Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Kumulativní balíček oprav hotfix (sestavení 4.00.3558.02) je k dispozici pro Správce identit Forefront 2010

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:2272389
Úvod
Kumulativní balíček oprav hotfix (sestavení 4.00.3558.02) je k dispozici pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010.

Tento kumulativní balíček oprav hotfix zahrnuje všechny předchozí opravy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Knowledge Base společnosti Microsoft (KB):
978864Aktualizovat balíček 1 pro Microsoft Forefront Správce identit (FIM) 2010

2028634Kumulativní balíček oprav hotfix (sestavení 4.0.3547.2) je k dispozici pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Opravný balíček opravy hotfix také řeší některé problémy a poskytuje funkce, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní báze Knowledge Base. Další informace o těchto funkcích a problémy naleznete v části "Další informace".
Řešení

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft.. Tato oprava hotfix je však určena pouze problém popsaný v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku.. Tato oprava hotfix může být dále testována.. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat..

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici".. Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix..

POZNÁMKA:Pokud dojde k další problémy nebo řešení potíží, je nutné, budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix.. Úplný seznam telefonních čísel služby Microsoft a podpoře nebo chcete-li vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:POZNÁMKA:Jazyky, pro které je k dispozici je oprava hotfix se zobrazí ve formuláři „Oprava Hotfix k dispozici stahování". Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk..

Požadavky

Správce identit Microsoft Forefront 2010, chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix nainstalovat, musíte mít.

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat..

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato kumulativní oprava hotfix nahrazuje následující kumulativní opravy hotfix:
2028634Kumulativní balíček oprav hotfix (sestavení 4.0.3547.2) je k dispozici pro Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů.. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time).. Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas.. Rozdíl mezi místním časem a UTC časemČasové pásmokarty vDatum a časpoložky v Ovládacích panelech.

Název souboruVerze souboru:Velikost souborudatumnajednou.
Fimaddinsextensionslp_x64_kb2272389.mspnelze použít4,358,14409. Září – 201013: 09
Fimaddinsextensionslp_x86_kb2272389.mspnelze použít3,478,01609. Září – 201012: 48
Fimaddinsextensions_x64_kb2272389.mspnelze použít3,051,52009. Září – 201013: 09
Fimaddinsextensions_x86_kb2272389.mspnelze použít2,570,24009. Září – 201012: 48
Fimcmbulkclient_x86_kb2272389.mspnelze použít2,256,38409. Září – 201012: 48
Fimcmclient_x64_kb2272389.mspnelze použít5,793,28009. Září – 201013: 09
Fimcmclient_x86_kb2272389.mspnelze použít5,127,68009. Září – 201012: 48
Fimcm_x64_kb2272389.mspnelze použít10,140,16009. Září – 201013: 09
Fimpcns_x64_kb2272389.mspnelze použít182,78409. Září – 201013: 09
Fimpcns_x86_kb2272389.mspnelze použít142,84809. Září – 201012: 48
Fimservicelp_x64_kb2272389.mspnelze použít4,605,44009. Září – 201013: 09
Fimservice_x64_kb2272389.mspnelze použít16,491,00809. Září – 201013: 09
Fimsyncservice_x64_kb2272389.mspnelze použít21,146,62409. Září – 201013: 09
Další informace

Pevné problémy, které se týkají správy certifikátů

Tento balíček oprav hotfix jsou opraveny následující problém:

Problém 1

Požadavků, které jsou službou online aktualizace nelze aktualizovat cílového atributu ve službě Active Directory v Certificate Management FIM 2010.

Funkce pevné a problémy, které se týkají správy pověření

Následující funkce a problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix:

Funkce

Funkce 1

Průvodce registrací obnovit heslo neumožňuje organizace obsahují odkaz na jejich data zásad. Tato oprava hotfix přidá oprava poskytovat funkce, ve které můžete vložit odkaz na zásady organizace dat a zobrazení tohoto odkazu podle pokynů Průvodce registrací obnovit heslo. Chcete-li tuto funkci, musíte nastavitPrivacyLinkHodnota registru (REG_SZ) po instalaci této opravy hotfix. Tato oprava je k dispozici v šablonách pro zásady skupiny 2010 Správce identit. Šablony zásad skupiny získáte na následujícím webu služby Stažení softwaru:

Problémy

Problém 1

Tato oprava hotfix umožňuje samoobslužné heslo obnovení registrace mezipaměť funkce pracovat správně.

Pokud je povolena funkce zápisu mezipaměti, budou mít uživatelé, kteří jsou registrovány pro obnovení hesla pravidelně kontrolovat, že je aktuální registrace. Chcete-li se výzva k registraci pro obnovení při každém přihlášení k systému Windows bude pokračovat uživatelů, kteří nejsou registrovány.


Problém 2:

Typ hodnoty registru CacheInterval a MaxOffset nastavena na REG_SZ do šablony zásad skupiny. Tato oprava hotfix řeší typu REG_DWORD. Tato oprava je k dispozici v šablonách pro zásady skupiny 2010 Správce identit. Šablony zásad skupiny získáte na následujícím webu služby Stažení softwaru:


Problém 3

Portál pro resetování hesla vrátí následující chybovou zprávu po obnovení služby IIS:
Došlo k neočekávané chybě..

Přidané funkce, která se vztahuje k zajišťování deklarovaná

V tomto balíčku opravy hotfix je přidána následující funkce:

Funkce 1

Tato oprava hotfix umožňuje odchozí synchronizace pravidlo používat tok obor, který využívá více než dva typy prostředků.

Dlouhodobý problém, který se vztahuje k běžné uživatelské rozhraní

Tento balíček oprav hotfix jsou opraveny následující problém:

Problém 1

Pokud existuje více než sedm UocListViews v jeden zdroj řízení zobrazení konfigurace (RCDC), UocListView vykreslení drátěný zobrazení namísto v grafickém zobrazení.

Pevné problémy a funkce, které se vztahují k modulu synchronizace

Následující funkce a problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix:

Funkce

Funkce 1

Opravy hotfix se zavádí nový klíč registru MinimalObjectLogging. Tímto způsobem méně informací protokolována, jestliže došlo k chybě během jednoho připojení.

Další informace o tomto klíči registru naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Funkce 2

Tato oprava hotfix zapíše chybová zpráva v protokolu událostí agenta řízení spuštění dostal pracovní chyby.


Funkce 3

Správa agent může mít několik oddílů. Agent správy služby Active Directory může mít například několik oddílů kde každé domény v doménové struktuře je oddíl. Po celý oddíl nevybrané, všechny dříve importované objekty jsou uloženy ve spojnici mezery. Úplný import na další oddíly, odstraní všechny objekty, které jsou v oddílu nevybrané.

Problémy

Problém 1

Ve výjimečných případech v případě, že je k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 Koš zobrazí kód chyby 0x80230309. Zobrazí se následující chybová zpráva o agent správy služby Active Directory:
Dimage označuje operace aktualizace nebo nahrazení. Ale obraz neexistuje.


Problém 2:

Dotaz služby WMI pro MIIS_RunHistory nevrátí žádný výsledek.


Problém 3

Extensible Connectivity Management Agent (ECMA) má CustomData vlastnost, která se používá k ukládání vodoznak pro delta. V případě, MA narazí na chybu zpět exportu není, vodoznak není potvrzena.

Opravy hotfix potvrdí vlastnost CustomData, i když dojde k chybě.


Problém 4

Pokud je posledním členem přípravu k exportu, a multi určený atribut generuje chybu “ atribut nebyl nalezen. ” K této chybě dochází při spuštění modulu synchronizace, import, který přináší do nového člena namísto vývoz podle očekávání.


Problém 5

Atribut priority nefunguje podle očekávání s deklarativní vytváření a správa agenta služby FIM.

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících operací po instalaci této opravy hotfix:
  • Při úplné synchronizaci spustit pouze na Active Directory Management Agent (MA), která má vyšší prioritu než FIM MA.
  • Náhled potvrzení u propojených objektů CS chybný Metaverse objektů lze spustit pouze v MA, která má vyšší prioritu než FIM MA.Problém 6

Pokud vytvoříte novou poštovní schránku pomocí metody CreateMailbox v ExchangeUtils, může dojít exportu změna není zpět na atributu nTSecurityDescriptor.

Tato oprava hotfix řeší normalizace tohoto atributu.


Problém 7

Ve výjimečných případech může dojít modul Synchronizace s atributem multi určený člen.


Problém 8

Pokud změníte typ objektu při vytváření skriptů, zobrazí se následující chybová zpráva:
Dimage má jinou ukotvení nebo primární objektu třídy z co je zobrazeno na hologram.


Problém 9

Při spuštění hmotnostní v neočekávané pořadí a velmi posledního člena ze skupiny odebrat, na odkaz, s více hodnotami multi určený atribut, jako je například člen skupiny zobrazí chyba “ 0x80070057 (parametr je nesprávný.) ”.


Problém 10

Ve výjimečných případech může dojít synchronizační modul během synchronizace delta.

Pevné problémy, které se vztahují k modulu pracovního postupu

Problém 1

Při změně dynamické skupiny v roce 2010 FIM trvá změny se projeví až po dlouhou dobu. Tato oprava hotfix zvyšuje výkon při provádění těchto změn.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2272389 - Poslední kontrola: 11/11/2010 02:34:00 - Revize: 2.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbbug kbmt KB2272389 KbMtcs
Váš názor
tomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("