Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Opětovná inicializace mezipaměti a databáze offline souborů

Souhrn
Mezipaměť a databáze offline souborů CSC (Client Side Caching) mají integrovanou funkci pro restartování, pokud existuje podezření na poškození jejich obsahu. Při podezření na poškozený obsah může Průvodce synchronizací zobrazit následující chybovou zprávu:
Nepodařilo se připojit změny provedené offline na \\název_serveru\název_sdílené_položky. Parametr není správný.
Další informace

Metoda 1

Mezipaměť offline souborů je struktura složek umístěná ve složce %SystemRoot%\CSC, která je ve výchozím nastavení skrytá. Složku CSC ani žádné soubory a podsložky, které tato složka obsahuje, nelze upravovat přímo; pokud tak učiníte, může dojít ke ztrátě dat a úplnému selhání funkce offline souborů.

Pokud máte podezření na poškození databáze, musí být soubory odstraněny pomocí prohlížeče offline souborů. Po odstranění souborů z prohlížeče offline souborů může být pomocí Správce synchronizace vynucena synchronizace souborů. Pokud mezipaměť stále nefunguje správně, lze pomocí následujícího postupu mezipaměť offline souborů vymazat:
 1. Na kartě Soubory offline v dialogovém okně Možnosti složky stiskněte klávesy CTRL+SHIFT a klepněte na tlačítko Odstranit soubory. Zobrazí se následující zpráva:
  Složka Soubory offline tohoto počítače bude znovu inicializována. Všechny nesynchronizované změny provedené offline budou ztraceny. Žádné soubory a složky označené pro práci offline již nebudou k dispozici offline. Také je vyžadováno restartování počítače.

  Chcete znovu zinicializovat složku Soubory offline?
 2. Dvojím klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.

Metoda 2

Použití programu Editor registru

Chcete-li, abychom opětovnou inicializaci mezipaměti a databáze offline souborů provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky
 • Před spuštěním automatické opravy ověřte, zda jsou soubory synchronizovány. Nesynchronizované změny budou ztraceny.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Není-li k dispozici karta Soubory offline, pomocí této metody lze znovu inicializovat mezipaměť offline souborů (CSC) v systému úpravou registru. Pomocí této metody lze také znovu inicializovat databázi a mezipaměť offline souborů klienta ve více systémech. Přidejte následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Název klíče: FormatDatabase
Typ klíče: DWORD
Hodnota klíče: 1
Poznámka: Skutečná hodnota klíče registru je ignorována. Tato změna registru vyžaduje restartování. Během restartování počítače prostředí znovu inicializuje mezipaměť CSC a odstraní klíč registru, pokud tato položka registru existuje.

Upozornění: Všechny soubory mezipaměti budou odstraněny a všechna nesynchronizovaná data ztracena.

Použití souboru Reg.exe

Proces nastavení této hodnoty registru můžete rovněž automatizovat pomocí editoru příkazového řádku Reg.exe. To provedete zadáním následujícího příkazu v okně Reg.exe:
REG.EXE.REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Poznámka: Specifické kroky pro opětovnou inicializaci mezipaměti a databáze offline souborů v systému Windows Vista nebo Windows 7 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942974 V klientském počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7 můžete i nadále přistupovat k offline souborům, přestože je souborový server odebrán ze sítě
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
230739 Struktura složky mezipaměti offline souborů
328284 Do mezipaměti se ukládají některé soubory a složky, které nejsou konfigurovány pro zpřístupnění v režimu offline

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Client Side Cache, CSC, Offline Folder, flush cache, delete cache, ERROR_INVALID_PARAMETER, Error 87 fixit fixme fix it
Vlastnosti

ID článku: 230738 - Poslední kontrola: 04/08/2011 05:25:00 - Revize: 3.0

 • kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738
Váš názor
ument.write("