Dynamické svazky nejsou v textové části instalace a v Konzole pro zotavení zobrazované správně

Tento článek byl dříve publikován CZ227364
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o opravu nespustitelného systému Windows 2000 pomocí Konzoly pro zotavení a v průběhu textové části instalace systému Windows 2000 nezobrazují dynamické disky přesné informace o velikosti či úplný seznam svazků tvořících dynamický disk. Není také nijak vizuálně označeno, jestli je svazek dynamický nebo běžný.

Poznámka: Odstraněním či přeformátováním svazku dynamického disku pomocí příkazů DISKPART či FORMAT v Konzole pro zotavení či v průběhu textové části instalace systému Windows 2000 může dojít k trvalé ztrátě dat.
Příčina
Systém Windows 2000 v průběhu instalace plně nepodporuje svazky dynamických disků. Instalační program pouze rozpoznává oddíly dynamických disků, které jsou pevně propojené. Pevně propojené oddíly jsou vytvořeny při inovaci běžného disku na dynamický a daný běžný disk obsahoval primární či logické jednotky. Každý z těchto stávajících oddílů si zachovává původní položku v tabulce oddílů (typ 42 pro primární a typ 05 pro rozšířené oddíly), a to i po inovaci disku na dynamický. Položky v tabulce oddílů pro tyto speciální pevně propojené oddíly umožňují instalačnímu programu rozpoznat je jako platné oddíly pro instalaci.

Čisté dynamické oddíly (neobsahující žádné pevně propojené oddíly) mají pouze jedinou položku v tabulce oddílů (typ 42), která definuje celý disk. Dynamické disky obsahují informace o vlastní konfiguraci svazků v databázi umístěné na konci každého dynamického disku ve speciální privátní oblasti o velikosti 1 MB. Svazky obsažené na čistých dynamických discích jsou pouze volně propojené a jejich písmena jednotek jsou zobrazována až po dokončení instalace. Instalační program zobrazuje pouze jediné písmeno pro celou jednotku (obvykle písmeno přiřazené prvnímu volně propojenému svazku), i když obsahuje více svazků. Na tento typ dynamického disku proto není možné provést čistou instalaci bez poškození jeho svazků.
Řešení
Poznamenejte a uložte si informace o všech dynamických discích a svazcích, které obsahují, včetně poznámky, které svazky jsou propojené pevně. Jedinečně pojmenujte své svazky, aby je bylo možné identifikovat při případné opravě či v textové části instalace. Neodstraňujte žádné z těchto dynamických svazků, pokud je nechcete odstranit všechny.
Prohlášení
Spolecnost Microsoft potvrdila, že toto je problém týkající se produktu Microsoft, které jsou vyjmenovány v sekci "Týká se" tohoto clánku.
Další informace
Následující příklady představují některé ze zavádějících informací týkajících se dynamických svazků, které se mohou zobrazit v textové části instalace:
 • Dynamické disky obsahující více dynamických svazků vytvořených až po inovaci z běžného disku:

  Je zobrazený pouze první svazek. Jeho velikost odpovídá celkové velikosti disku, na kterém se nachází. Odstraněním tohoto svazku dojde k odstranění všech dynamických svazků na disku.
 • Systémový/spouštěcí disk je dynamický:

  Velikost systémového či spouštěcího svazku je zobrazená správně, ale odstranění nebo přeinstalace na libovolný ze svazků na tomto disku může způsobit, že celý disk bude nečitelný.
 • Dynamický disk s jedním svazkem vytvořeným před inovací na dynamický a dalšími svazky vytvořenými po inovaci:

  Velikost prvního svazku se v textové části instalace zobrazuje správně. Zobrazená velikost druhého svazku je ve skutečnosti velikost celého zbytku disku, i když tak veliký být nemusí. Nejsou zobrazené žádné další dynamické svazky a v případě odstranění druhého svazku by byly odebrány. Odstranění jakýchkoli svazků z libovolného dynamického disku může mít za následek ztrátu dat na dalších svazcích.
 • Členský disk dynamického zrcadleného, prokládaného, rozloženého svazku či svazku RAID-5:

  Tyto svazky mohou mít stejná písmena jednotek jako ostatní členské disky svazku, ale nejsou označené jako členské disky těchto typů svazků. Odstraněním členského disku mohou být v závislosti na typu svazku ostatní disky nepoužitelné. Jednotlivé členské disky jsou zobrazené stejně jako je popsáno v prvních třech příkladech.
Poznámka: Jediné dynamické svazky, na které je možné nainstalovat systém Windows 2000, jsou ty, které byly vytvořené na běžném disku před jeho inovací na dynamický. Tyto svazky je ovšem v textové části instalace složité identifikovat. Proto byste si měli tyto svazky před instalací poznamenat. Svazky, které nejsou rozložené na celém disku, byly obvykle vytvořené na běžných discích a zachovávají si své pevně propojené oddíly (oddíly, které mají platné položky v tabulce oddílů hlavního spouštěcího záznamu).

Další informace o tom, jak systém Windows 2000 zobrazuje a přiřazuje v průběhu instalace písmena jednotek, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
234048Jak systém Windows 2000 přiřazuje, rezervuje a spravuje písmena jednotek
ldm veritas integrace
Vlastnosti

ID článku: 227364 - Poslední kontrola: 01/31/2014 18:56:33 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbsetup kbprb kbdiskmemory KB227364
Váš názor