package|ProductCode             Uninstalls a product./j  [u|m]Package                 Advertises a product.   or [u|m]Package /t Transform List      The property values used   or[u|m]Package /g LanguageID         on the command line are                         ignored.                         u - Advertises a product                         to the current user.                          m - Advertises a product                         to all users.                          g - Language ID.                         t - Applies a transform                         list to an advertised                         package./l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                          file path and                         indicates the flags                          to be logged.                         i - Status messages.                         w - Non-fatal warnings.                         e - All error messages.                         a - Startup of actions.                         r - Action-specific                         records                         u - User requests.                         c - Initial User                         Interface (UI)                          parameters                         m - Out-of-memory.                          p - Terminal properties.                         v - Verbose output.                         + - Appends to the                         existing file.                               ! - Clears each line in                         the log file.                         "*" - Wildcard.                         Logs all information,                         but the use of the v                         option is not included.                         To include the v option,                         type "/l*v."/p  Patch/Package                Applies a patch. To                          apply a patch to an                          installed Administrator                         image, type the                          following options:                         /p [PatchPackage]                         /a [Package]/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.                         q , qn - No UI.                         qb - Basic UI.                         qr - Reduced UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                         installation.                         qf - Full UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                         installation.                         qn+ - No UI. However, a                          modal dialog box is                         displayed at the end of                         the installation.                         qb+ - Basic UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                          installation. If you                          cancel the installation,                          a modal dialog box is                          not displayed.                         qb- - Basic UI with no                         modal dialog boxes.                          The "/qb+-" switch                         is not a supported UI                          level./y  module                    Calls the system                         Application Programming                         Interface (API)                          DllRegisterServer, which                         registers modules that                         are typed on the                          command line (for                         example, "msiexec /y                         my_file.dll").                         This option is only used                          for registry information                         that cannot be added                          using the registry                          tables of the .msi file./z  module                    Calls the system API                          DllUnRegisterServer,                         to unregister modules                          that are typed on the                         command line (for                          example, "msiexec /z                          my_file.dll").                         This option is only used                          for registry information                          that cannot be removed                          using the registry                          tables of the .msi file.				
Odkazy
Další informace a příklady prosím tématu "Možnosti příkazového řádku" v nápovědě Instalační služba Windows Installer nebo navštivte následující web společnosti Microsoft:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 227091 - Poslední kontrola: 12/05/2015 13:59:37 - Revize: 3.5

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB227091 KbMtcs
Váš názor