Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odebrání osamocených domén ze služby Active Directory

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Při snížení úrovně posledního řadiče domény obvykle správce v nástroji DCPromo vybere možnost This server is the last domain controller in the domain (Tento server je posledním řadičem domény), což způsobí odebrání metadat domény ze služby Active Directory. Tento článek popisuje, jak odebrat metadata domény ze služby Active Directory v případě, že tento postup nebyl použit nebo byly všechny řadiče domény odpojeny bez předchozího snížení úrovně.UPOZORNĚNÍ: Před ručním odebráním metadat domény musí správce ověřit, zda po snížení úrovně posledního řadiče domény došlo k replikaci. Nesprávné použití nástroje NTDSUTIL může vést k částečné nebo úplné ztrátě funkcí služby Active Directory.

zpět na začátek

Odebrání osamocených domén ze služby Active Directory

 1. Zjistěte, který řadič domény plní roli hlavního serveru pro pojmenování domén ve schématu FSMO. Server s touto rolí zjistíte takto:
  1. V nabídce Nástroje pro správu spusťte modul snap-in Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory konzoly MMC (Microsoft Management Console).
  2. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na kořenový uzel s názvem Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory a pak vyberte příkaz Hlavní operační server.
  3. Řadič domény, který aktuálně plní tuto roli, je uveden v rámečku hlavního operačního serveru.POZNÁMKA: Pokud nedávno došlo ke změně, nemusely ji zatím z důvodu replikace obdržet všechny počítače.

   Další informace o rolích FSMO naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   197132 Role FSMO ve službě Active Directory systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Zkontrolujte, zda byla snížena úroveň všech serverů pro danou doménu.
 3. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Příkazový řádek.
 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz: ntdsutil.
 5. Zadejte příkaz metadata cleanup a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Zadejte příkaz connections a pak stiskněte klávesu ENTER. Tato nabídka umožňuje připojení ke konkrétnímu serveru, na kterém budou provedeny změny. Pokud aktuálně přihlášený uživatel není členem skupiny Enterprise Admins, lze před připojení zadat jiná pověření, která chcete použít. Pověření můžete zadat pomocí příkazu set creds název_domény uživatelské_jméno heslo . Pak stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li použít prázdné heslo, zadejte jako parametr hesla výraz null.
 7. Zadejte příkaz connect to server Název_serveru (kde Název_serveru je název řadiče domény, kterému chcete přiřadit roli hlavního názvového serveru domény FSMO) a potom stiskněte klávesu ENTER. Mělo by se zobrazit potvrzení o úspěšném navázání připojení. Dojde-li k chybě, ověřte, zda je k dispozici řadič domény použitý k vytvoření připojení a zda zadaná pověření mají na daném serveru oprávnění správce.
 8. Zadejte příkaz quit a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se nabídka Metadata Cleanup (Vyčištění metadat).
 9. Zadejte příkaz select operation target a stiskněte klávesu ENTER.
 10. Zadejte příkaz list domains a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam domén v doménové struktuře spolu s přiřazenými čísly.
 11. Zadejte příkaz select domain číslo a stiskněte klávesu ENTER (hodnota číslo je číslo přiřazené k doméně, kterou chcete odebrat).
 12. Zadejte příkaz quit a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se nabídka Metadata Cleanup (Vyčištění metadat).
 13. Zadejte příkaz remove selected domain a stiskněte klávesu ENTER. Mělo by se zobrazit potvrzení o úspěšném odebrání. Pokud dojde k chybě, vyhledejte informace o konkrétních chybových zprávách v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
 14. Zadáním příkazu quit v jednotlivých nabídkách ukončete nástroj NTDSUTIL. Mělo by se zobrazit potvrzení o úspěšném odpojení.

zpět na začátek


Odkazy
Další informace o nástroji NTDSUTIL naleznete v dokumentaci nástrojů podpory, která se nachází na disku CD systému Windows 2000 ve složce Support\Reskit. Soubory nápovědy, které jsou součástí sady Microsoft Windows 2000 Resource Kit, obsahují odkaz Books Online (Knihy online). Klepnutím na tento odkaz můžete získat podrobnější informace o nástroji NTDSUTIL.

Další informace o odebrání řadičů domény z domény, kterou chcete odstranit, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216498 Odebrání dat z adresáře služby Active Directory po neúspěšném snížení úrovně řadiče domény


zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 230306 - Poslední kontrola: 02/21/2008 14:02:45 - Revize: 2.7

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)

 • kbenv kbhowtomaster KB230306
Váš názor