Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Nalezení správné cesty k souboru Mapisvc.inf v aplikaci Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:229700
Souhrn
Microsoft Outlook zpřístupňuje funkce FGetComponentPath v souboru mapistub.dll, který pomáhá vyhledat cestu k souboru Mapisvc.inf. Tento článek popisuje jak najít cestu k souboru Mapisvc.Inf pomocí ukázkový kód v části "Další informace".

Před aplikaci Outlook 2000 souboru Mapisvc.INF byl vždy nainstalován v adresáři systému jako vrácené funkcí Win32 API GetSystemDirectory.
Další informace
Poznámka: Následující ukázka kódu je zpětně kompatibilní s všechny předchozí verze aplikace Outlook. Následující ukázka kódu najde cestu k souboru Mapisvc.inf, zda existuje soubor Mapisvc.inf nebo není v adresáři systému.
typedef BOOL (STDAPICALLTYPE FGETCOMPONENTPATH)(LPSTR szComponent, LPSTR szQualifier, LPSTR szDllPath, DWORD cchBufferSize, BOOL fInstall);typedef FGETCOMPONENTPATH FAR * LPFGETCOMPONENTPATH;  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Function name  : InitMAPIDir// Description   : For Outlook 2000 compliance. This will get the correct path to the//         : MAPISVC.INF file.// Return type   : void // Argument     : LPSTR szMAPIDir - Buffer to hold the path to the MAPISVC file.//         : ULONG cchINIFileName - size of szMAPIDirvoid InitMAPIDir(LPSTR szINIFileName, ULONG cchINIFileName){  UINT uiRet = 0;  CHAR szSystemDir[MAX_PATH+1] = {0};  // Get the system directory path  // (mapistub.dll and mapi32.dll reside here)  uiRet = GetSystemDirectoryA(szSystemDir, MAX_PATH);  if(uiRet > 0)  {    HRESULT hRes = S_OK;    CHAR szDLLPath[MAX_PATH+1] = {0};    hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",       szSystemDir, "mapistub.dll");    if(SUCCEEDED(hRes))    {      LPFGETCOMPONENTPATH pfnFGetComponentPath = NULL;      HMODULE hmodStub = 0;      HMODULE hmodMapi32 = 0;      // Load mapistub.dll      hmodStub = LoadLibraryA(szDLLPath);      if(hmodStub)      {          // Get the address of FGetComponentPath from the mapistub        pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(          hmodStub, "FGetComponentPath");      }      // If we didn't get the address of FGetComponentPath      // try mapi32.dll      if(!pfnFGetComponentPath)      {        hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",           szSystemDir, "mapi32.dll");        if(SUCCEEDED(hRes))        {          // Load mapi32.dll          hmodMapi32 = LoadLibraryA(szDLLPath);          if(hmodMapi32)          {            // Get the address of FGetComponentPath from mapi32            pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(              hmodMapi32, "FGetComponentPath");          }        }      }      BOOL bRet = FALSE;      if(pfnFGetComponentPath)      {        // Now that we have the address of FGetComponentPath        // Let's call it with the GUID for mapisvc.inf        bRet = pfnFGetComponentPath(          "{473FF9A0-D659-11D1-A4B2-006008AF820E}",          NULL, szINIFileName, cchINIFileName, TRUE);       }      // If FGetComponentPath returns FALSE or if      // it returned nothing, or if we never found an      // address of FGetComponentPath, then      // just default to the system directory      if(!bRet || szINIFileName[0] == '\0')      {        hRes = StringCchPrintfA(szINIFileName, cchINIFileName,          "%s\\%s", szSystemDir, "mapisvc.inf");      }      if(hmodMapi32)        FreeLibrary(hmodMapi32);      if(hmodStub)        FreeLibrary(hmodStub);    }  }}
Aplikace Outlook 2000 OL2000 OL2K Outlook2000 MAPISVC.INF IMsgServiceAdmin kbGrpMsg kbMsg kbMAPI kbMAPI100 kbOutlook97 kbOutlook98

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 229700 – Letzte Überarbeitung: 08/25/2005 20:11:02 – Revision: 5.4

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Messaging Application Programming Interface

 • kbmt kbfaq kbhowto kbmsg KB229700 KbMtcs
Feedback
script" src="https://c.microsoft.com/ms.js"> html>