Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyba: SQL 7.0 Desktop Edition nainstalovat na Windows 98 způsobuje "předpokladu nelze soubor:..Řádek \SRC\SQLSSPI.C: 119 "

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:229608
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
CHYBA Č: 55333 (SQLBUG_70)

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Instalace SQL Server 7.0 pokrývá několik fází například registrace produktu určující umístění programů, kopírování, souborů a různé obrazovky zprávy informující, jaké součásti jsou instalován a konfigurován. Proces instalace může dosáhnout bodu: "Připojení k serveru..." a stop reagovat. Stiskněte klávesy CTRL-ALT-DELETE dojde k této zprávě:
Edition plochy (není reagovat).
Pokud úkol zastavena a počítač restartován, instalace zdánlivě dokončení od skupiny program SQL Server 7.0 může být přítomen.

Poté se pokusíte připojit pomocí nástroje klienta například SQL Enterprise Manager nebo Query Analyzer, zobrazí se následující chyba:
Microsoft visual c++ runtime library
Vyhodnocení výrazu selhala
Program: C;\Windows\MMC.EXE
Soubor:..\SRC\SQLSSPI.C
Řádek: 119
Výraz: počet
Informace o programu může způsobit jak poruchy výrazu viz dokumentace C++ Vision na Assert.
(Stiskněte opakování ladění JIT aplikace musí být povoleno
{Opakování} {Přerušit} {Ignorovat}
Souboru protokolu chyb serveru SQL umístěn v adresáři C:\MSSQL7\LOG\ERRORLOG může mít následující řádky:
ods   Error: 17826, Severity: 18, State: 1ods   Could not set up ListenOn connection 'SERVERNAME'..ods   Operating system error 1747., The authentication service is unknown.				
může soubor protokolu instalace serveru SQL Server 7.0 je umístěn v adresáři C:\WINDOWS\SQLSTP.LOG končit následující řádky:
11:56:49 Desktop override enabled.11:56:50 SetNewPath returned: 301011:56:50 Path successfully updated.11:56:51 C:\MSSQL7\binn\cnfgsvr.exe -Silent 2 -NoSampleDB 0 -SQLPath "C:\MSSQL7\" -SQLDataPath "C:\MSSQL7\" -SortID 52 -LCIDCompStyle "1033-196609" -HWND 1164 -User sa -Pwd				
obvykle SQLSTP.log soubor by měl mít mnoho více řádků za poslední řádek v předchozím příkladu.

Navíc může soubor protokolu konfigurace instalace SQL Server 7.0 je umístěn v adresáři C:\MSSQL7\INSTALL\CNFGSVR.OUT končit následující řádky:
Spuštění služby...
Připojení k serveru...
Ovladač = {sql server}; server = název_počítače; UID = sa; PWD =; databáze = předlohy
Soubor CNFGSVR.out obvykle by měl mít mnoho více řádků za poslední řádek v předchozím příkladu.
Příčina
Spuštění instalačního programu SQL Server 7.0 na počítači se systémem Windows 98, který nemá NOT "Client pro MS sítě" jako "Primary Network Logon".
Jak potíže obejít
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


V systému Windows 98 je výchozí nastavení vlastnosti sítě pro primární přihlášení "Rodinné přihlašování", to platí zejména pokud ne, síťové karty INSTALLED. Následkem toho mohou "Rodinné přihlašování" ovlivňovat nainstalovat SQL Server 7.0. Chcete-li správné chyby použijte následující:
 1. SQL Server 7.0 odinstalovat z ikony programu Microsoft SQL Server 7.0 nebo pomocí ikony grafem.@je ovládacím. Pokud se to nezdaří potom ručně však odstranit adresář MSSQL7 a odeberte následující klíče registru, pokud existují:
  1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server 7.0
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLServerAgent
  2. Přejděte do Ovládacího panelu a poklepejte na sítě. Klepněte na kartu Konfigurace a zkontrolujte, pokud je k dispozici v panelu vlastností sítě "Client pro MS sítě". Pokud bude, nastavena na hodnotu "Primary Network Logon", restartujte počítač a znovu nainstalovat SQL Server 7.0.
  3. Pokud "Client pro MS sítě" není k dispozici, klepněte na tlačítko ADD, zvolte "Client", vyberte Microsoft a zvýraznit "Client pro MS sítě". Další klepněte na tlačítko OK a potom restartujte počítač. Pokud budete vyzváni pro síťovou kartu a žádná karta existuje, zrušit mimo okno a pokračujte na další odstavec v tomto článku. Vyhnuli potížím budoucí přihlášení, přesvědčte se, zda prozkoumal vlastnosti "Client pro MS sítě". Přesvědčte, že není zaškrtnuto políčko "Protokolu do domény Windows NT" Poznámka: Zkontrolujte, zda je mít na disku CD-ROM Windows 98 k dispozici, protože může dojít v řádku pro něj.
  4. Přejděte k Počítači a potom zaškrtnutí zobrazíte, pokud je přítomen "Dial up Networking". Pokud není zadán, otevřete ovládací panel a zvolte ikonu Přidat nebo odebrat programy. Přejděte na kartu Instalace systému Windows, zvýrazněte políčko komunikace a stiskněte tlačítko Podrobnosti. Vyberte "Dial up Networking" a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Vyberte ikonu Síť v Ovládacích panelech. Vyberte kartu Konfigurace a zvolte „ Client pro MS sítě"jako primární Network Logon. Vyhnuli potížím budoucí přihlášení zkontrolovat vlastnosti pro "Client pro MS sítě" a ujistěte se, zda není zaškrtnuto políčko "Protokolu do domény Windows NT". Další restartujte počítač. Poznámka: Zkontrolujte, zda je mít na disku CD-ROM Windows 98 užitečný, protože řádku pro ni může dojít.
  6. Přeinstalujte SQL Server 7.0.
  Po instalaci SQL 7.0 "Primary Network Logon" může být změněn z "Klienti pro sítě Microsoft", na „ rodina přihlášení"v případě potřeby však musí zůstat"Klienti pro sítě Microsoft"jako součásti sítě.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
Tento problém také ovlivňuje SQL Server 2000 Personal Edition a Desktop Engine v Původní vydání systému Windows 98, ale neovlivní počítačů, které používají systém Windows 98 Druhé vydání. Příznaky tohoto problému na serveru SQL Server 2000 jsou mírně odlišné. Následují zprávy Pokud tento problém vyskytují by naleznete v systému a soubory protokolu.

Pokud instalace dosáhne bodu, počítač přestane reagovat a zobrazí zprávu:
Setup is starting and installing your chosen configuration...					
potom by měl zkontrolujte zda klienta pro sítě MS chybí nebo není nastavena jako Primární Network Logon.

Níže je příklad z konec souboru SQLSTP.log při tento problém je vyskytují je:
22:00:29 End Action  ProcessAfterDataMove22:00:29 Begin Action BuildServer:22:00:29 Begin Action: CreateRegistrySetSQL22:00:29 End Action: CreateRegistrySetSQL22:00:29 Begin Action: RegWriteSetupEntry22:00:29 End Action: RegWriteSetupEntry22:00:29 Begin Action: CreateSer22:00:29 End Action: CreateSer22:00:29 Begin Action: SkuIt22:00:29 End Action: SkuIt22:00:30 Begin Action: UpdateSystemPath22:00:30 SetNewPath returned: 301022:00:30 Path successfully updated.22:00:30 End Action: UpdateSystemPath22:00:31 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINDOWS\sqlstp.log" -I MSSQLSERVER -V 1 -M 0 -Q "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" -H 680 -U sa -P ###############################################################################Starting Service ...SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS-m -Q -T4022 -T3659Connecting to Server ...driver={sql server};server= COMPUTERSNAME;UID=sa;PWD=;database=master					
Můžete také potvrzení Pokud tento problém vyskytují prověřením souboru protokolu chyby SQL zobrazíte, pokud je podobný tomuto příkladu:
2000-08-15 22:00:33.75 server  Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86) 	Aug 6 2000 00:57:48 	Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation	Personal Edition on Windows 4.10 (Build 1998: )2000-08-15 22:00:33.97 server  Copyright (C) 1988-2000 Microsoft Corporation.2000-08-15 22:00:34.01 server  All rights reserved.2000-08-15 22:00:34.04 server  Server Process ID is -144609.2000-08-15 22:00:34.07 server  Logging SQL Server messages in file 'C:\SQL Server\MSSQL\log\ERRORLOG'.2000-08-15 22:00:34.19 server  SQL Server is starting at priority class 'normal'(1 CPU detected).2000-08-15 22:00:34.60 server  User Mode Scheduler configured for thread processing2000-08-15 22:00:34.71 server  Using dynamic lock allocation. [500] Lock Blocks, [1000] Lock Owner Blocks2000-08-15 22:00:35.13 spid3   Warning ******************2000-08-15 22:00:35.16 spid3   SQL Server started in single user mode. Updates allowed to system catalogs.2000-08-15 22:00:35.25 spid3   Starting up database 'master'.2000-08-15 22:00:36.88 spid3   Server name is COMPUTERSNAME.2000-08-15 22:00:36.93 spid3   Skipping startup of clean database id 42000-08-15 22:00:36.97 spid3   Skipping startup of clean database id 52000-08-15 22:00:37.00 spid3   Skipping startup of clean database id 62000-08-15 22:00:37.06 server  Using 'SSNETLIB.DLL' version '8.0.194'.2000-08-15 22:00:38.11 spid5   Clearing tempdb database.2000-08-15 22:00:38.28 server  Could not set up Net-Library 'SSNETLIB'.2000-08-15 22:00:38.35 server  Operating system error -1073723998: kaŒ.2000-08-15 22:00:38.44 server  Unable to load any netlibs.2000-08-15 22:00:38.53 server  SQL Server could not spawn FRunCM thread.					
Konečné způsobem, který odhalí Toto je právě zjistila problém je, pokud se zobrazí následující chybová zpráva:
Microsoft visual c++ runtime library
Vyhodnocení výrazu selhala
Program: C;\Windows\MMC.EXE
Soubor:.q:\SPHINX\NETLIBS\nt\ssock\src\sqlsspi.c
Řádek: 124
Výraz: počet
Informace o jak program může způsobit selhání výrazu v tématu dokumentace Vision C++ na nepodmíněných výrazů
(Stiskněte opakování ladění JIT aplikace musí být povoleno)
zmrazení uzamčení zablokuje froze

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 229608 - Poslední kontrola: 01/29/2014 19:35:21 - Revize: 3.2

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbpending KB229608 KbMtcs
Váš názor