INFORMACE: Visual Studio 6.0 s aktualizací SP3 Readme: část 4 - Visual C++

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:230727
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento soubor Readme obsahuje soubor aktualizované informace o celé sady Microsoft Visual Studio vývojářských nástrojů. Pokud je aktualizace service pack pro sadu Core stáhli z Internetu, ne všechny části tohoto souboru se vztahuje na aktualizace, které jste obdrželi. Pevné problémy, které jsou vhodné pro základní, jsou soubory ke stažení uvedených v části Visual Studio plus oddíly pro produkty, aktualizovány pomocí vaší základní stáhnout.

Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3 Readme obsahuje následující části:

ČÁST 1: Přehled a instalace

ČÁST 2: Aplikace Visual Studio

ČÁST 3: Visual Basic

ČÁST 4: Visual C++

ČÁST 5: Visual FoxPro

ČÁST 6: Visual InterDev

ČÁST 7: Visual J ++

ČÁST 8: Visual SourceSafe.

ČÁST 9: Verze souboru

Nejnovější informace produktu naleznete na serveru WWW Visual Studio:

http://msdn.microsoft.com/vstudio

Nejnovější aktualizace produktů naleznete na serveru Highlights Visual Studio podpory:

http://support.microsoft.com/support/vstudio

Prosím naleznete v části odkazy níže Další informace o jiných částí tohoto souboru readme.
Další informace

Aplikace Microsoft Visual C++

Následuje souhrn Visual C++ potíže vyřešeny s aktualizací Service Pack 3, uspořádány podle ke kategorii problém a aktualizace service pack a seznam známých problémů. Naleznete uvedených článcích znalostní báze Knowledge Base další podrobnosti.

Sada Windows CE a Visual Studio 6.0 Service Pack 3

Visual Studio Service Pack 3 přepíše určitých součástí Visual C++ 6.0, které jsou změněny při instalaci sady nástrojů Microsoft Windows CE pro Visual C++ 6.0. To znamená, že nelze spustit sadu nástrojů Windows CE pro Visual C++ 6.0 s aktualizací Service Pack 3 v počítači nainstalován. Všimněte si také, aktualizace Service Pack 3 nezahrnuje odinstalování. Pokud nainstalujete aktualizaci Service Pack 3 a pak chcete spustit sadu nástrojů Windows CE pro aplikaci Visual C++, musíte odstranit pomocí odinstalačního programu Visual C++ 6.0 Visual C++ 6.0 a Visual C++ 6.0 a sadu nástrojů Windows CE znovu pro aplikaci Visual C++. Budoucí verze sady nástrojů Windows CE pro aplikaci Visual C++ zaměří této neslučitelnosti s Visual Studio 6.0 Service Pack 3.

Problémy ATL

Instalace aktualizace Service Pack 3 v systému Windows 2000 Beta 3

Informace o instalaci aplikace Visual Studio 6.0 Service Pack 3 v systému Windows 2000 Beta 3 naleznete v tématu Instalace aktualizace Service Pack 3 v systému Windows 2000 dále v tomto článku.

Opravy ATL

Byly opraveny následující problémy ATL:

 • 190531Selhání při předávání operátor delete (ATL přepsána) nebo volné funkci ukazatel hodnotu NULL.
 • 191626CComVariant > a < operátory způsobit chyby LNK2001.
 • 194180Porušení přístupu při rušení registrace ATL DLL nebo EXE vybaven verzi Visual C++ 6.0 v počítači s Visual C++ 6.0 atl.dll aplikace nainstalována.
 • 198019Některé ovládací prvky ATL není velikost správně.
 • Registering an ATL server with a long pathname failed.
 • 217182Popisy nebyly přidány do registru při použití makra DECLARE_REGISTRY().
 • 218829CComEnumImpl<>::Skip() nebyla správně zpracovat přetečení.
 • 222613„ "m_mov": nedeklarovaný identifikátor "Chyba S alfa projektu
 • 223165GetIDsOfNames () vrací DISP_E_UNKNOWNNAME pro pojmenované argumenty.

Kompilátor, Linker/Build problémy

Byly opraveny následující problémy, sestavení:
 • 187280Nesprávná verze cvtres.exe, v linker používán k převodu souborů prostředků do COFF formátu, způsobila některé prostředky více jazyk chcete znemožnit její aplikace.
 • 192539Přítele << operátor by kompilace, není-li definována mimo třídu.
 • 194615Projekt odstraní předkompilovaný záhlaví vytvořené podle jiné projektu.
 • 195376Při kompilaci s /og a /oa nebo /og a /ow, může být kód nesprávně optimalizována kvůli ignorování měřítka v indirection. Například:
  mov     esi,dword ptr [ecx+edx*4]mov     ecx,dword ptr [ecx+edx]					
  bylo nesprávně optimalizováno takto:
  mov     esi,dword ptr [ecx+edx*4]mov     ecx,esi  // error, because we were actually trying            // to load from a different address.					
 • 199736Omezení kompilátoru zabráněno kompilace kódu s více než 58 dvojice vnořených závorek. S aktualizací SP3 kompilátor nyní podporuje až 256 úrovní vnoření.
 • 205681Použití ++ operátoru v příkaz return vyrobené porušení přístupu při byl kód zkompilován s /Od.
 • 216181V některých případech kompilace s /og generovány nesprávný kód způsobující zásobníku rámečku zkopírovat dříve, než obsah zásobníku byly zcela nastavit.
 • 216720Při optimalizaci rychlosti, kompilátor vytvoří nesprávný kód bitové nebo operaci na logické typu příčinou zkompilované aplikace selhat, poškodit data nebo jinak misbehave.
 • 216727Kompilátor generuje chybné initializations pro const int proměnné, která byla inicializována s hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou.
 • 216715Chybný kód generace nebo vnitřní chyba kompilátoru použijete všechny tyto podmínky:
  1. Levé a pravé strany dvojtečka v unární (?:) operátor náležejí typu třídy.
  2. Na pravé straně je převoditelné na levou stranu formou uživatelem definovaný převod operátor.
  3. Na levé straně nemá žádný konstruktor, který přijímá objektu třídy, zadané na pravé straně.
 • 216716Kompilátor někdy nevytvořil přemístění opravu pro adresu funkce Pokud deklaraci a inicializovat proměnné z definice typu ukazatele na-funkce pomocí definice typu definice funkce.
 • 216718V některých případech vyrobené kompilace s /Zi a /Yc C1001 vnitřní chyba kompilátoru.
 • 216722Používání ukazatele funkci jako argument šablony třídy a následným voláním funkce, jak je znázorněno v následujícím příkladu vyrobených chyby kompilátoru:
  template < class T, int (*pfn)(T *)>class NewClass{public:  int Test(T *pb)  {  return (*pfn)(pb);  }};int Bar( BOGUS *pb ){  return pb->m_i;}void main (void){  BOGUS b;  b.m_i = 6;  Foo < BOGUS, &Bar > foo;  foo.Test(&b);}					
 • 216731Kód se nezdařilo volání destruktoru explicitně vyrobeno dočasného anonymní.
 • 216747Optimalizace kódu s /og a /G6, Visual C++ někdy přesunuta příjem, přidat, sub nebo instrukce lea přes instrukce, odkazující na paměť. V některých případech, například v následujícím příkladu, Visual C++ 6.0 správně neaktualizuje přestavění:
  inc eaxmov [eax + 2*eax + 3]					
 • 216854Projekty nadále používat nastavení prostředí po odstranění /useenv možnost. Řešení vyžaduje odstranění nastavení registru. S aktualizací SP3 IDE používá nastavení prostředí, pouze tehdy, je-li nastavena /useenv.
 • 217033Ve výjimečných případech kód kompilována s /og polovinu dvojité do paměti uloženo a poté FP rejstříku načten z jej. Protože polovinu hodnoty FP náhodná data, výsledkem nesprávnou hodnotu.
 • 195377Při vytváření VxD s /map, linker ztracené popisovač souboru do mapování souboru, který je výsledkem chybu nástroje linker ("LNK1104: Nelze otevřít soubor file.map").
 • 217171Linker předložen neplatný obrazy při vytváření VxD nebo ovladač se volba kompilátoru /ZI (úpravy a pokračovat). /ZI injects speciální informace do obrazu, která zabraňuje načtení VxD nebo ovladač. Linker bylo umožněno /ZI možnost Ignorovat, pokud je zadán /VXD. (To znamená, že nelze použít úpravy a pokračovat při ladění VxD nebo ovladač.) Linker také varovat uživatele a pokud najde oddíl známo, že je neplatná pro VxD.
 • 217168Linker povoleno uživateli vytvořit obrázek s určené zásobník nebo halda potvrzení velikosti větší než velikost zadanou rezervy. Tento neplatný stav zabráněno nástrojů, jako jsou například ladicí program načítat obrázek. Pokud zadáte zásobník nebo halda potvrzení velikost větší než velikost rezerv, linker nyní vydá zprávu o závažné chybě.
 • 217164Chybný kód byl generován při funkci, která přebírá int & argument byl předán výsledek vnitřní.
 • 217755#Import ignorovány TKIND_MODULE členy knihovnu typů.
 • 218611V některých případech kompilace s /og a /Ob1 generována nesprávná porovnávání při proměnnou indukční smyčku byla porovnána v rámci smyčky a typ proměnné v porovnání se liší od typu ve zbývající části smyčky.
 • 218613V některých případech, použijete dovozy zpoždění zatížení na platformě Alpha linker vyrobené neplatný oprav a bezobslužně vyrobené bitovou kopii chybné.
 • Visual C++ 6.0 nepodporují aplikace terminálového serveru. Vydání aktualizace SP3 přidá novou možnost linker, /tsaware [: Žádný], pro tento účel. /Tsaware možnost způsobí, že linker, chcete-li nastavit odpovídající bit v záhlaví volitelné obrazu aplikace vědomi terminálového serveru.

CRT problémy

Následující CRT problém byl vyřešen v aktualizaci Service Pack 3:
 • 214661Letní čas chyby v C knihovna run-time.
Následující problémy, CRT byly stanoveny v předchozích aktualizacích service Pack a jsou zahrnuty v aktualizaci Service Pack 3.

Service Pack 1:

 • 193509Do aplikace s více podprocesy jednoho podprocesu setlocale volání, zatímco jiný podproces byl provádění strftime může mít za následek výjimku narušení přístupu.
Service Pack 2:
 • Msvcrt.dll: In Service Pack 2, Msvcrt.dll byl upraven tak, aby zahrnoval haldy Visual C++ 5.0 vedle Visual C++ 6.0 haldy pro lepší kompatibilitu. Visual C++ 6.0 aplikací budou i nadále používat Visual C++ 6.0 haldy a pre-Visual aplikací C++ 6.0 bude používat Visual C++ 5.0 haldy.
Byly opraveny problémy kompatibility haldy popsané v následujících dvou článcích znalostní báze Knowledge Base:
 • 190536PRB: Neplatnost stránky neplatná v Msvcrt.dll.
 • 194550PRB: Uvolnění paměti vícekrát může způsobit narušení přístupu.
 • Při instalaci, některé soubory správy haldy CRT přepsány jejich aktualizované soubory, které obsahují kód haldy Visual C++ 5.0 i haldy Visual C++ 6.0. Potřebujete-li znovu vytvořit statické knihovny Visual C++ 6.0, haldy kódu Visual C++ 5.0 budou zahrnuty v knihovně statické. Je použit. Visual C++ 5.0 haldy byl přidán do SP2 uvolněte zabránit potíží s kompatibilitou, které mohou vzniknout kvůli problémům, uvedených výše. Podle potřeby není Visual C++ 5.0 kód, který bude součástí znovu vytvořený statické knihovny by knihovny pomocí jazyka Visual C++ 6.0 původního kódu, která byla vydána znovu vytvořit.

Aktualizované Data Access Objects (DAO)

Aktualizovanou verzi DAO 3.6 je součástí aplikace Visual Studio 6.0 Service Pack 3. DAO 3.6 se dodává se sadou Office 2000 a soubory v této aktualizaci service pack umožňovat vyvinout pro aktualizovanou verzi. DAO 3.6 lze nainstalovat spolu s DAO 3.5 x. Zdrojové soubory SDK později v tohoto dokumentu nejsou redistributable.

Inovace na DAO 3.6 je doporučeno pouze pro existující aplikace DAO, které potřebují přístup k databázím formátu sady Office 2000. Pro nové projekty důrazně doporučujeme že použití ADO (ActiveX Data Objects), která je nástupcem programů DAO jako Microsoft upřednostňovaného data přístup programovacího modelu (založený na nové technologie OLE DB).

Změny v DAO 3.6

 • Byla přidána podpora pro kódování Unicode.
 • Byla přidána podpora pro kódování Unicode. Byla přidána podpora pro stroj Jet 4.0.
 • RepairDatabase již nadále není podporována. To je odpovídají Jet 4.0. Pokud tato funkce je zapotřebí, použijte CompactDatabase, které také provést opravu.

DAO 3.6 soubory zahrnuté v aplikaci Visual Studio Service Pack 3

V této aktualizaci service pack jsou zahrnuty následující soubory:

 • Dao360.dll
 • Dao360.chm
Používat nebo vytvářet projekty s DAO z aplikace Visual C++, vytvářet soubory LIB (viz následující pokyny). Tyto soubory lze nalézt na disku CD-ROM aplikace Visual Studio Service Pack 3, ve složce \support nebo ve složce extrakce je-li stáhnout aktualizaci service pack ze sítě Internet:
DAO SDK Headers    DAO SDK Source-------------------------------------- _dbdao.h       dbdaouid.cpp dbdaoerr.h      resource.h dbdaoid.h       version.rc dbdaoint.h      stdafx.h version.usr      dbdao.dsp daogetrw.h      Dbdao.dsw VERSTAMP.H      dbdao.mak VERSION.H       dbdao.rc Dbdao.h        Dbdao.cpp				

Chcete-li vytvořit knihovny DAO

 1. Zkopírujte soubory DAO SDK záhlaví a zdroje do adresáře v počítači se systémem Visual Studio.
 2. V aplikaci Visual C++ otevřete DBDAO.DSW.
 3. Z nabídky Build zvolte konfigurací a vyberte typ knihovny, kterou chcete použít.
 4. Z nabídky Build zvolte sestavení < název knihovny dll > . Současně je možné vytvořit více knihoven DLL pomocí příkazu Vytvořit list z nabídky Build.
 5. Kompilace aplikace DAO obvyklým způsobem.

Distribuce DAO 3.6

Distribuovat aplikaci, která přistupuje prostřednictvím třídy DAO SDK DAO 3.6, nainstalujte odpovídající DAO36x.DLL aplikace.

Ladicí program problémy

Byly opraveny následující problémy ladicí program:

 • 198839Možné selhání asynchronní konce v počítači s více procesory při zarážce byl nalezen více než jednou.
 • 217369Ladicí program by dojít k selhání, přestat reagovat nebo při vzdálené ladění programu s časté volání OutputDebugString posílat upozornění nedostatku prostředků.
 • 217437Ladicí program by dojít k selhání Pokud dvěma symboly v ladicích informací stejná zatřiďovací hodnota.
 • 218612Vzdálené ladění nefunguje na platformě Alpha.

Problémy IDE

Byly opraveny následující problémy, integrované vývojové prostředí (IDE):
 • 193478IDE selhání při spuštění makra způsobila opakované výjimky.
 • 193476IDE by zmrazení nebo ukončit při pokusu o zobrazení místní DataTip na _asm nebo __asm.
 • 194843Při pokusu o přístup k funkcím CreateObject nebo GetObject od IDE VBScript zobrazí následující chybová zpráva:
  Řádek #: Součást ActiveX nemůže vytvořit objekt "CreateObject"
  Volání těchto funkcí proběhlo úspěšně někdy navzdory chybovou zprávu.

 • 195375Překreslování podokna ClassView začal pracovat pomalu, při použití aplikace Visual SourceSafe.
 • 216849IDE selhání při podle of uložit projekt nástroj.
 • 216869IDE selhalo při pokusu uživatele o značkou a odstranění řádků v době, kdy byl zobrazen parametr funkce DataTip.
 • 216868V některých případech IDE ukončen bez upozornění uživatele odvozené třídy v vytvořen zdroj editoru.
 • 216853IDE selhání při opakovaně spouštění makro Documents.Open v souboru, který neexistuje.
 • 216851Volání metody objektu Developer Studio-li AddConfiguration byl použit v projektu MakeFile se nezdařilo AddConfiguration.

Problémy Microsoft Foundation Classes (MFC)

Instalace aktualizace Service Pack 3 v systému Windows 2000 Beta 3

Informace o instalaci aplikace Visual Studio 6.0 Service Pack 3 v systému Windows 2000 Beta 3 naleznete v tématu Instalace aktualizace Service Pack 3 v systému Windows 2000.

Použití databáze Access 2000 s MFC 6.0.

MFC 6.0 má schopnost používat databází aplikace Microsoft Access 2000. Tato podpora zapojit se do aplikace, je nutné povolit DAO 3.6 podle:
 • Propojení s verzí knihovny DLL MFC a přidání řádku s následujícím InitInstance před provedením volání vztahující se k databázi:
  AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601						
  - nebo -
 • Překompilovat statických knihoven MFC s _MFC_VER nastavena na 0x0601.

Opravy MFC

Byly opraveny následující problémy MFC:
 • 190518AppWizard MFC nesprávné obrázky přidružené SDI aplikací, které nepoužili architektura dokument nebo zobrazit tlačítka na panelu nástrojů.
 • 193101Stav podprocesu soketu s více podprocesy staticky propojené MFC aplikace nebyl inicializován. Pokud jeden z podprocesům v aplikaci nazývané AfxSocketInit, další volání tutéž funkci z jiných podprocesů se nepodařilo nastavit stav podprocesu soket pro toto vlákno.
 • 194300Nepodmíněných výrazů došlo k chybě při vytváření dialogové okno v pravidelných DLL MFC.
 • 197448Volání CString::Format na řetězec vázané na MFC ODBC pole obsahující dvojité, někdy způsobeno paměť do znovu přidělena, vytváření vazby nekonzistentní parametry a výstupní sloupce.
 • 216850Na výpisu z požadavek by dojít k selhání aplikace MFC AppWizard s žádný dokument nebo zobrazit architektura, počáteční stavový řádek nebo ukotvení panelu nástrojů.
 • 217208CMenu::GetMenuString správně nezpracovává řetězce více než 256 bajtů, výsledkem je možné poškození.
 • 217201Chyby v CControlBar::WindowProc způsobil narušení přístupu při TOOLTIPTEXT.lpszText byla ID pro zdroj řetězce nebo nepoužívané. To se stalo při identifikátor zdroj řetězce byl zkopírován do členu lpszText struktury a popisovač instance, obsahující prostředek byl zkopírován do členu hinst struktury.
 • 217216CDaoDatabase::CreateRelation volána vydání nad počet odkazů, příčinou vyhodnocení výrazu.
 • 225140DOCHÁZÍ u aplikací MFC by mohlo dojít k problémům kvůli selhání COleDateTime::operator = správně účtu pro data po roce 1999. Tento problém je vyřešen změnou MFC40.DLL a MFC40u.DLL. Aplikace MFC, které používat tyto knihovny DLL mohou použít opravu bez právě recompiled. Pouze aplikace vytvořené pomocí Visual C++ 4.0 a 4.1 vyžadují tento aktualizovaný knihovny DLL.

Aktualizace Service Pack 1

Následující problémy MFC byly odstraněny v aktualizaci Service Pack 1 a jsou zahrnuta v aktualizaci Service Pack 3:
 • 192942Ovládací prvky ActiveX, které samy o sobě změnit velikost v reakci na přesunutí by způsobilo přetečení zásobníku.
 • 193099CDialog::Create nevrátil hodnotu FALSE, při vytvoření dialogové okno se nezdařilo.
 • 193102Nevhodné výroky byly aktivována v sestaveních ladění směrování někdy automatizace zahrnující vnořené aktivace.
 • 193100Při rekonstrukci řetězec ANSI na UNICODE verze sestavení MFC způsobil narušení přístupu.
 • 193272Knihovny DLL MFC vytvořené pomocí Visual C++ 6.0 volání není CPrintDlg::OnInitDialog, příčinou programy, které jsou závislé na tato rutina inicializace selhání.

Vícejazyčný problémy

Byly opraveny následující problémy koexistence vícejazyčný a jazyk:
 • Vytvoří se problém v Devshl.dll, zabránil uživatelům aplikace Microsoft ® Visual Fortran způsobem příkazového řádku.
 • Poškození tabulky řetězců příčinou neschopnost vyhledat řetězce pro další jazyky v prostředku při volání aplikace z jednoho programovacího jazyka do jiného.

Problémy zákaznických OLE DB

Byly opraveny následující problémy, OLE DB spotřebitele:
 • 191738Používáte-li CArrayRowset, ukládání do vyrovnávací paměti více než jedna stránka (4 KB) dat nebo pokusu o získání neexistující záznam způsobila nekonečnou smyčku. Uložení více než 4 KB dat pracuje správně s aktualizací SP3, a pokusu o získání neexistující záznam způsobuje narušení přístupu (jak je určen) které uživatel může zachytit.
 • 217218OLE DB šablony použita DBFILETIME namísto FILETIME.
 • 218929UUID.LIB obsahovala chybné definici rozhraní IViewFilter. IViewFilter je rozhraní OLE DB 1.5, které není používán OLE DB šablony. Tato definice může však způsobit problémy pro OLE DB spotřebitele při pokusu o použití rozhraní přímo.
 • 223180Oprava: DB_E_ERRORSOCCURRED od zprostředkovatele Jet při OpenDataSource.

Problémy zprostředkovatele OLE DB

Byly opraveny následující problémy zprostředkovatele OLE DB:
 • 201387CTABLESRow TABLE_PROPID sloupec neobsahoval. Tato funkce byla přidána, tak zprostředkovatele OLE DB šablony se nezdaří, není při požadavků spotřebitele v tomto sloupci.
 • 217181Makro PROVIDER_COLUMN_ENTRY hodnotu DBID.eKind na nulu (DBKIND_GUID_NAME) namísto 2 (DBKIND_NAME). Při použití zprostředkovatele OLE DB šablony serveru SQL Server 7.0, by mohl způsobit problémy.
 • 217183IDBPropertiesImpl::GetPropertyInfo nevrátil správné hodnoty při nule parametr cPropertyIDSets. To může mít za následek chování Nedefinovaný spotřebitele, včetně weird chybové zprávy, dojde k chybě nebo uzamčení zprávy.
 • 217185IRowsetImpl::GetData nabídnuto nenulovou hodnotu délka i v případě, že data hodnotu Null. GetData nyní správně vrátí nulová délka, pokud data má hodnotu null.
 • 217186OLE DB šablony nenastavil CATALOG a SCHEMA sloupce pro všechny sady řádků schémat na hodnotu null, podle potřeby pro zprostředkovatele OLE DB, kteří nelze implementovat rozhraní theIDBInfo.
 • 217187Selhání v InternalCreateSchemaRowset způsobil narušení přístupu.
 • 217188Lépe vyhovující specifikaci OLE DB, názvy sloupců v rozvržení sloupců zprostředkovatele CCOLUMNSRow změnily přidáním podtržítkem. TableCatalog má například změní na TABLE_CATALOG. To zabrání zprostředkovatele OLE DB šablony selhání při požadavků spotřebitele jeden z těchto sloupců. Spotřebitel, který dotazován na informace o vlastnostech inicializace (informace o ID uživatele, heslo a podobně) od poskytovatele by se nesprávné informace vedoucí k možné selhání nebo předsazení.

Problémy integrace Visual SourceSafe

Následující Visual SourceSafe integrace problém byl vyřešen:
 • 206665Příkaz načíst nejnovější verze není znovu načíst všechny projekty, které došlo ke změně. Pokud byla otevřena v počítači více než jednoho prostoru a nastavení projektu byly změněny v jednotlivých projektů v jiném počítači, nebyly nastavení projektu aktualizovány pro všechny projekty. Jestliže více než dva pracovní prostory byly změněny, pak ne všechny byly aktualizován.

Známé problémy

Tato část popisuje aktuální problémy pro uvolnění Visual C++ 6.0 SP3. Problémy, které byly opraveny naleznete v částech předcházejících této.

Problémy OLE DB a ODBC

 • Zobrazit listy v tabulce aplikace Excel při určování připojení ODBC MFC EXE Appwizard se nezdaří.

  Při určování připojení ODBC aplikace Excel, Appwizard EXE MFC zobrazí prázdný seznam s dotazem uživateli vybrat tabulku. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte OLE DB Provider for připojení ovladače ODBC k tabulce aplikace Excel.
 • Appwizard EXE MFC vygeneruje aplikace dojde k otevření sady záznamů na tabulky aplikace Access prostřednictvím zprostředkovatele OLE DB pro ovladače.

  Pokud je proveden generované MFC EXE Appwizard aplikaci, která se připojuje k tabulky aplikace Access prostřednictvím zprostředkovatele OLE DB pro ovladače, zobrazí se zpráva "Recordset se nepodařilo otevřít". Neexistuje žádný aktuální řešení tohoto problému. Se stanoví v budoucí verzi součástí Microsoft Data Access Components (MDAC).
 • Zprostředkovatele Microsoft OLE DB pro SQL server se nepodařilo otevřít tabulku bez primárního klíče.

  Zprostředkovatel Microsoft OLE DB pro SQL server nemůže otevřít tabulku, která nemá definován primární klíč. Chcete-li tento problém vyřešit, přístup k tabulce, pomocí zprostředkovatele Microsoft OLE DB pro ovladače ODBC a ovladače ODBC serveru SQL.
 • Odstranění záznamu způsobí ztrátu pozice kurzoru s ovladačem ODBC ADO nebo Microsoft Access. Důležité informace o známý problém s ovladačem MDAC 2.1 ODBC naleznete v tématu Access ODBC sadou klíčů kurzoru aktivaci poškození po odstranit na:

  http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q230/1/31.asp

Používající sadu MDAC 2.1 s aktualizací SP3 pro aplikaci Visual Studio

Instalační program nenainstaluje soubory MDAC 2.1 knihovny a záhlaví. Visual Studio Service Pack 3 byl testován s MDAC 2.0 záhlaví a knihoven proti binárních souborů součástí MDAC 2.1. Potřebujete-li používat konkrétní rozhraní MDAC 2.1, budete muset nainstalovat ručně záhlaví a knihoven. Informace týkající se instalace knihovny a záhlaví souborů naleznete v tématu Instalace Microsoft Data Access Components 2.1.

Problémy systému Windows 2000

 • V systému Windows 2000 Beta 3 může Crash ladicí program.

  Problém se nejnovější může zabránit ladění aplikací Visual C++, v systému Windows 2000 Beta 3. Aplikace, můžete kompilovat.
 • Ladicí program nemusí podávat výjimky správně v systému Windows 2000.

  V některých verzích systému Windows 2000 ladicí program není zprávu určité typy výjimek správně. Například někdy ladicí program umožní projít do CRT, kde budou zaznamenány zprávy přerušení výjimku. Očekává se, že tento problém v systému Windows 2000 stanoveny v budoucí verzi.
 • Záhlaví SDK a knihovny pro aplikaci Internet Explorer 5 a není součástí aplikace Visual Studio Service Pack 3 systému Windows 2000.

  Visual Studio Service Pack 3 nezahrnuje záhlaví nejnovější SDK a knihovny pro aplikaci Internet Explorer 5 nebo Windows 2000. Aktualizované záhlaví a knihovny pro aplikaci Internet Explorer 5 jsou k dispozici od společnosti a oblast stáhnout ukázky Internet. Pro budoucí aktualizace systému Windows 2000 SDK naleznete na webu MSDN SDK.
 • AppWizard MFC generuje nesprávný sloupcový mapy při použití zprostředkovatele OLE DB ODBC a přístup

  Generování databáze aplikace MFC pomocí OLE DB a používáte zprostředkovatele OLE DB ODBC pro databázi aplikace Access, může AppWizard v souboru Set.h Generovat mapu sloupec s nesprávnou řadové číslovky. Řešením je obnovit řadové číslovky, počínaje 1. Například:
  BEGIN_COLUMN_MAP(CMyTable)  COLUMN_ENTRY_TYPE(2, DBTYPE_I4, m_id)  COLUMN_ENTRY_TYPE(3, DBTYPE_STR, m_field1)  COLUMN_ENTRY_TYPE(4, DBTYPE_STR, m_field2)END_COLUMN_MAP()should be:BEGIN_COLUMN_MAP(CMyTable)  COLUMN_ENTRY_TYPE(1, DBTYPE_I4, m_id)  COLUMN_ENTRY_TYPE(2, DBTYPE_STR, m_field1)  COLUMN_ENTRY_TYPE(3, DBTYPE_STR, m_field2)END_COLUMN_MAP()					
Odkazy
Další informace o readme Visual Studio 6.0 SP3 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

230722Visual Studio 6.0 SP3 Readme část 1 – přehled a instalace

230724Visual Studio 6.0 SP3 Readme část 2 - Visual Studio

230726Visual Studio 6.0 SP3 Readme části 3 - jazyka Visual Basic

230729Visual Studio 6.0 SP3 Readme části 5 - Visual FoxPro

230730Visual Studio 6.0 SP3 Readme část 6 - Visual InterDev

230731Visual Studio 6.0 SP3 Readme části 7 - Visual J ++

230732Visual Studio 6.0 SP3 Readme části 8 - Visual SourceSafe

230733Visual Studio 6.0 SP3 Readme části 9 - verze souboru

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 230727 - Poslední kontrola: 01/23/2007 19:30:59 - Revize: 1.2

Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3

 • kbmt kbinfo KB230727 KbMtcs
Váš názor